Skip to main content Skip to search

Archives for פתיחת עסק חדש

טפסים ולינקים שימושיים של רשות המיסים

ריכזנו עבורך לינקים שימושיים ועדכניים.

 

באתר האינטרנט של רשות המסים בישראל פורסם:

מדריך לפתיחת עסק במס הכנסה

פתיחת תיק במס הכנסה

פתיחת תיק במע"מ

טופס מס הכנסה מס' 1344 נספח לדו"ח השנתי (לטפסים 1214, 1301) הפסדים מועברים

טופס מס הכנסה מס' 1323 נספח ד לטופס הדוח השנתי לחברה (טופס 1214) הכנסות מחו"ל ומס ששולם עליהן לשנת המס 2017

טופס מס הכנסה מספר 1325- רווח הון מניירות ערך סחירים לשנת המס 2017

טופס מס הכנסה מס' 158 בקשת "עמית מוטב" לקבלת הטבות מס בשל סכומים ששילם עבור ילדו לקופת גמל/ביטוח חיים לשנת המס 2017

טופס מס הכנסה מספר 1326a- חישוב "רווח פטור" או "הפסד מחושב"

טופס מס הכנסה מספר 1343- נספח לדו"ח השנתי (לטפסים 1214, 1301) ניכוי נוסף בשל פחת

טופס מס הכנסה מס' 1324 נספח ד לטופס הדוח השנתי ליחיד (טופס 1301 )/לנאמנויות (טופס 1327) הכנסות מחו"ל ומס ששולם עליהן לשנת המס 2017

טופס מס הכנסה מס' 1399y הודעה על מכירת נכס וחישוב המס המגיע לשנת המס 2017

טופס מס הכנסה מספר 1227- הצהרה בעניין מקדמות בשל הוצאות עודפות ששולמו וטרם קוזזו מהמס נספח לדוח השנתי לשנת המס 2017

טופס מס הכנסה מספר 1326- רווח הון מניירות ערך סחירים לשנת המס 20

טופס מס הכנסה מס' 1228 דיווח קיבוצים נספח לטופס הדו"ח השנתי

טופס מס הכנסה מספר 1322 -נספח ג לטופס הדו"ח השנתי רווח הון מניירות ערך סחירים לשנת המס 2017

טופס מס הכנסה מס' 1346 דיווח בגין נקיטת עמדה חייבת בדיווח

טופס מס הכנסה מספר 6111- נספח לטופס הדו"ח השנתי ליחיד ולחבר בני אדם לשנת המס 2017

טופס מס הכנסה מספר 1345- דיווח בגין חוות דעת כאמור בסעיף 131 ד לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש) התשכ“א – 1961

טופס מס הכנסה מס' 1348 הצהרת תושבות לשנת המס 2017

טופס מס הכנסה מס' 1301 דין וחשבון על ההכנסות בארץ ובחו"ל בשנת המס 2017

טופס מס הכנסה מספר 1214b- דין וחשבון על חלוקת דיבידנד בשנת המס 2017

טופס מס הכנסה מס' 137 דין וחשבון שנתי מקוצר ליחיד בעל עסק קטן לשנת המס 2017

טופס מס הכנסה מס' 134 חישוב ההכנסה בגין תשלומים עודפים של מעביד לקרן השתלמות וקופת גמל וחישוב ההוצאה המותרת בגין רכישת ביטוח מפני אובדן כושר עבודה – לשנת המס 2017

טופס מס הכנסה מספר 1399H- הודעה על מכירת נכס וחישוב המס המגיע לשנת המס 2017

טופס מס הכנסה מס' 135 דין וחשבון שנתי מקוצר לשנת המס 2017

טופס מס הכנסה מספר 1342- פרטים על נכסים שניתן לתבוע עבורם פחת לפי סעיף 21 לפקודה וסעיף 3 לחוק התיאומים ועל פחת הנתבע כניכוי לפי אותם הסעיפים

טופס מס הכנסה מספר 1321- נספח ב לטופס הדו"ח השנתי ליחיד לשנת המס 2017 חישוב ההכנסה החייבת שאינה מעסק או ממשלח יד

טופס מס הכנסה מס' 1214 דין וחשבון על הכנסת החברה בארץ ובחו"ל בשנת המס 2017

נספח א לטופס הדו"ח השנתי ליחיד לשנת המס 2017 חישוב ההכנסה החייבת מעסק או ממשלח יד

Read more

פתיחת עוסק מורשה

ההליך של פתיחת עוסק מורשה אינה פשוטה בכלל, כאשר בשלב ראשוני עליכם לנהל את כל הניירת אל מול רשויות המס השונות. מדובר בשלב קריטי במיוחד, ואסור לכם לבצע אותו לבד אם אין לכם את הידע הנדרש לצורך השלמת הרישום בצורה נכונה ומתאימה למצבכם. פתיחת עוסק מורשה באופן הטוב ביותר תתבצע ביחד עם רואה חשבון, כך שאתם תוכלו לפקח ולוודא כי הכול מתנהל כפי שהנכם מצפים ואילו רואה החשבון ידאג לנפק ולמלא את כל הטפסים הנדרשים לצורך השלמת התהליך של פתיחת עוסק מורשה. בשלב זה חשוב להבין את השיקולים בפתיחת עוסק מורשה.

 

פתיחת עוסק מורשה –  מה חשוב לדעת?

