Skip to main content Skip to search

Archives for כללי

דוחות שנתיים

דוחות שנתיים – מה זה?

דוח שנתי למס הכנסה הינו טופס (ליחידים הינו טופס 1301, לחברות הינו טופס 1214 ולעמותות 1215) שמסדיר את כל ההכנסות החייבות שהיו בשנת מס קלנדרית. בין היתר, דוחות השנתיים מסדירים גם את כל הגורמים המשפיעים על חישוב המס של אותו גוף לצורך חישוב מלא ונכון וכן ישנן מקרים אשר ישנה חובת דיווח על פעולות אף אם אינן חייבות במס.

דוחות שנתיים – מהי מטרתם?

מטרתם של הדוחות השנתיים של רשות המיסים הינה בכדי לחשב את החבות במס ולהפיק מהדוחות השנתיים שומת מס הכנסה.

דוחות שנתיים- דע את זכויותך!

מידי שנה מפרסמת רשות המיסים חוברת "דע את זכויותך" אשר במסגרתה ניתן להיעזר בכל הזכויות והחובות שיש לנו כאזרחים במדינה.

דוחות שנתיים- מהם כוללים

הדוחות השנתיים כוללים רשימה ארוכה מאוד של מסמכים ונתונים שצריכים לדווח. להלן רשימה חלקית:

טופס 106– אם בשנת המס קיבלת שכר במשכורת אז יש לצרף טופס 106 מכל מקום עבודה.

טופס 867- אם השקעת בניירות ערך, אז יש להמציא טופס 867 מהבנק על מנת שידווח למס הכנסה את ההכנסותך מרווחי הון.

דוח רווח והפסד– אם היו הכנסות והוצאות מעסק יש לערוך דוח רווח והפסד בדומה לנספח א' לדוח השנתי.

הכנסות פסיביות– יש לדווח עליהם במסגרת נספח ב' לדוח שנתי.

רווח הון- במידה ומכרת נכס, יש למלא ולדווח עליו במסגרת נספח ג' לדוח השנתי.

ניכוי מס במקור- במידה והלקוח שלך ניכה לך מס במקור יש לצרף אישור על ניכוי המס.

נקודות זיכוי- יש לעדכן ולדווח את כל הנקודות שבגינם הינך זכאי לרבות המצאת מסמכים מבססים.

חיפושים אחרונים: דוח שנתי למס הכנסה, דוח שנתי לשנת 2017, דוח שנתי לעוסק מורשה, דוחות שנתיים לחברה בע"מ, דוח שנתי טופס 1301, דוחות שנתיים לעמותה, דוחות שנתיים לעוסק מורשה

Read more

טפסים ולינקים שימושיים של רשות המיסים

ריכזנו עבורך לינקים שימושיים ועדכניים.

 

באתר האינטרנט של רשות המסים בישראל פורסם:

מדריך לפתיחת עסק במס הכנסה

פתיחת תיק במס הכנסה

פתיחת תיק במע"מ

טופס מס הכנסה מס' 1344 נספח לדו"ח השנתי (לטפסים 1214, 1301) הפסדים מועברים

טופס מס הכנסה מס' 1323 נספח ד לטופס הדוח השנתי לחברה (טופס 1214) הכנסות מחו"ל ומס ששולם עליהן לשנת המס 2017

טופס מס הכנסה מספר 1325- רווח הון מניירות ערך סחירים לשנת המס 2017

טופס מס הכנסה מס' 158 בקשת "עמית מוטב" לקבלת הטבות מס בשל סכומים ששילם עבור ילדו לקופת גמל/ביטוח חיים לשנת המס 2017

טופס מס הכנסה מספר 1326a- חישוב "רווח פטור" או "הפסד מחושב"

טופס מס הכנסה מספר 1343- נספח לדו"ח השנתי (לטפסים 1214, 1301) ניכוי נוסף בשל פחת

טופס מס הכנסה מס' 1324 נספח ד לטופס הדוח השנתי ליחיד (טופס 1301 )/לנאמנויות (טופס 1327) הכנסות מחו"ל ומס ששולם עליהן לשנת המס 2017

טופס מס הכנסה מס' 1399y הודעה על מכירת נכס וחישוב המס המגיע לשנת המס 2017

טופס מס הכנסה מספר 1227- הצהרה בעניין מקדמות בשל הוצאות עודפות ששולמו וטרם קוזזו מהמס נספח לדוח השנתי לשנת המס 2017

טופס מס הכנסה מספר 1326- רווח הון מניירות ערך סחירים לשנת המס 20

טופס מס הכנסה מס' 1228 דיווח קיבוצים נספח לטופס הדו"ח השנתי

טופס מס הכנסה מספר 1322 -נספח ג לטופס הדו"ח השנתי רווח הון מניירות ערך סחירים לשנת המס 2017

טופס מס הכנסה מס' 1346 דיווח בגין נקיטת עמדה חייבת בדיווח

טופס מס הכנסה מספר 6111- נספח לטופס הדו"ח השנתי ליחיד ולחבר בני אדם לשנת המס 2017

