חובות אבודים- הפקת חשבונית זיכוי

בשנת 2012 פרסמה המחלקה המקצועית של מע"מ הוראת פרשנות מס' 2/2012 בדבר חובות אבודים. הוראת פרשנות זו, מתארת את התהליך של הכרה בחוב אבוד. הוראת הפרשנות הנ"ל מוסברת בצורה מאוד מקיפה ויסודית על ידי המחלקה המקצועית של מע"מ ומקנה למי שאכן יש לו חוב אבוד (בהתאם להנחיות שהוראת הפרשנות) אפשרות של הפקת חשבונית מס זיכוי. … להמשך קריאה