כאשר פונים למשרדנו לקוחות לפתיחת עוסק מורשה (עצמאי) אנחנו קובעים פגישת הדרכה מקיפה. פגישת ההדרכה מלווה בטופס אשר במסגרתנו אנחנו מלמדים אתכם את כל הנושאים החשובים, לאט לאט, בקצב שלכם – עד שתבינו הכל! הנושאים הנלמדים הינם: רשויות המס- מס הכנסה, מע"מ וביטוח לאומי – איך מחשבית את המס? מתי מדווחים? מה זה דוח שנתי למס הכנסה? מה זה מקדמות ביטוח לאומי ומס הכנסה ? ניכוי מס במקור, מתי מפיקים קבלה/חשבונית, מהם ההוצאות המוכרות לצורכי מס הכנסה, מה עליכם לשמור על מנת שההוצאה תהיה חוקית ועוד.

 

פתיחת עוסק מורשה – איך ניתן לבצע את התהליך במהירות?

אם אינכם רוצים להתעכב זמן רב על פתיחת עוסק מורשה ברשויות המס, חשוב מאוד שתדאגו לפנות אל רואה חשבון על מנת שיעזור לכם למלא את כל הניירת הנדרשת שעליכם להציג במס הכנסה ובביטוח לאומי. באופן עצמאי יהיה לכם קשה מאוד למלא את הניירת בצורה נכונה, ולא מן הנמנע כי תצטרכו ללכת ולחזור מספר פעמים עד אשר הניירת תהיה מלא כפי שרשויות המס מצפות. זאת אומרת שאם ברצונכם לבצע את התהליך של פתיחת עוסק מורשה בצורה מהירה וחלקה, כל מה שעליכם לעשות זה לפנות אל רואה חשבון על מנת שיעזור לכם באופן קבוע או אפילו באופן חד פעמי רק לצורך מילוי הטפסים והגשתם למס הכנסה ולביטוח לאומי.

 

פתיחת עוסק מורשה – האם מדובר בתהליך יקר?

פתיחת עסק אינו תהליך יקר, אך הוא יכול להיות תהליך מתסכל במיוחד. לכן עליכם לפנות אל רואה חשבון על מנת שייצג אתכם נאמנה אל מול הרשויות השונות, אומנם מדובר בסיטואציה קצת יותר יקרה אילולא הייתם מבצעים את הפעולה בכוחות עצמכם אך היעזרות ברואה חשבון תקל עליכם את המלאכה ותגרום לכם להימנע מקנסות עתידיים או עיקולים אשר יכולים לעכב את ההתפתחות העסקית שלכם ואף במקרים חריגים לגדוע אותה. אז אל תבצעו את ההליך של פתיחת עוסק מורשה באופן עצמאי, כל מה שאתם צריכים לעשות על מנת לסיים את התהליך בהצלחה זה לפנות אל רואה חשבון מיומן ומנוסה בתחום.

חיפושים פופולריים: פתיחת עוסק מורשה, פתיחת עוסק מורשה עלות, פתיחת עוסק מורשה מס הכנסה, פתיחת עוסק מורשה במע"מ, פתיחת עוסק מורשה ביטוח לאומי, פתיחת עוסק מורשה טפסים, פתיחת עוסק מורשה מע"מ, פתיחת עוסק מורשה זעיר, פתיחת עוסק מורשה שלבים, פתיחת עוסק מורשה באינטרנט.

Read more

פתיחת חברה

פתיחת חברה בע"מ מצליחה ומשגשגת זהו חלומם הרטוב של אנשים רבים, אך על מנת להגשים את כל השאיפות העסקיים צריך לדעת עם מי לעבוד ואל מי לפנות במצבי קיצון ובמצבים בהם הניסיון והמיומנות משחקים תפקיד מרכזי. אז לפני פתיחת חברה או בכלל לפני כל פעילות עסקית כזאת או אחרת חשוב לבדוק ולחפש אחר משרד רואה חשבון אשר יעמוד לצדכם בכל בעיה או בכל שאלה. פתיחת חברה מלווה בחששות ובפחדים רבים, אך כאשר תצוותו לצדכם רואה חשבון ממולח תוכלו ליהנות מרוגע ושלווה אשר יעזרו לכם לנתב את כל הפוקוס שלכם בהצלחת העסק ולא ברעשי הרקע.

 

פתיחת חברה עם רואה חשבון מיומן – המקור להצלחה עסקית!

אז למה כל כך חשוב למצוא רואה חשבון עוד בטרם פתיחת חברה כזאת או אחרת? החשיבות הופכת להיות מהותית יותר ויותר כאשר בתחילת הפעילות העסקית חשוב מאוד להתנהל בצורה נכונה ושקולה. ברגע שתשכרו לצדכם רואה חשבון מיומן, בעל המלצות מלקוחות תוכלו ליהנות מלא מעט שלווה כאשר מעמסה גדולה במיוחד תרד לכם מהגב. המעמסה הזאת באה לידיי ביטוי בניהול הדוחות הכספיים של חברה בע"מ, בהתנהלות עם משכורות ותנאי העובדים ואם לא די בכך גם בפתיחת התיקים ברשויות המס השונות שהן חלק בלתי נפרד מהתהליך של פתיחת חברה במדינת ישראל. כמובן שבפתיחת החברה תקבלו הדרכה מקיפה בכל ההתנהלות של חברה לרבות איך וכמה משלמים מיסים, מה זה דיבידנד?, מה זה משיכת בעלים ויתרות חובה, מהם הוצאות המוכרות ועוד.