טופס מס הכנסה מספר 1345- דיווח בגין חוות דעת כאמור בסעיף 131 ד לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש) התשכ“א – 1961

טופס מס הכנסה מס' 1348 הצהרת תושבות לשנת המס 2017

טופס מס הכנסה מס' 1301 דין וחשבון על ההכנסות בארץ ובחו"ל בשנת המס 2017

טופס מס הכנסה מספר 1214b- דין וחשבון על חלוקת דיבידנד בשנת המס 2017

טופס מס הכנסה מס' 137 דין וחשבון שנתי מקוצר ליחיד בעל עסק קטן לשנת המס 2017

טופס מס הכנסה מס' 134 חישוב ההכנסה בגין תשלומים עודפים של מעביד לקרן השתלמות וקופת גמל וחישוב ההוצאה המותרת בגין רכישת ביטוח מפני אובדן כושר עבודה – לשנת המס 2017

טופס מס הכנסה מספר 1399H- הודעה על מכירת נכס וחישוב המס המגיע לשנת המס 2017

טופס מס הכנסה מס' 135 דין וחשבון שנתי מקוצר לשנת המס 2017

טופס מס הכנסה מספר 1342- פרטים על נכסים שניתן לתבוע עבורם פחת לפי סעיף 21 לפקודה וסעיף 3 לחוק התיאומים ועל פחת הנתבע כניכוי לפי אותם הסעיפים

טופס מס הכנסה מספר 1321- נספח ב לטופס הדו"ח השנתי ליחיד לשנת המס 2017 חישוב ההכנסה החייבת שאינה מעסק או ממשלח יד

טופס מס הכנסה מס' 1214 דין וחשבון על הכנסת החברה בארץ ובחו"ל בשנת המס 2017

נספח א לטופס הדו"ח השנתי ליחיד לשנת המס 2017 חישוב ההכנסה החייבת מעסק או ממשלח יד

Read more

איך פותחים עסק

אחת מהשאלות השכיחות ביותר בקרב יזמים רבים היא איך פותחים עסק מצליח? וכמובן שאין לכך תשובה חד משמעית, ולעיתים רק עם הזמן ועם הניסיון שתצברו במהלך הדרך תוכלו לפענח את התשובה לשאלה זו. אך לפני שבכלל תחשבו איך פותחים עסק מצליח, עליכם לדעת כי באפשרותכם לצוות אליכם את אנשי המקצוע הטובים ביותר שיקלעו לדרככם. רואה חשבון מצליח יגרום לכל העסק שלכם לשגשג ולפרוח, ולכן אסור להקל ראש בתהליך בחירת רואה החשבון שיעמוד לצדכם. רואה חשבון טוב ילמד אתכם בשלב הראשוני איך פותחים עסק ומה עליכם לעשות כשלב ראשוני על מנת להגיע למצב שבו נקודת הפתיחה שלכם תהיה האידיאלית ביותר.

 

איך פותחים עסק בלי רואה חשבון?

מדובר בצעד שלא מומלץ בכלל! אומנם ללא רואה חשבון תוכלו לחסוך כסף, אך מדובר בצעד מסוכן אשר יכול להתברר כהחלטה שגויה של ממש. רואה החשבון הוא האיש שמנווט את העסק שלכם בדרך הנכונה, הוא יודע לצפות בעיות עתידיות בתחומים הפיננסיים ולדעת כיצד להתנהל אל מול כל הרשויות (מס הכנסה, ביטוח לאומי). יש אנשים ששאולים בין חברים איך פותחים עסק או מחפשים באינטרנט מידע וחושבים שלמדו את מה שרואה חשבון למד במשך שנים של ניסיון. בעת פתיחת התיק תצטרכו לקבל החלטה האם לפתוח עוסק פטור או לפתוח עסק של עוסק מורשה? 

 

לחסוך זה דבר מבורך! אך לא כאשר מדובר באנשי המקצוע שלצדכם. לא רק שחשוב לשכור רואה חשבון, אלא גם אסור להתפשר על איכותו גם אם זה אומר שעליכם להוציא יותר כסף מאשר תכננתם לצורך הבטחת המהלך. לכן לפני שבכלל תתחילו לחשוב איך פותחים עסק? ומה עליכם לעשות כצעד ראשוני? תתחילו לחפש רואה חשבון או משרד רואי חשבון שיגרום לכם לקבל את ההחלטות הנכונות. בעת פתיחת עסק, משרדנו מעניק ללקוח הדרכה מקיפה על כל הנושאים החשובים לו באמת, כגון: מתי חייבים לדווח למס הכנסה על דוח שנתי, מתי חייבים להגיש דוחות מע"מ, איך ומתי משלמים, מהם ההוצאות המוכרות של העסק, רישום קבלה (מועד להפקה, מה צריכה לכלול), ביטול חשבונית, ניכוי מס במקור ועוד. חשוב מאוד לקבל המלצות מלקוחות של הרואה חשבון עוד בטרם קביעת הפגישה.

 

איך פותחים עסק עם מתחרים רבים?

