מס על הכנסה מהשכרת דירת מגורים

מאמר זה דן באופן סיווג ההכנסות מהשכרת דירת מגורים ואיך מבוצע החישוב. במאמר זה אנו מציגים פסקי דין בנושא, לרבות ניתוח המבחנים לבחינת קיומו של עסק להשכרת דירות.