 

פתיחת חברה בצמוד לרואה חשבון – התהליך המהיר ביותר!

אם בוער בכם הרצון לפתוח את העסק שתמיד חלמתם עליו, ולא מתחשק לכם להתעכב על פרוצדורות שונות העלולות לעכב במיוחד את תחילת הפעילות העסקית שלכם זה הזמן שלכם לשכור רואה חשבון. פתיחת חברה בצוותא עם רואה חשבון מיומן ומנוסה תגרום לכך שתוכלו לחלק את כל המטלות השונות ביחד עם רואה החשבון. וכך לא רק שתוכלו להתפנות לנושאים החשובים באמת, ברוב המקרים אלו גם יהיו הנושאים בהם תוכלו להביא את הערך המוסף שלכם. ההתנהלות הקשורה לרשויות המס היא פעילות מייגעת אשר מתאימה רק לאנשי המקצוע המנוסים והמיומנים בנושא זה.

עלות פתיחת חברה?

עלויות של פתיחת חברה מתחלקות בין רשם החברות שישנה הגרה של כ- 2,600 ש"ח לבין תשלום עבור שכ"ט לפתיחת החברה אשר הינה כמה מאות שקלים בודדים. טיפ מאיתנו בנושא, כדאי קודם כל לפנות לבנק ולקבל טפסים ורק לאחר מכן להגיע למשרדנו בכדי לפתוח את החברה ועל ידי כך נמלא לכם את הפרטים הנדרשים ונחתים את העו"ד באותה עת.

חיפושים פופולריים: פתיחת חברה, פתיחת חברה רשם החברות, פתיחת חברה בחו"ל, פתיחת חברה בע"מ, פתיחת חברה בארה"ב, פתיחת חברה חדשה בחשבשבת, פתיחת חברה טפסים, פתיחת חברה אונליין, פתיחת חברה במע"מ, פתיחת חברה מע"מ, פתיחת חברה בארץ.

Read more

פתיחת עוסק זעיר

לכל עסק חשוב לנקוט במשנה זהירות כאשר הם מתנהלים אל מול רשויות המס השונות, אך לעסק הנמצא בתחילת דרכו כל טעות היא קריטית ואף הרסנית בחלק מהמקרים. ולכן כאשר מתחילים בתהליך של פתיחת עוסק זעיר (עוסק פטור ) אל מול המוסדות הממשלתיים, ועוד לפני תחילת הפעילות העסקית של העסק שלכם חשוב לשכור רואה חשבון אשר ילווה אתכם בצעדים הראשוניים. ההליך של פתיחת עוסק זעיר הוא אומנם פשוט וקל על פניו, ולכן חלק מהעסקים מעדיפים לבצע את הפעולה לבד וללא הוצאות מיותרות. אך התנהלות לא נכונה אל מול רשויות המס יכולה לגרור לקנסות ואף לעיקולים, ואם אינכם בקיאים מספיק בכל נושאי המס לא מן הנמנע כי טעויות יהיו חלק בלתי נפרד משגרת יומכם העסקי.

פתיחת עוסק זעיר- מה כוללת?

משרדנו לא רק פותח תיקים ברשויות המס דבר שגם אתם יכולים לעשות ללא כל בעיה, אלא מעניק פגישת הדרכה מקיפה בכל הנושאים החשובים לפתיחת עסק (עוסק זעיר/פטור, עוסק מורשה וחברה בע"מ). כגון: מהם הדיווחים למע"מ, מתי משלמים למס הכנסה וביטוח לאומי (אם בכלל), מהם הוצאות המוכרות, מהם המסמכים שצריכים לשמור על מנת שההוצאה תהיה מוכרת, מתי מפיקים קבלה, איך מבטלים קבלה , מה זה פטור מניכוי מס במקור ועוד.

 

פתיחת עוסק זעיר – תיתנו למקצוענים לעזור לכם!

רואה חשבון מקצועי יוכל לנתב את העסק שלכם הנמצא בחיתוליו בצורה נכונה ואידאלית, כך תבצעו מינימום של טעויות ומקסמו את כל הפוטנציאל העסקי שלכם. פתיחת עוסק זעיר אומנם זוהי הפעולה הפשוטה ביותר, אך לדעת כיצד להתנהל אל מול הרשויות ואל מול הדוחות השונים זהו לא משחק ילדים. זה הזמן שלכם עוד בטרם תתחילו את הפעילות העסקית, להצטייד ברואה חשבון מנוסה ומיומן כזה אשר יכול להציל אתכם ממצבים לא נעימים ולספק לכם את מעטפת ההגנה שכל כך חסרה לכם ואתם כל כך זקוקים לה בתחילת דרככם.

 

פתיחת עוסק זעיר – אל תהיו פזיזים!