אחת מהחששות הגדולים ביותר של כל עסק מתחיל היא כיצד להתמודד עפתים ריבוי של מתחרים, זוהי בהחלט דילמה מרכזית אשר התנהלות נכונה עימה תגרום לעסק שלכם לפרוח. את התשובות לשאלה איך פותחים עסק תוכלו למצוא אצל רואי החשבון איתם אתם עובדים, התנהלות נכונה במישור הכלכלי ובמישור הפיננסי תגרום לכם להיות ייחודיים ושונים לעומת המתחרים שלכם וכך תוכלו להשיג את הערך המוסף שיגרום לכם להשיג את קפיצת המדרגה המיוחלת.

שיתוף פעולה עם המתחרים?

אחת הטעות הגדולות של בעלי עסקים היא לחשוב שהמתחרה שלך הוא ה"אויב שלך". הרבה פעמים תגלו שדווקא מהם יגיע ערך רב לעסק כגון: לקוחות שצריכים משהו שאין להם (למתחרה) או שהם לא מומחים בוא ואתם יותר מומחים, מידע על התנהלות של המתחרה תוכל לפתוח לכם רעיונות לשיפור התנהלות העסק ובכך לחסוך בעלויות.

Read more

רואה חשבון

בעלי עסקים רבים תוהים – בשביל מה ישנו צורך בשירותיו של רואה חשבון? ולמה הוא כל כך חשוב למימוש הפוטנציאל של העסק? ראשית כל נתחיל ונגיד כי רואה חשבון הוא אחת מדמויות המפתח בעסק שלכם, ככל שרואה החשבון שמלווה אתכם יהיה בעל ידע וניסיון רחב יותר, כך מירב הסיכויים שתצליחו לממש את מלוא הפוטנציאל הטמון בעסק שלכם. בעזרתו של רואה החשבון תדעו לצפות את הבעיות או המגרעות הצפויות להתרחש בעתיד ולתקנם, כל זאת תוך מתן קבל ייעוץ מקצועי בתחום המס ותחומים נוספים אשר רכש במשך השנים מלקוחות שונים.

 

רואה חשבון מוצלח – איך ניתן למצוא בקלות?

רואה חשבון מוצלח ברוב המקרים נמדד על פי הערך המוסף אותו הוא מביא לעסק שלכם, ולכן ככל שהוא יהיה בעל ניסיון וידע נרחב יותר כך הוא יוכל לתרום יותר לעסק שלכם ולהעריך בצורה נכונה את התפתחות העסק שלכם בעתיד.

על מנת לזהות  רואה חשבון משופשף, ניתן לבקש ממנו להתחיל בתקופת היכרות שבמהלכה הוא ילמד את העסק ואתם תלמדו את ניסיונו ואת הדרך שבה הוא עובד. וכך תוכלו להעריך עד כמה רואה החשבון הנ"ל יכול להוסיף או לגרוע מהעסק שלכם. אל תהססו להיות ישירים כאשר מדובר בבחירת רואה החשבון של העסק שלכם, מדובר בדמות מפתח אשר יכולה מצד אחד לתרום רבות לעסק שלכם, ומצד שני לגרום לעסק שלכם להיכנס למצוקות שיהיה לכם קשה מאוד לצאת מהם.

 

רואה חשבון – פגישת היכרות לפני תחילת העבודה!

הנכם חייבים לעבוד בצורה שוטפת עם רואה החשבון שלכם. רואה חשבון אמור להיות יד ימינכם, ורמת התקשורת בניכם חייבת להיות שוטפת וברורה. כך שחשוב מאוד שתכירו את רואה החשבון שאמור לעבוד אתכם עוד בטרם תחילת העבודה, כך תראו את מידת האינטראקציה בניכם ותוכלו להעריך את רמת התקשורת העתידית הצפויה להיווצר בניכם. רואה חשבון אשר לא משדר על אותו גל שלכם איננו יכול להצליח בעסק, ולכן חשוב מאוד להיות ישירים וכנים כבר מהפגישה הראשונה מבחינת הציפיות שלכם מהעסק ומידת המעורבות שלכם בו.

 

רואה חשבון – המלצות מלקוחות

לאור חשיבות בבחירת רואה החשבון, יש לבקש אף המלצות מלקוחות.

המלצות מלקוחות יכולים להעיד בפני עצמם על אמינותו, מהימנותו והרמה המקצועית שלו.

חיפושים אחרונים: משרד רואה חשבון, משרד רואה חשבון בתל אביב, רואה חשבון ברמת גן, רואה חשבון במתחם הבורסה, רואה חשבון במרכז, משרד לראיית חשבון, רואה חשבון במרכז, רואה חשבון לפתיחת תיק ברשויות המס

Read more

פתיחת עוסק פטור

עוסק פטור ברוב המקרים זהו השלב הראשוני של עסק חדש שמחזור העסקאות השנתי הצפוי לו איננו ברור או עומד על סך של פחות מ-98,707 ₪ כקבוע בחוק (נכון לשנת 2017). הליך של פתיחת עוסק פטור מחויב על כל אדם או עסק המעוניין למכור סחורה, נכס או כל טובין מכל סוג שהוא, את ההליך ניתן לבצע במשרד מס ההכנסה הקרוב למקום העסק שלכם, במידה והעסק ינוהל מהבית אז ממקום מגוריכם. פתיחת עוסק פטור הינה פעולה קצרה יחסית, אשר את מרבית הזמן תבלו בתורים של מע"מ וכן תעמדו גם בתור אל מול פקיד השומה (מס הכנסה) בכדי למלא את הפרטים שלכם לצורך רישומכם ברשויות המס. בנוסף, יהיה עליכם להסדיר את המעמד שלכם בביטוח לאומי.

