ייעוץ וליווי עסקי

משרדנו מספק שרותי ייעוץ וליווי עסקי במטרה למנף את הפעילות העסקית שלך.

כחלק מהייעוץ וליווי עסקי אנו מבצעים ניתוחים, סקירות ובחינות שונות כגון:

1. סיוע בניהול תזרים המזומנים

אחד הקשיים הכי גדולים לעצמאים וחברות (בעיקר קטנות) הוא בחינת תזרים המזומנים הן לזמן הקצר והן לזמן הארוך.

בתהליך הייעוץ וליווי עסקי משרדנו לומד את אופי הפעילות העסקית שלך לרבות מועדי תשלומים לספקים, תקבולים מלקוחות, תשלומי שכ"ד, תשלום שכר לעובדים וכדומה ובהתאם לכך בונה תבנית לניהול תזרים המזומנים. תבנית תזרים המזומנים שאנו בונים היא ביחד עם הצרכים של הלקוח ובהתאם ליכולות ולרצון שלו. בדרך כלל, אנו בונים את התבנית באקסל ומשתדלים באופן שיהיה הכי קל ואפקטיבי לערוך מעקב אחר תזרים המזומנים של העסק. לאחר בנית התבנית, בתהליך הייעוץ וליווי עסקי משרדנו מלמד את הגורמים הרלוונטיים בעסק לעבוד עם התבנית ועומד לרשותו בכל עת למתן שאלות, סיוע ושדרוג התבנית.

2. בחינת הענף:

בתהליך ייעוץ וליווי עסקי אנו מנתחים את הענף שבו העסק פועל. שלב זה הינו קריטי בקבלת החלטות עסקיות וזאת מאחר ולעתים ישנן השפעות על ענף הפעילות לזמן קצר או ארוך ובהתאם לכך יבחנו ההשלכות על קבלת ההחלטות.

3. בחינת אופי הספקים והלקוחות בענף:

היקף הלקוחות הפוטנציאליים בארץ ובעולם משפיע רבות על תהליך קבלת ההחלטות שלנו בתהליך הייעוץ וליווי עסקי הן באופן השיווקי והפרסומי של העסק והן באופן מכירת המוצרים ללקוח הסופי. כמו כן, היקף הספקים הקיימים בארץ ובחו"ל ופערי העלויות יכול להשפיע על היקף הפעילות העסקים ולשם כך יש להיערך בהתאם בתהליך הייעוץ וליווי עסקי.

4. השפעת שערי חליפין:

שווקים רבים משתנים בהתאם לשינויים בשערי החליפין ובכך נוצרים סיכונים עסקיים שיש להביא בחשבון בתהליך הייעוץ וליווי עסקי. לדוגמה: עלויות דלקים בחברות תעופה, עליות סוגי הברזלים השונים כחומר גלם, ייבוא חומר גלם ממשק עם שער חליפין תנודתי ועוד.

5. מבנה ההיררכי של הארגון:

לעיתים רבות המבנה ההיררכי של הארגון אינו מבוזר/מרוכז באופן מיטבי עם פעילות העסקית. לאור זאת, בתהליך הייעוץ וליווי עסקי אנו מבצעים שיקולי ניתוח ובחינות תהליכים של ביזור/ריכוז בהתאם למבנה הארגוני ואופי פעילות החברה.

6. קיום נהלי עבודה:

אחד הדברים הכי חשובים בארגון הוא "ספר נהלים". מטרת ספר הנהלים הינה לרכז את כל נהלי העבודה בארגון לפי מחלקות ולהגדיר את שלבי העבודה, אופן ביצוע, סמכויות, תחומי אחריות בכל פעולה חשובה בארגון. ספר הנהלים מבטיח, בין היתר, התנהלות תקינה באופן רציף של כלל העובדים, רציפות תקינה בעבודה בעת החלפת תפקידי עובדים, פעולות המבוצעות אחת לתקופה לא ישכחו לבצעם ו/או יבצעו אותם באופן תקין ושלם. כמו כן, ברגע שישנה הגדרה של אחריות וסמכות, לא ניתן לברוח מאחריות ו/או לומר "לא ידעתי" וכדומה. משרדנו בתהליך הייעוץ וליווי עסקי (כלכלי) סייע למשרד החינוך בבניית ספר נהלים אשר שימש ערים ורשויות רבות בארץ.

7. ניתוח swotראשי הינם: Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats.

ניתוח swot הינו אחד המודלים הפופולריים ביותר בעולם העסקים. מטרתו לתכנון ולנהל באופן אסטרטגי את יכולות הארגון כך שנדע לזהות את החוזקות (Strengths), חולשות (Weaknesses), הזדמנויות (Opportunities),איומים (Threats). זאת במטרה, מחד להכיר את החולשות ולפעול לצמצמם ככל שניתן ומאידך לפעול ולחזק את החוזקות של הארגון ולמנף אותם בכדי שידעו לייצר ערך לארגון רב יותר.בתהליך הייעוץ וליווי עסקי המודל מבצע הפרדה בין הסביבה הפנימית (חוזקות וחולשות) לסביבה החיצונית (הזדמנויות ואיומים) של הארגון.

א. רמה פנימית- מתבטאת על ידי ניתוח נקודות החוזק והחולשה הפנימיות של הארגון.