אחת הטעויות הגדולות ביותר של כל בעליי עסק מתחיל כאשר חושבים על פתיחת עוסק זעיר היא הפזיזות, מרוב שהם רוצים להתחיל את הפעילות העסקית הם שוכחים להעמיד לצידם את אנשי המקצוע הנכונים לצורך ההצלחה. איש המפתח המרכזי ביותר להצלחה של פתיחת עוסק זעיר הוא רואה חשבון, כאשר תחת חסותו מתבצעת כל הפעילות המהותית של העסק. תחת חסותו של רואה החשבון ניתן למצוא אחריות על התנהלות אל מול רשויות המס, עיבוד והפקת דוחות חשובים הקשורים לעסק וכל הנושא התנהלותי עם עובדי החברה. לכן כאשר צריך פתיחת עוסק זעיר אל תתפשרו על פחות מהטוב ביותר לעסק שלכם, ואל תיתנו לפזיזות להפוך את כל החלום שלכם לכישלון.

מהי עלות שרותי רואה חשבון לעוסק זעיר?

עלות השרותי רואה חשבון לעוסק פטור הינם נמוכים מאוד וזאת אכן לאור העובדה כי אין לו הרבה עבודה באופן השוטף, כך שהדרכה וליווי שוטף של גורם מקצועי יכולה לעזור לעסק ולהזניק אותו למעלה. ההדרכה והליווי יכולים להיות בחסכון בתשלומי המס, חיסכון בזמן למידת הנושא באינטרנט וטיפים שוטפים על התנהלות נכונה מול ספקים, לקוחות וכו'.

חיפושים פופולריים: פתיחת עוסק זעיר, פתיחת עוסק זעיר בבית פטור, פתיחת עוסק זעיר במס הכנסה, פתיחת עוסק זעיר שכיר, פתיחת עוסק זעיר שלבים, פתיחת עוסק זעיר באינטרנט, פתיחת עוסק זעיר מדריך, פתיחת עוסק זעיר במע"מ, פתיחת עוסק זעיר עצמאי, פתיחת עוסק זעיר תל אביב.

Read more

משרד רו"ח

לא פשוט לעמוד בכל ההתחייבות של עסק חדש או ישן, ולשם כך חשוב לחפש אחר רואה חשבון שילווה אתכם ויעזור לכם בניהולו של העסק ובהכוונתו אל עבר ההצלחה. משרד רו"ח איכותי הוא כזה אשר יספק לכם מענה כולל לכל בעיה או טענה הקשורה לעסק שלכם תחת קורת גג אחת, כך שלא תצטרכו לקטת רגליים בחיפושים אחר רואי חשבון שונים או אחר משרדים שונים. משרד רו"ח נמדד על פי איכות רואי החשבון הנמצאים בו, ועל פי כמות הניסיון והוותק אותו יש למשרד.

 

משרד רו"ח – מה הלקוחות חשובים על השירות?

אחד הדברים החשובים ביותר שיש לבדוק כאשר בוחרים משרד רו"ח זה מה יש ללקוחות הנוכחיים והישנים להגיד על השירות אותו הם קיבלו. "אין חכם כבעל ניסיון" זה המשפט המרכזי שיכול לשמש כנר לרגליכם כאשר אתם מחפשים אחר משרד רו"ח, כאשר אסור לכם להתפשר על שום פרט עד אשר תמצאו את המשרד העונה על כל הדרישות והצרכים שלכם. לכן חשוב לקבל המלצות מלקוחות.

 

משרד רו"ח ברמה גבוהה הוא לא בהכרח המשרד הוותיק ביותר הנמצא באזורכם, לעיתים אף תוכלו למצוא משרדי רו"ח עם ותק סביר  אשר יציעו לכם שירות ברמה גבוהה ואת כל המעטפת שאותה רצוי שתקבלו ממשרד שאמור ללוות את העסק שלכם בכל צעד.

 

משרד רו"ח – למה חשוב לבחור דווקא במשרד עם עובדים?

אחת הדילמות המרכזיות של כל בעל עסק זה האם לפנות אל משרד רו"ח או שמא לחפש אחר רואה חשבון בודד אשר מספק שירות באופן עצמאי? היתרון של משרד רואי חשבון הוא ברור, במשרד שכזה תוכלו לקבל מענה על כל השאלות או הבעיות שלכם מבלי לפנות אל מספר רואי חשבון או אל מספר אנשי מקצוע בו זמנית. כל תוכלו להרוויח שקט נפשי, ותוכלו לדעת כי לכל בעיה או שאלה שעלולה לצוץ לכם תקבלו את המענה המקצועי ביותר בהתאם לרמה ולאיכות שבחרתם כאשר קיבלתם את ההחלטה לעבוד עם משרד רואי החשבון שאיתו הנכם עובדים.

משרד רו"ח עם המלצות?

המלצות מלקוחות זהו העדות הטובה ביותר לכך שהשרות יינתן ברמה גבוהה ומקצועית ולכן אל תהססו מלבקש ממשרד רו"ח המלצות בכתב מלקוחות דומים לכם.

למשרדנו יש עשרות רבות של המלצות מלקוחות, מגדלים וסוגים שונים, כגון: חברות סטארט אפ, חברות יצרניות, חברות של נותני שרותים, בתי תכנה ועוד.