 

פתיחת עוסק פטור – מתי אנו נדרשים לעשות זאת?

את ההליך של פתיחת עוסק פטור יש לבצע מיד עם תחילת הפעילות העסקית, כאשר חלה ענישה חמורה על עסקים המבצעים את הרישום לאחר תחילת הפעילות העסקית. לכן ברגע שהחלטתם לפתוח את העסק, ועוד לפני שהתחלתם לבצע פרסום ובטח לפני שהתחלתם למכור או לקנות דברים עבור העסק חשוב לפתוח בהליך של פתיחת עוסק פטור.

על מנת להתחיל בהליך של פתיחת עוסק פטור יש להגיע עם הניירת הנדרש לצורך השלמת התהליך תוך זמן קצר. הניירת הנדרשת לצורך פתיחת התיק במס הכנסה הינה: טופס פתיחת תיק במס הכנסה (ניתן להדפיס או לקחת במשרד מס הכנסה), צילום של תעודת הזהות שלכם, חוזה או כל מסמך המציין את גובה השכירות של בית העסק (במידה ויש), שיק של חשבון הבנק , תעודה המציינת את הכשרתם המקצועית (חובה רק במידה ויש חובה חוקית לעסוק במקצוע בעל תעודה- כגון: מתווך מקרקעין חייב להיות בעל תעודה ולכן יש חובה להמציא את תעודת ההכשרה).

 

פתיחת עוסק פטור – איפה עוד חשוב לבצע רישום?

מס הכנסה אינו המקום היחידי שאליו הנכם צריכים להגיע לצורך רישומכם כעוסק פטור, כאשר עוד לפני ההגעה למס ההכנסה עליכם להגיע אל משרדי מע"מ על מנת לרשום את עצמכם כעוסק פטור. ולאחר הרישום במע"מ ובמס הכנסה, עליכם להגיע גם אל ביטוח לאומי לצורך הסדרת פתיחת עוסק פטור גם אצלם. בביטול לאומי לעיתים תדרשו לשלם כסף ולעיתים לא.

 

פתיחת עוסק פטור –  מי לא יכול להירשם כעוסק פטור?

ישנן מקצועות אשר לא ניתן להרשם כ"עוסק פטור" אלא כ"עוסק מורשה" (ללא קשר להיקף המחזור). להלן רשימת המקצועות:

אגרונום, אדריכל, הנדסאי, חוקר פרטי, טוען רבני, טכנאי, טכנאי שיניים, יועץ לארגון, יועץ לניהול, יועץ מדעי, יועץ מס, כלכלן, מהנדס, מודד, מנהל חשבונות, מתורגמן, סוכן ביטוח, עורך דין, רוא החשבון או שמאי, בעל מעבדה כימית או רפואית; וכן עוסקים שעיסוקם מתן שירותים מהסוגים המפורטים בתקנה 6א לתקנות מס ערך מוסף, התשל"ו-1976, ולגבי אותם שירותים בלבד;

(2) רופא, לרבות פסיכולוג, פיזיוטרפיסט, רופא וטרינר, רופא שיניים או מרפא שיניים;

(3) בעל בית ספר לנהיגה על פי רשיון שניתן לפי סעיף 15 לפקודת התעבורה

(4) בעל בית ספר לרבות גן ילדים, שבו לומדים או מתחנכים תלמידים באופן שיטתי ושאיננו מלכ"ר וכן בית ספר שבו ניתנת הדרכה מקצועית, עיונית או מעשית, לרבות הדרכה לאמנויות ולספורט, לקבוצות שבכל אחת מהן לא פחות מחמישה תלמידים, להוציא הדרכה מקרית של לא יותר משלושים ימי הדרכה בכל קבוצות התלמידים אשר הופעלו באותה שנת מס.

