אורי עזרא

שותף - רואה חשבון ויועץ עסקי

ייעוץ כלכלי וחשב מלווה

  • ייעוץ כלכלי מטעם משרד החינוך לעיריות ולבתי ספר, על תהליך המעבר של בתי הספר ל'ניהול עצמי'. תפקיד כלל: ניתוח תקציבים והוצאות שונות בעירייה, בניית סל תלמיד לכל בתי הספר, פגישות עם כל גורמי המפתח ברשויות מקומיות, הדרכות למנהלים/ות ולמזכירים/ות בתי הספר.
  • ליווי כלכלי לחברות. לרבות: ביצוע ניתוחים כלכליים, עריכה וגיבוש מתווה להמשך קיום החברה, בניית תכנית עסקית ועריכת גיליונות אקסל לצורך שימוש החברות.
  • חשב מלווה של שלוש מועצות דתיות במסגרת תכנית הבראה. התפקיד כלל: בניית תקציב, עריכת תקציב מול ביצוע, אישור התקשרויות עם ספקים, אישור תשלומי שכר.

ביקורות חקירתיות ויזומות של משרדי ממשלה

  • עריכת ביקורת 'חיוב אישי'/'ביקורת משלימה' של משרד הפנים.
  • עריכת ביקורות עומק של החשב הכללי על תמיכות הניתנות לעמותות ונתמכים שונים.
  • עריכה וניהול צוות עובדים של הביקורות הבאות:

ביקורת לנותני שרותי סיעוד מטעם ביטוח לאומי

ביקורת למקבלי סיוע במסלולי התעסוקה מטעם משרד התמ"ת.

ביקורת למוסדות תורניים הנתמכים ע"י החשב הכללי.

ביקורת יזומות לנותני שירותים למשרד החינוך.

ביקורות יזומות מטעם מבקר הפנים של משרד החקלאות.

ביקורת פנים וביקורת דוחות כספיים

  • ביקורת דוחות כספיים לחברות המשרד.
  • ביקורת פנים לתאגיד מים, לרבות: עריכת סקר סיכונים, ביקורות על מרבית מהתהליכים המתקיימים בתאגיד, הצגת דוחות ביקורת בוועדת ביקורת ובדירקטוריון.
מאמרים אחרונים
עקבו אחרינו בפייסבוק