 

חיפושים אחרונים: משרד רו"ח בתל אביב, משרד רו"ח ברמת גן, משרד רו"ח במרכז, משרד רו"ח איכותי, משרד רו"ח עם לקוחות ממליצים, משרד רו"ח לחברות, משרד רו"ח לפתיחת עסקים, משרד רו"ח עם מוניטין

Read more

לפתוח עסק

לפתוח עסק הוא חלומם של אנשים רבים בשלבים שונים בחיים! אך פתיחת עסק מצליח היא לא עניין של מה בכך, וברוב המקרים על מנת לפתוח עסק קטן ומצליח צריך לא מעט מזל! יש כאלה שיטענו כי עבודה קשה מכפה על המזל, אך ברוב המקרים כאשר כמות העסקים הדומים לעסק שלכם גדולה, תצרכו לא מעט מזל והמון יכולת בכדי להבליט אותו לעומת שאר העסקים הוותיקים יותר והוותיקים פחות! אז מה צריך לעשות בשביל להבטיח כי תוכלו לפתוח עסק קטן ומצליח? אשר יכניס לכם כמות לא קטנה של כסף מידיי חודש, ואילו אתם תוכלו ליהנות משקט נפשי ואפשרויות בלתי נגמרות!

 

למי מתאים לפתוח עסק?

פתיחת עסק היא לא דבר המתאים לכל אחד, ואצל רוב האנשים הרצון להיות בעלים של עסק נובע מעיקר ממניעים כלכליים אשר גומרים להם לרצות לעשות את קפיצת המדרגה ולהכניס סכומי כסף גדולים בתוך זמן קצר. אך לפתוח עסק זה לא דבר כל כך פשוט, ותהליך זה אינו מתאים לכל אחד.

ראשית כל, על מנת לפתוח עסק חשוב מאוד להצטייד בלא מעט סבלנות וכוח סבל, כאשר עבור רוב העסקים החודשים הראשונים הם חודשים שחונים אשר לא רק שהם לא מביאים אתכם לרווח אלא גם יכולים לגרום להפסדים עקב הוצאות לא צפויות. כאן חשוב לדעת לבלוע את הגלולה, ולראות כיצד ניתן להתחיל ולייצב את המצב ואם ניתן אף להביא לרווח כבר באותם חודשים מדובר בפלוס רציני אשר יכול להועיל לכם לא מעט.

בנוסף על מנת לפתוח עסק חשוב מאוד לעשות עבודה מקדימה ושיעורי בית לפני תחילת התהליך. כאשר רק עסקים אשר מביאים איתם ערך מוסף או ערך אשר מבדיל אותם מעסקים אחרים הדומים להם ישרדו בתחרות האדירה הקיימת היום. ברוב התחומים קיימים אלפי עסקים ברחבי הארץ, ורק הרצון לפתוח עסק אינו מצדיק את קיומו של העסק וצריך לדעת להפוך אותו לכזה המביא איתו ערך מוסף לקונה במישורים רבים אשר יגרמו לו לרצות ולהיכנס אליכם על פני המתחרים.

 

מה צריך לעשות כדי לפתוח עסק?

כדי לפתוח עסק אתם נדרשים בין היתר לפתוח תיק במס הכנסה, מע"מ ולהסדיר את המעמד שלכם בביטוח לאומי. לפתיחת התיקים ישנה חשיבות רבה (ראה מאמר בנושא עוסק פטור ועוסק מורשה). לאחר פתיחת תהיקים תצטרכו לרכוש תכנה להפקת חשבוניות או לרכוש פנקס ידני. במידה ותרצו לפתוח עסק בערת משרדנו, לא תצטרכו להגיע לרשויות המס כאמור אלא אנחנו נעשה את זה עבורכם, כמו כן, תגיעו למשרדנו לפגישת הדרכה מקיפה אשר במסגרתה נלמד אתכם את כל הנושאים החשובים לצורך פתיחת עסק כגון: מהם הוצאות מוכרות לעסק שלכם, איזה מסמכים עליכם לשמור, איך מבטלים חשבונית, מתי מפיקים קבלה, מתי וכמה משלמים לביטוח לאומי ומס הכנסה, מתי משלמים למע"מ ואיך ההתחשבנות עובדת ועוד.

פגישת הדרכה לפתוח עסק הינה חשובה במיוחד לנקודת הפתיחה שלכם ולכן אל תהססו לבקש זאת מגורם מקצועי בתחום!

Read more

חברה בע"מ

בעלי עסקים רבים מתחבטים בשאלה האם להפוך להיות חברה בע"מ או להישאר כעוסק מורשה. אז איך בעצם מתבצע החישוב? ומה דעתם של רואי החשבון המנוסים על הדילמה הזאת? ראשית כל הכול מתחיל ברווח החודשי של העסק שלכם, כאשר ברוב המקרים כאשר העסק מרוויח יותר מ-22 אלף שקל בחודש מוטב כי תהפכו להיות חברה בע"מ ולא עוסק מורשה. כמובן מוטב כי לפני שתקבלו את ההחלטה החשובה של האם להישאר עוסק מורשה או להפוך את העסק שלכם בתור חברה בע"מ להיוועץ עם רואה חשבון מומחה בחברות אשר יעשה לכם סדר בבלגן ויגרום לכם לקבל את ההחלטה הנכונה.

 

חברה בע"מ – המוניטין של העסק של צומח!

אין מה לעשות, באופן מוכח כאשר חברות או לקוחות שאיתם אתם עובדים רואים אתכם בתור חברה בע"מ המוניטין שלכם בעיניהם צומח. לכן כאשר מדובר בעיקר על עסקים רציניים, כאלה המגלגלים סכומי כסף גדולים, עניין מהותי במחשבה להירשם בתור חברה בע"מ היא האפשרות להגדיל את הקהל העסקי ולגרום ליותר לקוחות פוטנציאליים או שותפים עסקיים לקחת חלק בפרויקט שלכם.