(5) סוחר מקרקעין או מתווך מקרקעין; בפיסקה זו –

"סוחר מקרקעין" – עוסק שעסקו או חלק מעסקו מכירת זכויות במקרקעין;

"מתווך מקרקעין" – עוסק שעסקו או חלק מעסקו תיווך בזכויות מקרקעין

(6) סוחר רכב ומתווך רכב; בפיסקה זו –

"סוחר רכב" – עוסק שעסקו או חלק מעסקו מסחר ברכב;

"מתווך רכב" – עוסק שעסקו או חלק מעסקו תיווך בקניית רכב, במכירתו או החלפתו;

"מסחר ברכב" – לרבות חליפין או השכרת רכב בשיטת מקח-רגב-שכירות;

"רכב" – רכב מנועי כמשמעותו בסעיף 1 לפקודת התעבורה;

(7) חברה הרשומה כדין לפי פקודת החברות;

(8) אגודה שיתופית הרשומה כדין לפי פקודת האגודות השיתופיות;

Read more

רואה חשבון תל אביב

רואה חשבון תל אביב זה בהחלט מצרך מבוקש, בשנים האחרונות נפתחו בתל אביב ובסביבתה עשרות אלפי עסקים חדשים אשר צריכים הכוונה ועזרה של איש מקצוע בדמות רואה חשבון אל מול רשויות המס וההתנהלות הכספית. מציאת רואה חשבון תל אביב היא מהלך לא פשוט בכלל, קיימים באזור תל אביב מאות רואי חשבון ועליכם למצוא רואה חשבון שיענה על כל הדרישות שלכם ויספק את מבוקשכם על הצד הטוב ביותר.

רואה חשבון תל אביב – על מה חשוב להקפיד?

ראשית כל אסור לכם להתפשר אל איכותו וניסיונו של רואה החשבון שלכם, הסיכוי לבחירה שגויה יכול להיות מהותי אם תקבלו

החלטות פזיזות ללא מחשבה מקדימה. רואה חשבון תל אביב זה משהו שפשוט מאוד למצוא, ולכן אל תהססו לקחת את הזמן שלכם

ולחפש אחרי רואה חשבון שמתאים לכם מבחינת הידע וכמות השנים בהם הוא עוסק בתחום.

חשוב מאוד גם לבדוק מהן העלויות ומהן הדרישות של רואה החשבון. לכל רואה חשבון יש את המחירים שלו, וברוב המקרים זוהי

אחת מהסיבות העיקריות לכך שתאלצו להחליף רואה חשבון לעיתים שכיחות. חשוב מאוד שתסכמו עם אותו רואה חשבון תל אביב

על מחיר קבוע שילווה אתכם לאורך כל התקופה כך תשמרו על יציבות ועבודה אל מול רואה חשבון אחד בלבד.

רואה חשבון תל אביב – לא צריך להחליף רואה חשבון!

יש אנשים שחושבים כי החלפת רואה חשבון זה תהליך פשוט, אך ישנה חשיבות עליונה לשמירה על רואה חשבון לאורך זמן. רואה

חשבון אשר הקים ונמצא עם העסק מיומו הראשון, מכיר את העסק על בוריו וידע לתפעל ולהעריך סיטואציות מבלי לחקור את

הסיטואציה יתר על המידה. לעומת זאת אם תחליטו להחליף רואה חשבון תל אביב, אתם לוקחים סיכון בהרפתקה שאינכם יודעים

כיצד תסתיים. לכן חשוב מאוד לבחור בצורה נכונה ושקולה את רואה החשבון הראשון שלכם, ולקוות כי שיתוף הפעולה בניכם יחזיק

מעמד לאורך זמן וכמה שיותר יותר טוב. כמובן שאם אין שום סיכוי שתוכלו להישאר עם אותו רואה חשבון, לא יהיה מנוס מחיפוש

אחר רואה חשבון תל אביב חדש.

 

משרדנו יעמיד לרשותך את הרואי החשבון הטובים ביותר כדי לספק לך את הצרכים על הצד הטוב ביותר!

רואה חשבון אורי עזרא מנהל את הפורום המקצועי בתחום ראיית חשבון באתר תפוז- מדובר בפורום הגדול ביותר בארץ בתחום.

השאר פרטים ונצור איתך קשר בהקדם.

Read more

פתיחת תיק מס הכנסה 

פתיחת תיק מס הכנסה הינו תהליך קצר ופשוט שניתן לבצע אותו לבד או בעזרת רואה חשבון. אך עליכם לזכור כי מדובר בעניין רציני למדיי אשר מחייב אתכם לעבוד באופן שוטף או לכל הפחות באופן חלקי אל מול רואה חשבון על מנת שיעזור לכם להתנהל אל מול מס ההכנסה, מע"מ וביטוח לאומי. ההמלצה הטובה ביותר היא לשכור רואה חשבון או לבדוק את העלויות השונות עוד בטרם תחילת התהליך של פתיחת תיק מס הכנסה. לעיתים אנשים רבים מלאי אדרנלין לפתוח את העסק, כך שהם שוכחים לבדוק את הביורוקרטיה המרכזית ולאתר את כל אנשי המקצוע שיעמדו לצדם עוד לפני פתיחת תיק מס הכנסה שהיא הפעולה הפשוטה והקלה ביותר לביצוע וליישום. לכן, לפני פתיחת תיק מס הכנסה אנו ממליצים על קריאת המאמר פתיחת עסק חדש.

 

פתיחת תיק מס הכנסה – האם חייב ללכת אל מס הכנסה בעיר מגוריי?

