Skip to main content Skip to search

Archives for עמותה- מלכ"ר

רישום עמותה

רישום עמותה, להבדיל רישום חברה, מצריך שני בני אדם לפחות. הקמת עמותה מבוצע ע"י רשם העמותות בישראל. לצורך הקמת עמותה נדרש למלא טפסים (לרבות תקנון, תצהיר וכו'), לשלם אגרה (על הקמת העמותה) ולהגישם לרשם העמותות.

רישום עמותה- מטרות ?

כאשר מקימים עמותה ישנה חשיבות רבה ברישום מטרותיה וזאת להבדיל הקמת חברה אשר בדר"כ מצוין "לעסוק בכל עיסוק חוקי". חובה זאת נובעת בהתאם לסעיף 27 לחוק העמותות, תש"ם-1980 (להלן:"החוק") רשם העמותות  ותורמים רבים יכולים לבחון ולאמת את זהות  מטרות העמותה עם המטרות המצוינות בתעודת ההתאגדות.

רישום עמותה – חובת מינוי אורגנים

בהתאם לחוק על העמותה לקיים ולמנות את האורגנים שלהלן:

 1. חברי אספה כללית
 2. ועד מנהל
 3. ועדת ביקורת או "גוף מבקר".

בנסיבות מסוימות הינכם תדרשו למנות גם רואה חשבון מבקר ומבקר פנים.

רישום עמותה – ניהול תקין

רשם העמותות יכול הנפיק לעמותה "אישור ניהול תקין". אישור זה מהווה "אור ירוק" לכך שהעמותה הקימה את כל המוסדות כהלה ופועלות באופן עקרוני בלבד בהתאם לחוק העמותות.

אישור ניהול תקין מקנה אפשרות להתקשר עם מוסדות ציבור ובכלל זה לקבל תמיכות, תשלומים והתקשרויות. המוסדות ציבור הינם משרדי ממשלה, רשויות מקומיות, חברות ממשלתיות, תאגידים ערניים ועוד.

רישום עמותה- ניסיון בהתנהלות עמותות

למרבית מהרואי חשבון בארץ אין ניסיון עם עמותות. לעמותות יש הרבה מאוד הנחיות והתניות של רשם העמותות, הנחיות מרשות המיסים, חוק העמותות אשר שונה מחוק החברות, נושאים שונים מול משרדי ממשלה ו/או ניהול תקין, תקינה חשבונאית לעמותות ועוד.

משרדנו בעל ניסיון של עשרות שנים בעמותות לרבות ניסיון של רואה חשבון מבקר (ביקורת דוחות כספיים), גוף מבקר (אשר מחליף את הצורך בוועדת ביקורת) ומבקר פנים לעמותה (בהתאם לחוק העמותות יש חובה במינוי מבקר פנים לעמותה שמחזורה עולה על 10 מליון ש"ח בשנה). בנוסף, ראו המלצות מלקוחות אשר חלקן הם עמותות.

חיפושים אחרונים: הקמת עמותה, רואה חשבון לעמותה, פתיחת עמותה, פעילות ציבורית, הנהלת חשבונות לעמותה, ניהול תקין לעמותות, אגרת רשם העמותות, רואה חשבון לעמותות.

חיפושים פופולריים: רישום עמותה, רישום עמותה מקוון, רישום עמותה במס הכנסה, רישום עמותה אגרה, רישום עמותה בישראל, רישום עמותה ללא מטרת רווח, רישום עמותה תקנון מצוי, רישום עמותה זרה, רישום עמותה חדשה, רישום עמותה טופס מקוון, רישום עמותה אגרות.

Read more

הקמת עמותה

עמותה היא תאגיד משפטי, אשר מורכב לפחות מ- 2 בני אדם בגירים (לא יכולות להיות חברות/תאגידים אחרים)  והוקמה למטרה חוקית שאינה מכוונת לחלוקת רווחים בין חבריו ושמטרתו העיקרית אינה עשיית רווחים. לצורך הקמת עמותה נדרשים למלא מסמכים שונים של רשם העמותות, לרבות תצהירים, תקנון, לשלם אגרה וכו'.

העמותה חייבת לפעול בהתאם למצוין בתקנון ולשם כך יש להקפיד על מילוי נאות של הטפסים בכדי להימנע מטעויות שיכולות להיווצר בעתיד בעת ביקורת ו/או קבלת תמיכות.

בהתאם לסעיף 19 לחוק העמותות, ישנן 3 (לפחות) מוסדות שחייבים להתקיים בעת הקמת עמותה כגון:

 1. אסיפה כללית– היא גוף הכולל את כל חברי העמותה.
 2. ועד מנהל
 3. ועדת ביקורת או גוף מבקר– שיכול להיות רואה חשבון או גוף אחר שאושר על ידי רשם העמותות.

