דוח שנתי למס הכנסה

רשות המסים מפרסמת מידי שנה חוברת  "דע את זכויותיך וחובותיך" לכל שנת מס במטרה לסייע בהגשת דוח שנתי למס הכנסה.
בחוברת מוסבר באופן מפורט, מי חייב בהגשת דוח שנתי למס הכנסה (טופס 1301 לשנת 2014), איך מגישים את הדוח השנתי, איך מזינים את כל המידע הנדרש בדוח השנתי, לרבות ניכויים וזיכוים להכנסות ומועדי הדיווח.
מי שחייב בדיווח אלו בעיקר עצמאיים ובעלי חברות.

דוח שנתי למס הכנסה- דיווח מקוון

משרדנו מומחה בהגשת דוחות שנתיים לעצמאים, לרבות דיווחים על הכנסות בארץ ובחו"ל, רווחי הון מניירות ערך בארץ ובחו"ל, מס שבח וכדומה.
מעבר למומחיות של הגשת הדוח, משרדנו מודע היטב לזכויות שלך בהטבות מס ובכך אנו מדווחים בדרכים שונות לצורך תכנון מס מיטבי. לדוגמה: לעתים זכאי נישום בפריסת תשלומים על רווח ממס שבח ובכך אנו חוסכים לך תשלום מס שבח מיותר.

הגשת דוח שנתי למס הכנסה – טופס 1301:

רשות המיסים שיפרה באופן משמעותי את אופן הגשת הדוח השנתי ע"י הכנת הדוח ושידורו באופן מקוון – לחץ כאן להתחלת התהליך בהגשת הדוח. כמו כן, לחץ כאן לקבלת הסבר בנידון.

לדוח השנתי למס הכנסה יש לצרף מסמכים רבים (משתנה בין אדם לאדם) כגון:

נספח א'- חישוב ההכנסה החייבת מעסק או ממשלח יד – דוח רווח והפסד מעסק- ראה הסבר באתר

נספח ב'- חישוב ההכנסה החייבת שאינה מעסק או ממשלח יד- דוח רווח והפסד שאינו מעסק (בדרך כלל מנכסים פסיביים) ראה הסבר באתר

נספח ג'- רווח הון מניירות ערך סחירים-

נספח ד'– הכנסות מחו"ל ומס ששולם עליהן.

ישנן עוד נספחים רבים שצריך להגיש בדוח שנתי למס הכנסה בהתאם לאופי פעילות.

להלן הטפסים העיקריים שיש להגיש בדוח השנתי למס הכנסה:

  • עצמאי שהיה גם שכיר וכן אם בן/בת הזוג היו שכירים יוגשו טופסי 106 מכל מקומות העבודה שעבד שאותה שנת מס.
  • אישור ניכוי מס במקור- במידה ונוכה לעצמאי מס במקור, עליו לצרף אישור בהתאם. לחילופין, ניתן לצרף אישור רואה חשבון.
  • אדם הסוחר בניירות ערך דרך בנק בישראל יכול לבקש מהבנק טופס 867  ויצרפו (כמו כן עליו למלא נספח ג' ו/או ד' לעיל).
  • אישורי הפקדות מחברות הביטוח- הפקדות לפנסיה/ביטוח חיים/לקרן השתלמות מזכות/מנכות לעצמאיים מנטל המס בהתאם לפקודת מס הכנסה.
  • טופס פחת- במידה והעצמאי רכש נכסים (באותה שנת מס ו/או לפני כן) עליו לצרף טופס פחת (טופס י"א)המפרט את כל נכסיו לרבות עלות מקורית, תאריך הפעלה, שיעור הפחת, סכום הפחת הנצבר, סכום הפחת לאותה שנת מס ועלות המופחת (פר נכס ופר קבוצת נכסים).
  • תרומות- במידה והעצמאי תרם לעמותה המוכרת לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה, ניתן לצרף לדוח את הקבלות (המקוריות בלבד ועל שמו של העצמאי) ולהזדכות עליהם במס.

נשמח לעמוד לרשותך בכל שאלה ובקשה.

אין מהאמור לעיל מהווה ייעוץ מקצועי ו/או חוות דעת. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו- עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית. לצורך עשיית שימוש במידע באתר, יש לצור קשר לפגישת ייעוץ מקצועית ומקיפה.

חייב בהגשת דוח שנתי למס הכנסה?