בהחלט לא! פתיחת תיק מס הכנסה יש לבצע בהתאם למקום העסק.  כך שבאפשרותכם לפתוח תיק במס הכנסה בעיר שבה תמקמו את העסק שלכם, או שמא בעיר שאליה אתם צפויים לעבור בקרוב ושם תעדיפו לקבל את רוב השירות שלכם.

 

פתיחת תיק מס הכנסה – עוסק פטור או עוסק מורשה?

לפני פתיחת תיק מס הכנסה, חשוב מאוד לדעת האם ברצונכם לפתוח תיק במס הכנסה בתור עוסק פטור (זעיר) או בתור עוסק מורשה. ההחלטה צריכה להתבצע על פי צפי ההכנסות העתידיות של העסק שלכם, כאשר מחזור שנתי עתידי העולה על סך של 98 אלף שקל יחייב אתכם לפתוח תיק בתור עוסק מורשה. כמו כן, ישנן סוגי עסקים שלא יכולים להירשם כ"עוסק פטור" אלא כעוסק מורשה בלבד. יצוין שישנם מקרים שגם אם מחזור הצפוי הינו פחות מ 98 אלף שקל בשנה יהיה עדיף לכם לפתוח עוסק מורשה. להרחבה בנושא לחץ כאן.

 

פתיחת תיק מס הכנסה- איזה טפסים?

פתיחת תיק מס הכנסה דורשת מילוי טופס 5329 וכן יש לצרף לטופס גם צילום תעודת זהות, צילום שק או אישור ניהול חשבון בנק ואסמכתא על זיקה לנכס (חוזה שכירות במידה ואינכם רשומים בכתובת הנ"ל במשרד הפנים)

Read more

הגשת דוח שנתי לעוסק מורשה

האם אני חייב בהגשת דוח שנתי למס הכנסה?

מי שחייב בהגשת דוח שנתי למס הכנסה הוא:

 1. עצמאי- אם פתחת עוסק מורשה או עוסק פטור.
 2. משכורת (לרבות קצבאות ממעביד או מקופת גמל, קצבה שהוונה ומענק פרישה החייבים במס), וכן הכנסה של עובד ממימוש מניה שהוקצתה לו בהקצאת מניות באמצעות נאמן (כאמור על-פי סעיף 102 לפקודה), בתנאי שנוכה מהם מס כחוק, ובסכום שאינו עולה על 641,000 ₪ בשנת 2016.
 3. דמי שכירות-דמי שכירות ששולם עליהם מס לפי סעיף 122 לפקודה (מס בשיעור %10 ,בתנאי שעמדת בדרישות החוק), ובלבד שההכנסה מדמי השכירות לא עלתה על סך של 333,000 ש"ח בשנת 2016.
 4. הכנסת חוץ שנקבע לה פטור ממס או ששולמה בשלה מקדמת מס (“בדיווח מקוצר), או שנוכה ממנה מלוא המס במקור, שסכומה אינו עולה על סך של 333,000 ש"ח בשנה.
 5. הכנסה מריבית המוגדרת כהכנסה מריבית, מדמי ניכיון מהפרשי הצמדה או מרווחים על תוכניות חיסכון, פיקדון, או קופת גמל, אשר נקבע לה פטור ממס או נוכה ממנה מלוא המס על-פי הפקודה, אם סכום ההכנסה אינו עולה על 636,000 ש"ח בשנה.

ישנן עוד סיבות רבות ומגוונות של החובה בהגשת דוח שנתי למס הכנסה. רואי החשבון שלנו ויועצי המס ישמחו להעניק לך שרות ולעמוד לרשותך בכל שאלה.

דוח שנתי למס הכנסה – טופס 1301

דוח שנתי למס הכנסה כולל את כל ההכנסות וההוצאות שהיו לאדם בעסק, את כל ההכנסות שהיו לו מכל מקור שהוא לרבות הכנסות מחו"ל, מריבית, מרווחי הון, ממכירת מקרקעין, מהשכרת דירת מגורים או נכס מסחרי אחר ועוד.

בדוח השנתי יש לציין גם את כל זיכוים והניכויים  שהנכם זכאים כגון: נקודות זיכוי על ילדים, תואר, חייל משוחרר, תרומות מוכרות למ"ה, תשלומים לביטוח לאומי כעצמאי, תשלומים לפנסיה, לביטוח חיים, לאבדן כושר עבודה, לקרן השתלמות וכו'.

חשוב למלא את הדוח השנתי באופן מקצועי וזאת מאחר והחסרת מידע או אי רישומו באופן נכון יכול להוביל לחיוב מס שלא לצורך.

לדוגמה: אם לא רשמתם את התואר או ציינתם את הפרטים של הילדים לקבלת נקודות הזיכוי יש לזה השלכה של תשלום מס של אלפי שקלים!

כמו כן, ישנן הוצאות רבות שניתן להכיר בעסק דבר שאם לא ירשם יכול להוביל הן לתשלום מס מיותר והן לתשלום עבור ביטוח לאומי.

משרדנו מעסיק רואי חשבון ויועצי מס בעלי ידע רב, עם ניסיון של שנים רבות בתחום.