 

חברה בע"מ – הגנה משפטית?

חברה בע"מ הינה ישות משפטית נפרדת בעלת מספר ח.פ. (חברה פרטית), להבדיל מעצמאי (עוסק מורשה) שהוא עצמו זה העסק. ההבדל הוא, בין היתר,  שאם לקוחות/ספקים רוצים לתבוע את העסק אז בחברה הם צריכים לתבוע את החברה בע"מ ולא את העצמאי (עוסק מורשה) באופן אישית. דבר זה יוצר הגנה משפטית בכך שאם אין לחברה כסף לממן את פסק הדין, אזי היא יכולה להכריז פשיטת רגל (ולא בעל המניות). יצוין כי במקרים חריגים יכול להתערב בית המשפט ו"להרים מסך" כפלי בעלי המניות ולדרוש שהם ישפו את התובע (מדובר במקרה חריג שנובע בדר"כ ממעשה של מחדל, רשלנות, בכוונת מזיד וכו')

האם גודל החברה משנה?

גודל החברה איננו משנה, כיום כל עסק יכול להירשם כחברה בע"מ, אך ההמלצה היא כי רק עסקים המגלגלים מחזורי כסף גדולים ומכילים בתוכם כמות גדולה של עובדים וציוד ירשמו בתור חברה בע"מ. הסיבה המרכזית לכך שרק עסק גדול ומסובסד יכול להירשם כחברה בע"מ היא הצורך הבירוקרטי הרב, שעסקים קטנים או בינוניים אינם יצליחו לעמוד בהם. עם כל היתרונות של רישום החברה או העסק במס בתור חברה בע"מ יש גם לא מעט עניינים אשר מצריכים מעורבות של אנשי מקצוע מנוסים הנמצאים ברוב המקרים רק אצל עסקים גדולים המסוגלים ויכולים להכיל אותם בתוכם. אך המטרה של כל עסק היא בסופו של יום להירשם בתור חברה בע"מ ולהמשיך לצמוח ולגדול בעתיד הקרוב.

ישנם מאמר נוסף בתחום שאנו ממליצים שהוא הקמה ופתיחת חברה

השאר פרטים ונחזור אליך בהקדם.

Read more

משרד רואה חשבון

עסקים רבים בוחרים להיעזר דווקא באופציה של משרד רואה חשבון על פני רואה חשבון פרטיים, הסיבות לכך הן רבות ומגוונות ומוכיחות את עצמן כל פעם מחדש. הסיבה השכיחה ביותר להעדפת משרד רואה חשבון על פני רואה חשבון אישי הינה הידיעה אל מי אתם פונים ומהו טיב השירות אותו אתם מקבלים. רואה חשבון המגיעה מטעם משרד ברוב המקרים יהיה מנוסה ומיומן יותר, מאשר רואה חשבון פרטי אשר ברוב המקרים אינכם יודעים מהו ניסיונו ומיומנותו בתחום שבו הוא נדרש לתת לכם שירות.

 

משרד רואה חשבון – יש לכם על מי לסמוך!

משרד רואה חשבון יספק לכם מענה כמעט בכל בעיה או מצוקה שאליה תקלעו, ברוב המקרים במשרד של רואי חשבון נמצאים מספר אנשי מקצוע מתחום ראיית החשבון שכל אחד מהם מיומן בתחום אחר. כך בעצם הנכם מקבלים מענה מקיף תחת קורת גג אחת, מבלי לקחת סיכונים מיותרים ומבלי שתצטרכו להיות מטורטרים מרואה חשבון אחד למשנהו על מנת לפתור בעיות שהיו יכולות להיפתר בתוך זמן קצר. בנוסף, חשוב לראות המלצות מלקוחות נוכחיים ואף לשוחח עם מספר לקוחות הדומים לתחום עיסוקך.

כיום הרבה יותר קל ופשוט למצוא משרד רואה חשבון, חיפוש קצר באינטרנט יעמיד לרשותכם עשרות של משרדים המשויכים אל רואי חשבון ונמצאים ממש בהישג יד עבורכם. בזכות הביקוש הרב, ההיצע של רואי החשבון הפך להיות הולם ומיידי הרבה יותר.

משרד רואה חשבון- עם ערך מוסף?

משרד רואה חשבון טוב הוא משרד שמספק שלל שרותים ולא רק את הדיווחים השוטפים לרשויות המס. משרדנו נותן שרותים הן בנושאים חשבונאיים כגון הנהלת חשבונות, דיווח לרשויות המס וכו' והן ייעוץ עסקי! במסגרת הפגישות השוטפות שלנו עם הלקוחות אנו בוחנים את ההתנהלות העסקית, בוחנים את תזרים המזומנים ולאור ההכרות הכל כך טובה עם הלקוח, אנו יכולים לייעץ לו את הפתרונות שיהיו טובים במיוחד לעסק שלו.

משרד רואה חשבון – המחירים הטובים ביותר!

