הקמת חברה פרטית

בחירת אופן התאגדות עסקית היא החלטה חשובה מאוד, הן בהיבט המיסוי והן בהיבט המשפטי.
ההחלטה לפעול באמצעות חברה או כעצמאי הינה יכולה להשפיע רבות על הפעילות העסקית בביצוע התקשרות עם לקוחות, משקיעים וספקים. כמו כן, בעולם המיסים ישנן השפעות רבות בנושא הן במיסוי השנתי והן במיסוי של מכירת/מיזוג הפעילות עם פעילויות נוספות.
לאור העובדה שישנם אלמנטים רבים המשליכים על האפשרויות הקיימות בין הקמת חברה פרטית לשותפות/עוסק מורשה (עצמאי) האפשרות של הקמת חברה לבין עצמאי/שותפת, ציינו בהמשך המאמר אלמנטים עיקריים שיסיעו בקבלת החלטה. יודגש כי קבלת החלטה מושכלת, לאחר בחינת מכלול האפשרויות הקיימות, תתבצע רק לאחר התייעצות מומחה בתחום. צור קשר לקבלת ייעוץ חינם.

חברה בע"מ? עצמאי?

הקמת חברה פרטית:

הקמת חברה פרטית הינה הליך בהתאם לחוק החברות, מדובר בהליך משפטי וסטטוטורי. הגוף הממשלתי אשר מפקח על החברות הפרטיות בישראל הינו רשם החברות אשר כפוף למשרד המשפטים.
הייחודיות של הקמת חברה פרטית מתבטאת בארבעה מישורים עיקריים:
1. במישור המיסוי-מס הכנסה וביטוח לאומי
2. גוף משפטי נפרד
3. תזרים מזומנים וגיוס הון
4. תדמית עסקית
יודגש שיש עוד מספר השלכות שלא מפורטת להלן (יבחנו במסגרת פגישת ייעוץ ראשונית חינם)

1. במישור המיסוי

מס הכנסה:

כמתואר במישור המשפטי, בחברה הינה ישות משפטית נפרדת ולכן ישנן שני שלבים במשיכת רווחים.
שלב ראשון- החברה נדרשת לשלם מס חברות בהתאם לסעיף 126 לפקודת מס הכנסה. (נכון לשנת 2015 שיעור מס חברות הינו 26.5%). הרווח לאחר מס נשאר בחברה ואינו עובר לבעלל המניות.
שלב שני- בכדי להעביר את הרווחים שנצברו לבעלי החברה יש להכריז על "חלוקת דיבידנד". חלוקת דיבידנד לבעלי המניות מחויבת במס בהתאם לסעיף 125ב לפקודת מס הכנסה בהתאםם לשיעור אחזקה במניות החברה. בעל מניות המחזיק עד 10% מהון המניות יחויב במס בשיעור של 25%, בעל מניות שמחזיק מעל ל10% מהון המניות יחויב במס בשיעור של 30% (נכון לשנת המס 2015).
לחילופין, ניתן לערוך משכורות לבעלי המניות ובכך הינם חוסכים את המיסוי הדו שלבי כמתואר לעיל. יודגש שיש השלכות רבות בקבלת החלטה על משיכת רווחים בדרך של משכורת או בדרך של המיסוי הדו שלבי. כגון: הכרה בהפרשות פנסיוניות, קבלת דמי לידה, מקרה ביטוחי (בביטוח לאומי או חברת ביטוח אחרת) וכדומה.

ביטוח לאומי:

אין חובה בתשלום לביטוח לאומי על הרווחים. תשלומים לביטוח לאומי הינם עבור שכר/הכנסה ממשכורת לאדם (לא לחברה). ראה מאמר של ביטוח לאומי לעצמאיים.

2. במישור המשפטי:

הינו גוף משפטי נפרד. חברה פרטית מקבלת מספר זהות (ח.פ.) אשר הינה למעשה ישות משפטית נפרדת. ניתן לדמות את זה לאדם וירטואלי ששייך לבעלי החברה. בעת ביצוע עסקה גם צד ג' (ספק, לקוח וכדומה) מתקשרת החברה עימו ולא האדם שהינו בעל מניות של החברה.
בעת הקמת חברה מגדירים את חלוקת ההון של החברה לבעלי המניות שלה אשר יכולים להיות חברה (אחרת) או אדם. ניתן לעדכן מעת לעת ברשם החברות בהתאם לחוק החברות.
הקמת חברה דורש מסמכים ואישורים רבים. לחץ כאן לקישור לאתר של רשם החברות להנחיות בדבר הקמת חברה.
היתרון העיקרי של ביצוע פעילות עסקית באמצעות חברה הינו ה"מסך" שיש בין בעל המניות לחברה. כך, שאם ישנן בעיות משפטיות של כשל תמורה, נזיקין, רשלנות, אי יכולת פירעון הלוואהה וכדומה, התביעות יופנו לחברה ולא לבעל המניות. יודגש כי כל מקרה לגופו ויש לבחון כל מקרה באופן ספציפי עם מומחים בתחום. כמו כן, סעיף 6 לחוק החברות ופסקי דין רבים, דנים בסוגיהה מתי ניתן להרים "מסך" ולחייב את בעל המניות לשאת בתוצאות.

הקמת חברה פרטית? עצמאי? אולי בכלל שותפות?

3. תזרים מזומנים וגיוס הון

אחד היתרונות המיסויים של הקמת חברה פרטית (בע"מ) הינה, האפשרות שחברה יכולה לשמור את הרווחים (לשלם עליהם מס חברות בלבד) ועם הרווחים הללו לבצע השקעות נוספות בחברה, כגון: רכישת מקרקעין, מכונות, חברות. להבדיל זאת, משלם על מלוא הכנסותיו באותה שנת מס לביטוח לאומי ומס הכנסה ולאחר מכן אם הינו מעוניין לבצע השקעה, ההשקעה תגיע מכספו האישי אשר עבר מיסוי (ביטוח לאומי ומס הכנסה) בסכומים גבוהים.
בנקים ונותני אשראי אחרים מבקשים את המאזן של החברה כדי לבחון את האיתנות הפיננסית של החברה בכדי לאמוד את רמת הסיכון שניתנת האשראי. המאזן של חברה מציג את הנכסים,, ההתחייבויות וההון של החברה.  לחץ כאן להסבר בנידון הקמת חברה פרטית מייצרת לעיתים יתרון בנושא, מאחר ובאופן פשוט יחסית ניתן להציג לבנקים ונותני אשראי אחרים את ה"תמונה" הפיננסית.
ישנן ניתוחים רבים שניתן לבצע בכדי לאמוד את רמת הסיכון הקיים בהקמת חברה פרטית. כלל האצבע הינו, ככל שיש יותר נכסים ביחס להתחייבויות של החברה מדובר בחברה יותר יציבה להבדיל חברה שיש לה הרבה התחייבויות על פני נכסים. ההפרש בין הנכסים להתחייבויות הינו ההון העצמי. ההון העצמי שייך לבעלי המניות.

4. תדמית עסקית

הרושם והתדמית בעולם העסקים מהווים נדבך בסיס ב"סגירת עסקה" בין אם מדובר בלקוח או משקיע. הקמת חברה פרטית (בע"מ) יוצרת רושם חיובי הרבה יותר רציני מאשר עצמאי (עוסק מורשה). התפיסה הרווחת היא שחברה פרטית (בע"מ) זה גוף יותר גדול, בעל ביטחון פיננסי רב, בעלת אורך חיים לא מוגבל, קיום ביקורת רואי חשבון מקנה ביטחון למשתמשים בדוחות הכספיים, בעלת אורגים בהתאם לחוק החברות (דירקטוריון, ועדת כספים, ועדת ביקורת, מבקר פנים וכדומה). לאור זאת, הקמת חברה פרטית במישור הנ"ל מהווה היתרון עסקי על פני עוסק מורשה, עוסק פטור (עצמאיים).

יש לך דילמה בהקמת חברה פרטית? אל תתפשר על קריאה עצמית- צור קשר לקבלת פגישת ייעוץ חינם! 

אין מהאמור לעיל מהווה ייעוץ מקצועי ו/או חוות דעת. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו- עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית. לצורך עשיית שימוש במידע באתר, יש לצור קשר לפגישת ייעוץ מקצועית ומקיפה.
[contact-form-7 id="452" title="עמוד צור קשר"]
חיפושים פופולריים: הקמת חברה, הקמת חברה מקוון, הקמת חברה בישראל, הקמת חברה בקפריסין, הקמת חברה בארה"ב, הקמת חברה בע"מ, הקמת חברה חדשה, הקמת חברה בחו"ל, הקמת חברה בחשבשבת, הקמת חברה בגרמניה, הקמת חברה לתועלת הציבור, הקמת חברה זרה בישראל, הקמת חברה.

מאמרים אחרונים
עקבו אחרינו בפייסבוק