להגשת דוח שנתי התקשרו- 03-6131490

משרדנו מספק שרותים בתל אביב, רמת גן, פתח תקווה, בת ים, חולון, גבעתיים, בני ברק, הרצליה, כפר סבא. משרדנו משתמש בשרות שליחים באזור גוש דן ובאשור השרון כך שאין צורך אפילו לצאת מהבית/מהעסק.

משרדנו מאחל לכם המון הצלחה בעסק!  אנו מאמינים שכל אדם טוב במה שהוא עושה ולכן מומלץ מאוד להתייעץ איתנו. עוד יצוין כי השרות שלנו יחסוך לכם עשרות שעות של קריאה ולמידת הנושא באינטרנט וכן יחסוך בתשלומי המיסים שלכם באופן מוכח!

אין מהאמור לעיל מהווה ייעוץ מקצועי ו/או חוות דעת. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו- עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית. לצורך עשיית שימוש במידע באתר, יש לצור קשר לפגישת ייעוץ מקצועית ומקיפה.

Read more

הקמת ופתיחת חברה

מה זה חברה בע"מ?

הקמת חברה פרטית הינה למעשה הקמת ישות משפטית ברשם החברות. הישות המשפטית הזאת היא מעיין "בן אדם וריטואלי" שמי שמקים אותו הוא הבעלים שלו (בעל מניות).

חברה פרטית כפופה לכל הוראות דין לרבות חוק החברות, תשנ"ט-1999.

להבדיל מעצמאי (עוסק מורשה), חברה פרטית חייבת ברואה חשבון וזאת מכח חוק החברות ופקודת מס הכנסה.

הנהלת החשבונות של חברה בע"מ הינה בשיטה של הנהלת חשבונות כפולה. הנהלת חשבונות זו מציגה את כל הנכסים וההתחייבויות שיש לחברה ובכך מציגה שקיפות רבה לקוראי הדוחות הכספיים, ניתוח החייבים והזכאים, בחינה מעמיקה יותר של המצב הכספי לרבות תזרים המזומנים..

יתרונות וחסרונות של פתיחת חברה?

היתרונות והחסרונות של פתיחת חברה הינם רבים ושונים בהתאם לכל אופי של פעילות עסקית.

להלן חלק מהיתרונות והחסרונות שיש בהקמת חברה בע"מ (חברה פרטית):

תדמית עסקית– תדמית עסקית של חברה בע"מ היא גבוהה מאוד, חברה בע"מ עושה רושם על הלקוחות והספקים ומייצרת תחושת ביטחון. להבדיל עצמאי שהלקוח מבין שאתם קטנים או בינוניים וזה מספק פחות תחושת ביטחון. לכן, ככל ותדמית עסקית רלוונטית לכם אז עדיף להקים חברה.

מעקב אחר הוצאות- הנהלת החשבונות של חברה בע"מ הינה הנהלת חשבונות בשיטה הכפולה ומשמעותה שכל שורה בבנק עוברת דרכנו ולכן, גם אם אתם שכחתם להביא לנו חשבוניות של ההוצאות שלכם זה אוטומטית יצוף לנו ואז אנחנו נדרוש קבלת החשבוניות. מניסיוננו הרב, עצמאים רבים שוכחים לקחת חשבוניות דבר שגורם לכך שהם מפסידים את החזר המע"מ ומשלמים יותר מס הכנסה וביטוח לאומי.  מחד ישנו יתרון עצום בניהול הנהלת חשבונות כפולה- הנהלת חשבונות לחברה פרטית (לאור הביטחון שכל ההוצאות מוכרות ונרשמות וישנו מעקב איכות על ההוצאות וההכנסות) מאידך עלות של הנהלת חשבונות כפולה הינה יקרה מאוד ביחס להנהלת חשבונות לעצמאיים.

השקעות בעסק- במידה ואתם צריכים לרכוש נכסים בעסק כגון: מלאי, מכונות, ציוד וכדומה. ישנו יתרון בחברה בע"מ על פני עצמאי (עוסק מורשה).

חיסכון במס- נכון לשנת 2017, ברווח של בין 180 אלף ועד 250 אלף ₪ בשנה, עצמאי משלם לביטוח לאומי ומס הכנסה ביחד 48% ואילו חברה משלמת מס של 46%  כולל דיבידנד. כך שכבר בהכנסה של עד 250 אלף בשנה יש חיסכון של 2% בתשלומי המיסים, מעבר להכנסה של 250 אלף בשנה יש חיסכון של 5% בתשלומי המיסים. אציין שזה לאחר התחשבות בהכרה בתשלומי ביטוח לאומי לעצמאיים ולאחר הכרזה על דיבידנד בחברה.

שלבי הקמת חברה פרטית?

ראשית אציין שמשרדנו מלווה את היזמים משלב הרעיון, כך שאנו בוחנים ביחד איתך את הפוטנציאל העיסקי, את הסיכונים והסיכויים, את היתרונות והחסרונות , לאחר מכן במידה ויוחלט על הקמת חברה, משרדנו יקים עבורך את החברה ברשם החברות.