חוזקות (Strengths): הגורמים המייחדים את הארגון, אשר בעקבותיהם נוצר לו יתרון תחרותי על פני מתחריו. כגון: רישום פטנט, ידע ייחודי, הסכמי מסחר, קשרי לקוחות.

חולשות (Weaknesses): הגורמים המביאים לנחיתות הארגון ביחס לשוק ובכך אינו מצליח ליצור יתרון תחרותי. למשל: חוסר דינמיות של עובדים, התמקדות בשווקים לא כלכליים, חוסר בהשקעה בפיתוח הארגון בעיקר בפיתוח טכנולוגי.

ב. רמה חיצונית- מתבטאת על ידי ניתוח ההזדמנויות והאיומים החיצוניים של הארגון.

הזדמנויות (Opportunities): בשל ההתפתחות הטכנולוגית ישנן שינויים ודרישות טכנולוגיות המשתנים ברמה היומיומית, בשל כך על הארגון לזהות הזדמנויות בייצור ושיווק מוצרים שיעמדו בסטנדרט שהלקוח מבקש בהתאם לשינויים המשקיים. לדוגמה: חברה שמייצרת שוקולדים לא יכולה למכור רק שוקולדים אלא כל הזמן עליה לחפש הזדמנויות לביקושים מגוונים בתחום (עם תוסף/שינוי למוצר הנוכחי). כישלון עסקי אדיר היה לחברת "Kodak" שלא זיהתה בזמן את המעבר בין צילום בפילים לצילום דיגיטלי ולא עשתה את השינוי הנדרש (ראה מאמר בנידון).

איומים (Threats): מצבים בשווקים בעולם ובארץ (חיצוניים) שעלולים להזיק ליכולת של הארגון לגדול והשביח את ערך הפירמה. ארגונים רבים מושפעים משינוים אקסוגנים באופן דרסטי כך שאף יכולים לגרום לפשיטת רגל. כך לדוגמה, אם יש לחברה לקוח עיקרי העומד בפני פשיטת רגל, שינויים דרסטיים בשערי החליפין של המטבעות, הטלת מיסים חדשים שהוטלו בשוק וגרמו להפחתת הכדאיות הכלכליות.

ראה מאמר מקיף במודל swot.

8. יחסים פיננסים- ייעוץ וליווי עסקי

היחסים הפיננסיים הינם כלי ניתוח פשוט אשר באמצעותי ניתן להעריך ולהבין את מצבה הכספי של החברה, לרבות קבלת היקף של רמת המינוף שבא היא נמצאת, סבירות ליכולת החברה לפרוע את התחייבויותיה בזמן הקצר וכדומה.

מקובל להשוות יחסים פיננסים המתקבלים בחברה לתקופות הקודמות ויחסים מקובלים בענף.

היחסים הפיננסים מחולקים כדלקמן:

א. יחסי נזילות- מעידים על היכולת של החברה לפרוע את התחייבויותיה (בזמן הקצר).

יחסי הנזילות העיקריים הם: יחס שוטף, יחס מהיר ורמת נזילות.

ב. יחסי איתנות פיננסית- איתנות פיננסית מעידה על רמת המינוף של החברה, יכולת החברה להתמודד עם פירעון הלוואות לזמן הארוך. היחסים העיקריים הם: מינוף פיננסי, הון הזר/עצמי ביחס למאזן.

ג. יחסי רווחיות- יחסי הרווחיות בוחנים את שיעורי הרווח ביחס לתקופות קודמות, ביחס למכירות וביחס לענף אשר מטרתם לצפות ולהעריך את מצב הפעילות העסקית של החברה ביחס לתקופות קודמות או ביחס למתחרים (לענף). השיעורים העיקריים הינם: שיעור הרווח הנקי, שיעור הרווח הגולמי, שיעור הרווח התפעולי, רווח ביחס להון העצמי, רווח למניה, רווח ביחס לסך המאזן.

ד. יחסי יעילות תפעולית- בוחן את רמת האפקטיביות של החברה בזמני ימי מלאי (שיושב במחסן), מספר הימים הממוצע שבו החברה הצליחה להעמיד לחייבים/לקוחות/ספקים. ככל שהלקוחות משלמים יותר מהר ולספקים משלמים יותר מאוחר החברה נהנה מתזרים מזומנים ומניהול אפקטיבי יותר. כך גם המלאי, ככל ושהמלאי נמכר בממוצע מהר יותר כך החברה לרוב מפסידה פחות מירידות ערך, מ"השכבת כספים" שלא לצורך, הספקת מקום אחסון, בזבוז משאבים לשינוע וסידור המלאי ועוד. היחסים העיקריים הינם: ימי חייבים/לקוחות, מחזור חייבים/לקוחות ביחס לסך החייבים/לקוחות, ימי אחזקת מלאי, ימי ספקים. למידע נוסף בנושא יחסים פיננסים לחץ כאן.

ישנן עוד ניתוחים רבים שמשרדנו מבצע וזאת בהתאם לשיקול דעתנו ולאופי פעילות החברה.

אין מהאמור לעיל מהווה ייעוץ מקצועי ו/או חוות דעת. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו- עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית. לצורך עשיית שימוש במידע באתר, יש לצור קשר לפגישת ייעוץ מקצועית ומקיפה.

רוצה כלי לניהול תזרים המזומנים בקלות?