יצוין כי ישנה סמכות לעמותה למסד עוד מוסדות. בנוסף לאמור לעיל, במחזור של כ- 1 מליון ש"ח ישנה חובת מינוי רואה חשבון מבקר לעמותה ובמחזור של 10 מליון ש"ח יש חובה למנות גם מבקר פנים לעמותה.

 

הקמת עמותה- מצריך ידע מקדים?

הקמת עמותה צריכה להיערך באופן מאוד מדוקדק תוך שימת לב על כל הפרטים קטנים כגדולים וזאת מאחר ולאחר מכן יתכן ויהיו בעיות בעת בקשה לקבלת תמיכות ממוסדות ממשלתיים, בעת ביקורת וכו'. לדוגמה: בהתאם לסעיף 8 א לחוק העמותות, העמותה מחויבת להשתמש בשמה המדויק ובתוספת ע"ר (עמותה רשומה) וזאת על כל שילוט, מסמך, פרסום וכו'. דוגמה נוספת: העמותה חייבת לפעול בהתאם למטרות המצוית בתקנון כפי שנרשם בעת הקמת עמותה ואף לא בפעולות אחרות (גם אם הם מסייעות לציבור/לנזקקים)

 

הקמת עמותה- ניתן להכניס פעילות עסקית לעמותה?

לעיתים עמותות רוצות לקבל אפיק חדש/נוסף של תזרים מזומנים ולא להסתמך רק על תורמים וזאת לשם יציבות כלכלית. פעילות עסקית יכולה להתבצע בעמותה אך לאחר עמידה במספר קריטריונים חשובים. כמו כן, יש לשים לב בבחינת עמידה בתשלומים לרשויות המס (מס הכנסה ומע"מ).

 

הקמת עמותה- ניהול תקין מה זה?

בתאריך 15.10.98 החליטה הממשלה על כך שגופים הפונים בבקשה לתמיכה ממשרד ממשלתי עליהם להציג אישור ניהול תקין של רשם העמותות. ברבות השנים, גופים נוספים החלו לדרוש עמידה של העמותה באישור ניהול תקין. לצורך קבלת אישור ניהול תקין על העמותה להוכיח לרשם העמותות עמידה בהוראות חוק בסיסיות כגון: מינוי חברי ועד כנדרש, מינוי ועדת ביקורת, מינוי מורשה חתימה, קיום המלצת ועדת ביקורת לדוחות הכספיים ועוד.

 

הקמת עמותה- רואה חשבון מומלץ?

לשם בחירת רואה חשבון שילווה אתכם כבר מעת הקמת עמותה, חשוב לבחון את רמת הבקיאות שלו בנושא עמותות. נושא העמותות משנה לשנה מקבל תאוצה וזאת לאור שינויי חקיקיה, פסקי דין, הנחיות של רשם העמותות, הנחיות של החשב הכללי ועוד. ישנה חשיבות גבוה שמעבר לנושא עריכת דוחות כספיים (אשר אף הוא מצריך ידע רב בנושא) יהיה הידע השוטף בנושאים חשובים לעמותה. מומלץ לקבל המלצות מלקוחות על רואה החשבון לעמותה. הקמת עמותה הינה הליך ביורוקרטי לא פשוט, אשר מצריך בחינה ומחשבה בכל שלב ושלב בתהליך.

 

הקמת עמותה- תכנה לניהול עמותה?

בשוק ישנן הרבה תכנות אשר יכולות לסייע לכם לנהל עמותה לרבות חברים בעמותה, פעילויות, גיוס תרומות וכו'. חשוב לשים לב שבמידה והתכנה מפיקה קבלות, יש לוודא כי היא אושרה ע"י רשות המיסים בישראל.

 

הקמת עמותה- קבלת סעיף 46?

קבלת סעיף 46 הינו תהליך אף יותר מורכב מקבלת אישור ניהול תקין ומצריך וותק מינימלי של שנתיים (לאחרונה פורסם כי יתאפשר להתחיל את התהליך עוד בטרם סיום השנתיים) ועמידה במספר קריטריונים. עזרה וסיוע ע"י גורם מקצועי בתחום הינו חשוב מאוד ואף כמעט הכרחי וזאת מאחר ויתכן ותעשו טעויות בדרך שיעלו לכם הרבה זמן להסביר את עצמכם לאחר מכן ולתקן את הטעויות.

להקמת עמותה וניהול שוטף לעמותות התקשרו או השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם.