הקמת חברה ברשם החברות- תחילה יש לפתוח את החברה ברשם החברות. ברשם החברות יש לשלם אגרה של כ- 2,600 ש"ח.

פתיחת חשבון בנק- יש לפתוח חשבון בנק לחברה.

פתיחת תיק ברשויות המס- בדרך כלל, יש לפתוח תיק במס הכנסה, מע"מ וביטוח לאומי.

לאחר מכן, אתם יכולים לצאת לדרך!

מחפשים אפשרויות של גיוס אשראי? – פנו אלינו – יש לנו יצירת קשר עם קרנות ללא ריבית וללא הצמדה!

שקל הלוואה מול שקל החזרה! עד 240,000 ש"ח ל- 36 תשלומים חודשיים.

לפתיחת חברה בחינם התקשרו- 03-6131490

משרדנו מאחל לכם המון הצלחה בעסק!  אנו מאמינים שכל אדם טוב במה שהוא עושה ולכן מומלץ מאוד להתייעץ איתנו. עוד יצוין כי השרות שלנו יחסוך לכם עשרות שעות של קריאה ולמידת הנושא באינטרנט וכן יחסוך בתשלומי המיסים שלכם באופן מוכח!

אין מהאמור לעיל מהווה ייעוץ מקצועי ו/או חוות דעת. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו- עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית. לצורך עשיית שימוש במידע באתר, יש לצור קשר לפגישת ייעוץ מקצועית ומקיפה.

Read more

רואה חשבון

רואה חשבון הוא הפונקציה מהחשובות ביותר בעסק.

למעשה במקרים רבים הפניית תשומת לב של רואה חשבון ללקוחו יכולה להוביל מקריסה עסקית להצלחה. לעיתים רבות אנו נתקלים במקרים שלקוחתנו אינם שמים לב לשינוים שקוראים במשק, לאפיקי פרסום, לשיתופי פעולה עם קולגות ובדרך זו הם מפסידים כסף רב.

רואה חשבון בעל ידע עסקי

בבחירת רואה חשבון חשוב לשים לב שיש לו ידע עסקי בתחום שלך. שהוא מבין את השפה שלך, את החוזקות והחולשות של העסק שלך ובכך תקבל ערך מוסף אדיר בכך שהוא יוכל לייעץ לך בתהליכים ובתחומים שונים בעסק שלך ובענף וזאת מעבר לייעוץ בתחום דיני המס וחיסכון בתשלומי המיסים. ייעוץ מסוג זה יכול לייצר ערך מוסף אדיר לפעילות העסקית.

עיסוק רואה חשבון

תחום העיסוק של רואה חשבון הוא מגוון ורחב מאוד, להלן שרותי משרדנו:

 1. הנהלת חשבונות
 2. ביקורת דוחות כספיים לחברות ועמותות
 3. הכנת דוחות שנתיים למס הכנסה
 4. הצהרות הון
 5. פתיחת תיק לעצמאי- עוסק מורשה, עוסק פטור/זעיר
 6. פתיחת עסק ברשויות המס
 7. הכנת משכורות
 8. תכניות עסקיות
 9. ליווי עסקים וייעוץ עסקי
 10. פתרונות אשראי לעסקים

מעבר לאמור לעיל, משרדנו יודע לבצע את ההתאמות הנדרשות בהתאם לדרישות הלקוח וזאת לאור עשרות שנים של ניסיון בליווי עסקים ברשויות המס, במתן פתרונות אשראי, הנהלת חשבונות ועוד.

רואה חשבון – מיקום?

משרדנו מספק שרותי ראיית חשבון בתל אביב, רמת גן, פתח תקווה, גבעתיים, בני ברק, אור יהודה, בורסה, בת ים, קריית אונו ובכל אזור גוש דן והשרון – השרותים ניתנים ע"י שרותי שליחים ובכך הלקוחות שלנו לא יוצאים מבתי העסק שלהם. דבר שחוסך להם מטרד רב בנסיעה למשרד והספקת חומר של הנהלת החשבונות.

רואה חשבון – עם המלצות מלקוחות

בטרם התקשרות עם רואה חשבון , חשוב מאוד לקבל המלצות מלקוחות בסדרי גודל שלכם ומענף שבו אתם פועלים. המלצות מלקוחות מעיד באמת על איכות השרות, חסרונות והיתרונות שיש למשרד וכו'.

משרדנו מאחל לכם המון הצלחה בעסק!  אנו מאמינים שכל אדם טוב במה שהוא עושה ולכן מומלץ מאוד להתייעץ איתנו. עוד יצוין כי השרות שלנו יחסוך לכם עשרות שעות של קריאה ולמידת הנושא באינטרנט וכן יחסוך בתשלומי המיסים שלכם באופן מוכח!

חיפושים אחרונים: רואה חשבון לחברה, רואה חשבון בתל אביב, רואה חשבון ברמת גן, משרד ראיית חשבון, רואה חשבון לעצמאי, רואה חשבון עם המלצות, רואי חשבון, רואי חשבון לחברות, רואה חשבון להקמת חברה

Read more
צור קשר!
Contact Us!