משרד רואה חשבון יכול להבטיח לכם גם את המחירים הטובים ביותר, ברוב המקרים מדובר במשרד המייצג מספר עסקים בו זמנית ולכן המחירים יהיו הרבה יותר אטרקטיביים בעיקר לעסקים קטנים הנמצאים בתחילת דרכם. זה הזמן שלכם ליהנות מכל המעטפת שתספק הגנה מלאה לעסק שלכם, ההגנה תבוא לידיי ביטוי בהערכה נכונה ופעילות עסקית מדויקת בעזרתו של רואה החשבון וצוות משרדו.

משרד רואה חשבון יהיה זמין לכם כמעט כמו רואה חשבון פרטי, כאשר כיום בזכות התקדמות הטכנולוגיה המשרדים הפכו להיות נגישים ופרטניים הרבה יותר. ישנם אפילו משרדי רואה חשבון המספקים מענה אונליין בכל רגע נתון ובכל שעות היממה כך ששווה לבדוק את הנושא הזה בנוסף.

 

חיפושים אחרונים: משרד רואה חשבון, רואה חשבון לחברות, רואה חשבון במרכז, רואה חשבון ברמת גן, משרד רואי חשבון לחברות, משרד רו"ח, משרד רואי חשבון ברמת גן, משרד רואי חשבון במרכז

Read more

רואה חשבון בפתח תקווה

בחיפוש אחר רואה חשבון בפתח תקווה חשוב מאוד שלא להתפשר על שום פרט, ולדעת איך לבחור את איש המקצוע המתאים ביותר עבורכם מבין ההיצע הגדול הקיים כיום. מיד כאשר תתחילו לחפש אחר רואה חשבון בפתח תקווה תגלו אופציות רבות אשר חלקן יהיו רלוונטיות יותר עבורכם וחלקן כבר מההתחלה יצטיירו לכם כאופציות לא ראליות בשום צורה. חשוב מאוד שתקבעו עוד לפני תחילת החיפושים מהן הדרישות שאינכם מוכנים להתפשר עליהם, ומהן הדרישות שכן תהיו מוכנים להתפשר או להבליג עליהן בחיפושכם אחר רואה חשבון בפתח תקווה.

 

רואה חשבון בפתח תקווה – תגדילו את טווח החיפוש שלכם!

ההמלצה הטובה ביותר היא שתגדילו את טווח החיפוש שלכם לערים ואזורים הנמצאים בסמוך לפתח תקווה, כך תוכלו להגיע אל יותר אנשי מקצוע מהתחום ולמצוא בסופו של יום את איש המקצוע המתאים ביותר עבורכם. רואה חשבון בפתח תקווה לא חייב לספק שירות רק לחברות או לאנשים המתגוררים בעיר, ישנם עסקים וחברות מאזורים מרחוקים אשר מעדיפים לחפש אחר אנשי מקצוע באזור המרכז על מנת לקבל היצע גדול יותר ולפתוח את האופציות ואת איכות אנשי המקצוע העומדים לרשותם.

על מנת למצוא רואה חשבון המתאים לחברה שלכם, חשוב מאוד לבדוק ולראות את טיב היחסים שלכם עם איש המקצוע וכמובן את מידת ההתאמה של איש המקצוע לעסק שלכם. רואה חשבון בפתח תקווה בהחלט יכול להתאים לכל עסק כמו כפפה ליד, אם רק תדעו להתאים ולבחור את איש המקצוע המתאים.

 

רואה חשבון בפתח תקווה – במחירים המתאימים לכל כיס!

יתרון נוסף הטמון בבחירה שלכם ברואה חשבון הנמצא באזור פתח תקווה הינה מגוון האופציות המציעות מגוון רחב של מחירים. עסק חדש המחפש אחר רואה חשבון בפתח תקווה מוגבל מבחינת תקציב, ולכן חשוב מאוד ההיצע הרחב שבאמצעותו ניתן להתאים את איש המקצוע על פי התקציב שלכם ולא להפך. דבר כזה יגרום לכם לנהל את העסק שלכם בצורה חכמה ומחושבת, ולא לקפוץ לתקציבים ולמחירים שאינכם מסוגלים לעמוד בהם כבר מתחילת הדרך.

חיפושים פופולריים: רואה חשבון בפתח תקווה, רואה חשבון בפתח תקווה מומלץ, רואה חשבון בפתח תקווה טלפון, רואי חשבון בפתח תקווה, משרד רואה חשבון בפתח תקווה, רואה חשבון בפתח תקווה רוסית.

Read more

פתיחת עוסק פטור

עוסק פטור ברוב המקרים זהו השלב הראשוני של עסק חדש שמחזור העסקאות השנתי הצפוי לו איננו ברור או עומד על סך של פחות מ-98,707 ₪ כקבוע בחוק (נכון לשנת 2017). הליך של פתיחת עוסק פטור מחויב על כל אדם או עסק המעוניין למכור סחורה, נכס או כל טובין מכל סוג שהוא, את ההליך ניתן לבצע במשרד מס ההכנסה הקרוב למקום העסק שלכם, במידה והעסק ינוהל מהבית אז ממקום מגוריכם. פתיחת עוסק פטור הינה פעולה קצרה יחסית, אשר את מרבית הזמן תבלו בתורים של מע"מ וכן תעמדו גם בתור אל מול פקיד השומה (מס הכנסה) בכדי למלא את הפרטים שלכם לצורך רישומכם ברשויות המס. בנוסף, יהיה עליכם להסדיר את המעמד שלכם בביטוח לאומי.

