פתיחת עוסק פטור

עוסק פטור ברוב המקרים זהו השלב הראשוני של עסק חדש שמחזור העסקאות השנתי הצפוי לו איננו ברור או עומד על סך של פחות מ-98,707 ₪ כקבוע בחוק (נכון לשנת 2017). הליך של פתיחת עוסק פטור מחויב על כל אדם או עסק המעוניין למכור סחורה, נכס או כל טובין מכל סוג שהוא, את ההליך ניתן לבצע במשרד מס ההכנסה הקרוב למקום העסק שלכם, במידה והעסק ינוהל מהבית אז ממקום מגוריכם. פתיחת עוסק פטור הינה פעולה קצרה יחסית, אשר את מרבית הזמן תבלו בתורים של מע"מ וכן תעמדו גם בתור אל מול פקיד השומה (מס הכנסה) בכדי למלא את הפרטים שלכם לצורך רישומכם ברשויות המס. בנוסף, יהיה עליכם להסדיר את המעמד שלכם בביטוח לאומי.
 

פתיחת עוסק פטור – מתי אנו נדרשים לעשות זאת?

את ההליך של פתיחת עוסק פטור יש לבצע מיד עם תחילת הפעילות העסקית, כאשר חלה ענישה חמורה על עסקים המבצעים את הרישום לאחר תחילת הפעילות העסקית. לכן ברגע שהחלטתם לפתוח את העסק, ועוד לפני שהתחלתם לבצע פרסום ובטח לפני שהתחלתם למכור או לקנות דברים עבור העסק חשוב לפתוח בהליך של פתיחת עוסק פטור.
על מנת להתחיל בהליך של פתיחת עוסק פטור יש להגיע עם הניירת הנדרש לצורך השלמת התהליך תוך זמן קצר. הניירת הנדרשת לצורך פתיחת התיק במס הכנסה הינה: טופס פתיחת תיק במס הכנסה (ניתן להדפיס או לקחת במשרד מס הכנסה), צילום של תעודת הזהות שלכם, חוזה או כל מסמך המציין את גובה השכירות של בית העסק (במידה ויש), שיק של חשבון הבנק , תעודה המציינת את הכשרתם המקצועית (חובה רק במידה ויש חובה חוקית לעסוק במקצוע בעל תעודה- כגון: מתווך מקרקעין חייב להיות בעל תעודה ולכן יש חובה להמציא את תעודת ההכשרה).
 

פתיחת עוסק פטור – איפה עוד חשוב לבצע רישום?

מס הכנסה אינו המקום היחידי שאליו הנכם צריכים להגיע לצורך רישומכם כעוסק פטור, כאשר עוד לפני ההגעה למס ההכנסה עליכם להגיע אל משרדי מע"מ על מנת לרשום את עצמכם כעוסק פטור. ולאחר הרישום במע"מ ובמס הכנסה, עליכם להגיע גם אל ביטוח לאומי לצורך הסדרת פתיחת עוסק פטור גם אצלם. בביטול לאומי לעיתים תדרשו לשלם כסף ולעיתים לא.
 

פתיחת עוסק פטור –  מי לא יכול להירשם כעוסק פטור?

ישנן מקצועות אשר לא ניתן להרשם כ"עוסק פטור" אלא כ"עוסק מורשה" (ללא קשר להיקף המחזור). להלן רשימת המקצועות:
אגרונום, אדריכל, הנדסאי, חוקר פרטי, טוען רבני, טכנאי, טכנאי שיניים, יועץ לארגון, יועץ לניהול, יועץ מדעי, יועץ מס, כלכלן, מהנדס, מודד, מנהל חשבונות, מתורגמן, סוכן ביטוח, עורך דין, רוא החשבון או שמאי, בעל מעבדה כימית או רפואית; וכן עוסקים שעיסוקם מתן שירותים מהסוגים המפורטים בתקנה 6א לתקנות מס ערך מוסף, התשל"ו-1976, ולגבי אותם שירותים בלבד;
(2) רופא, לרבות פסיכולוג, פיזיוטרפיסט, רופא וטרינר, רופא שיניים או מרפא שיניים;
(3) בעל בית ספר לנהיגה על פי רשיון שניתן לפי סעיף 15 לפקודת התעבורה
(4) בעל בית ספר לרבות גן ילדים, שבו לומדים או מתחנכים תלמידים באופן שיטתי ושאיננו מלכ"ר וכן בית ספר שבו ניתנת הדרכה מקצועית, עיונית או מעשית, לרבות הדרכה לאמנויות ולספורט, לקבוצות שבכל אחת מהן לא פחות מחמישה תלמידים, להוציא הדרכה מקרית של לא יותר משלושים ימי הדרכה בכל קבוצות התלמידים אשר הופעלו באותה שנת מס.
(5) סוחר מקרקעין או מתווך מקרקעין; בפיסקה זו –
"סוחר מקרקעין" – עוסק שעסקו או חלק מעסקו מכירת זכויות במקרקעין;
"מתווך מקרקעין" – עוסק שעסקו או חלק מעסקו תיווך בזכויות מקרקעין
(6) סוחר רכב ומתווך רכב; בפיסקה זו –
"סוחר רכב" – עוסק שעסקו או חלק מעסקו מסחר ברכב;
"מתווך רכב" – עוסק שעסקו או חלק מעסקו תיווך בקניית רכב, במכירתו או החלפתו;
"מסחר ברכב" – לרבות חליפין או השכרת רכב בשיטת מקח-רגב-שכירות;
"רכב" – רכב מנועי כמשמעותו בסעיף 1 לפקודת התעבורה;
(7) חברה הרשומה כדין לפי פקודת החברות;
(8) אגודה שיתופית הרשומה כדין לפי פקודת האגודות השיתופיות;
חיפושים פופולריים: פתיחת עוסק פטור, פתיחת עוסק פטור מס הכנסה, פתיחת עוסק פטור באינטרנט, פתיחת עוסק פטור אוונליין, פתיחת עוסק פטור לבד, פתיחת עוסק פטור מחיר, פתיחת עוסק פטור ביטוח לאומי, פתיחת עוסק פטור מע"מ, פתיחת עוסק פטור טפסים, פתיחת עוסק פטור ירושלים, פתיחת עוסק פטור שכיר, פתיחת עוסק פטור שלבים.

מאמרים אחרונים
עקבו אחרינו בפייסבוק