חיפושים פופולריים: הקמת עמותה, הקמת עמותה חדשה, הקמת עמותה בית כנסת, הקמת עמותה רשם העמותות, הקמת עמותה ללא מטרת רווח, הקמת עמותה בישראל, הקמת עמותה חדשה רשם העמותות, הקמת עמותה יתרונות, הקמת עמותה מלכ"ר, הקמת עמותה עירונית, הקמת עמותה אגרה, פתיחת עמותה חדשה, פתיחת עמותה ללא מטרת רווח, פתיחת עמותה לבית כנסת, פתיחת תיק עמותה, פתיחת עמותה מקוון.

Read more

רואה חשבון לעמותה

רואה חשבון לעמותה/ חל"צ/ מלכ"ר מהווה חלק חשוב ומהותי בארגון וזאת מאחר ולהבדיל חברה עסקית אשר מופעלת לשם יצירת רווח ופועלת בהנהלת החשבונאות הרגילה תוך החוקים שלה. לעמותה יש הנחיות, תקנות וחוקים אחרים, סביבת עבודה שונה ועוד. להלן חלק מהנושאים המצריכים ידע ספציפי שצריך להיות לרואה חשבון לעמותה:

 • התנהלות שוטפת מול רשם העמותות
 • קבלת ניהול תקין- לרבות דוח מילולי, ועדת ביקורת ועוד.
 • הנהלת חשבונות שונה לעמותה
 • התנהלות וידע בביקורות רשם העמותות
 • ביקורת דוחות כספיים לעמותה
 • סיוע בהכנת מסמכים לבקשות תמיכה ממשרדי ממשלה, עריות וכיוצא בזה.
 • עמידה בתנאי סעיף 46 (אישור תרומות)
 • עמידה בתקציב מול ביצוע
 • עמידה בקריטריונים בקבלת תמיכות ממשלתיות

 

הנושאים הללו הינם רק חלק מהשירותים המיוחדים שצריכים להינתן ע"י רואה חשבון לעמותה. משרדנו מספק שירותים אלו לעמותות בגדלים שונים החל מעמותות קטנות מאוד ועד לעמותות המעסיקות מאות עובדים.

 

רואה חשבון לעמותה- מה צריך לבדוק?

כאשר שוכרים כל נותן שירותים ובפרט רואה חשבון לעמותה מומלץ לקבל מכתבי המלצה מלקוחות, לשוחח עם הרואה חשבון ולהבין את היקף הידע שלו בתחום הנדרש לכם, לבחון את המקצועיות שלו בתחום העמותות, לא להתבייש ולבקש טלפונים של ממליצים, לבחון חברות של המשרד בארגונים מקצועיים, לדוגמה משרדנו חבר ברשת רואי חשבון בינלאומית אשר במסגרתה המשרד מקבל "גג מקצועי" מהמומחים הכי טובים בארץ בכל תחום ותחום.

 

רואה חשבון לעמותה – האם צריך ראייה עסקית?

לדעתנו, גם עמותה חייבת להתנהל בדומה לחברה עסקית במישור ההתייעלות, הסתכלות קדימה ביצירת חזון, מטרה, משימה ושיטה, בניית אבני דרך, תקציב מול ביצוע, התנהלות בהתאם לספרי נהלים כתובים וברורים, יצירת מקומות להתייעלות, חיפוש אחר מקורות מימון לרבות קבלת תמיכות מגופים שונים כגון: עירייה, משרד האוצר, משרדי ממשלה רלוונטיים, חברות גדולות ועוד.

בפגישות השוטפות במשרדנו נסקור את הנושאים האמורים, נסייע בבניית תכנית עבודה נכונה, בבנייה ויישם התקציב ועוד. לדעתנו, הנושאים הללו חשובים הרבה יותר מרק להציג את הדוח הכספי ולחתום עליו.

 

רואה חשבון לעמותה – עדכונים שוטפים ותקנות חדשות

עולם העמותות מצריך כל הזמן התעדכנות בתקנות והנחיות שונות של רשם העמותות ומשרד האוצר (החשב הכללי). כך שרואה חשבון לעמותה שאינו מומחה בתחום לא ידע להוביל אתכם בדרך הנכונה, ללא טעויות וללא ליווי מקצועי. יתרה מזאת, הכרות עם נושא מתן קבלת תמיכות הן על פעילות שוטפת והן על פעילות חד פעמית כגון: שיפוצים או פרויקט גדול, מצריכה הכרות עם הביורוקרטיה הנ"ל.

 

לסיכום – ליווי של רואה חשבון לעמותה אינה בחירה פשוטה ומצריכה שיקול דעת ובדיקה שאכן הינו בעל ידע בתחום ובנוסף בעל יכולת לסייע בנושאים חשובים כגון: ביקורות, תמיכות, תקציב וניהול תקין לעמותה.

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם!

Read more
צור קשר!
Contact Us!