 

פתיחת עוסק פטור – מתי אנו נדרשים לעשות זאת?

את ההליך של פתיחת עוסק פטור יש לבצע מיד עם תחילת הפעילות העסקית, כאשר חלה ענישה חמורה על עסקים המבצעים את הרישום לאחר תחילת הפעילות העסקית. לכן ברגע שהחלטתם לפתוח את העסק, ועוד לפני שהתחלתם לבצע פרסום ובטח לפני שהתחלתם למכור או לקנות דברים עבור העסק חשוב לפתוח בהליך של פתיחת עוסק פטור.

על מנת להתחיל בהליך של פתיחת עוסק פטור יש להגיע עם הניירת הנדרש לצורך השלמת התהליך תוך זמן קצר. הניירת הנדרשת לצורך פתיחת התיק במס הכנסה הינה: טופס פתיחת תיק במס הכנסה (ניתן להדפיס או לקחת במשרד מס הכנסה), צילום של תעודת הזהות שלכם, חוזה או כל מסמך המציין את גובה השכירות של בית העסק (במידה ויש), שיק של חשבון הבנק , תעודה המציינת את הכשרתם המקצועית (חובה רק במידה ויש חובה חוקית לעסוק במקצוע בעל תעודה- כגון: מתווך מקרקעין חייב להיות בעל תעודה ולכן יש חובה להמציא את תעודת ההכשרה).

 

פתיחת עוסק פטור – איפה עוד חשוב לבצע רישום?

מס הכנסה אינו המקום היחידי שאליו הנכם צריכים להגיע לצורך רישומכם כעוסק פטור, כאשר עוד לפני ההגעה למס ההכנסה עליכם להגיע אל משרדי מע"מ על מנת לרשום את עצמכם כעוסק פטור. ולאחר הרישום במע"מ ובמס הכנסה, עליכם להגיע גם אל ביטוח לאומי לצורך הסדרת פתיחת עוסק פטור גם אצלם. בביטול לאומי לעיתים תדרשו לשלם כסף ולעיתים לא.

 

פתיחת עוסק פטור –  מי לא יכול להירשם כעוסק פטור?

ישנן מקצועות אשר לא ניתן להרשם כ"עוסק פטור" אלא כ"עוסק מורשה" (ללא קשר להיקף המחזור). להלן רשימת המקצועות:

אגרונום, אדריכל, הנדסאי, חוקר פרטי, טוען רבני, טכנאי, טכנאי שיניים, יועץ לארגון, יועץ לניהול, יועץ מדעי, יועץ מס, כלכלן, מהנדס, מודד, מנהל חשבונות, מתורגמן, סוכן ביטוח, עורך דין, רוא החשבון או שמאי, בעל מעבדה כימית או רפואית; וכן עוסקים שעיסוקם מתן שירותים מהסוגים המפורטים בתקנה 6א לתקנות מס ערך מוסף, התשל"ו-1976, ולגבי אותם שירותים בלבד;

(2) רופא, לרבות פסיכולוג, פיזיוטרפיסט, רופא וטרינר, רופא שיניים או מרפא שיניים;

(3) בעל בית ספר לנהיגה על פי רשיון שניתן לפי סעיף 15 לפקודת התעבורה

(4) בעל בית ספר לרבות גן ילדים, שבו לומדים או מתחנכים תלמידים באופן שיטתי ושאיננו מלכ"ר וכן בית ספר שבו ניתנת הדרכה מקצועית, עיונית או מעשית, לרבות הדרכה לאמנויות ולספורט, לקבוצות שבכל אחת מהן לא פחות מחמישה תלמידים, להוציא הדרכה מקרית של לא יותר משלושים ימי הדרכה בכל קבוצות התלמידים אשר הופעלו באותה שנת מס.

(5) סוחר מקרקעין או מתווך מקרקעין; בפיסקה זו –

"סוחר מקרקעין" – עוסק שעסקו או חלק מעסקו מכירת זכויות במקרקעין;

"מתווך מקרקעין" – עוסק שעסקו או חלק מעסקו תיווך בזכויות מקרקעין

(6) סוחר רכב ומתווך רכב; בפיסקה זו –

"סוחר רכב" – עוסק שעסקו או חלק מעסקו מסחר ברכב;

"מתווך רכב" – עוסק שעסקו או חלק מעסקו תיווך בקניית רכב, במכירתו או החלפתו;

"מסחר ברכב" – לרבות חליפין או השכרת רכב בשיטת מקח-רגב-שכירות;

"רכב" – רכב מנועי כמשמעותו בסעיף 1 לפקודת התעבורה;

(7) חברה הרשומה כדין לפי פקודת החברות;

(8) אגודה שיתופית הרשומה כדין לפי פקודת האגודות השיתופיות;

חיפושים פופולריים: פתיחת עוסק פטור, פתיחת עוסק פטור מס הכנסה, פתיחת עוסק פטור באינטרנט, פתיחת עוסק פטור אוונליין, פתיחת עוסק פטור לבד, פתיחת עוסק פטור מחיר, פתיחת עוסק פטור ביטוח לאומי, פתיחת עוסק פטור מע"מ, פתיחת עוסק פטור טפסים, פתיחת עוסק פטור ירושלים, פתיחת עוסק פטור שכיר, פתיחת עוסק פטור שלבים.

Read more
צור קשר!
Contact Us!