ביקורת חקירתית וביקורת פנים

רואה חשבון אורי עזרא, הינו בעל ניסיון רב בתחום הביקורת הפנימית והחקירתית.

בעל ניסיון של ניהל וביצוע פרויקטים בתחום הביקורת חקירתית וביקורת פנים בתחומים הבאים:

 1. ביקורת "חיוב אישי" (ביקורת משלימה) של משרד הפנים.
 2. ביקורת פנים לתאגידי מים.
 3. ביקורות עומק מטעם החשב הכללי.
 4. ביקורת "מסלול תעסוקה" של משרד הכלכלה.
 5. ביקורת חברות הסיעוד מטעם המוסד לביטוח לאומי.
 6. ביקורת מוסדות תורניים מטעם החשב הכללי.

ביקורת חקירתית מטרתה למנוע (ככל שניתן) אפשרות של הונאות, מעילות, טעויות ואי סדרים בארגון.

הביקורת הפנימית

ביקורת פנימית הינה מקצוע, הכולל פעילות מעין שיפוטית של בדיקה והערכה עצמאיות ואובייקטיביות, המתייחסות לתהליכים ולפעולות בארגון, לרבות תהליכי בקרה, ניהול סיכונים וממשל תאגידי, לשם השגת מטרותיו ולשם שמירה על האינטרס הציבורי על- פי דין . הביקורת הפנימית נערכת על-ידי מבקר פנימי על-פי התקנים המקצועיים לביקורת פנימית של לשכת המבקרים הפנימיים בישראל, אשר מטילים על הביקורת הפנימית חובות ותפקידים ייחודיים לה, בין היתר, בדיקת תקינותן של פעולות הארגון ובעלי תפקידים בו מבחינת שמירה על החוקים, על הניהול התקין, על טוהר המידות, על החיסכון, על היעילות ועל המועילות.

מטרות-העל של הביקורת הפנימית הן :

 • הערכה בלתי תלויה ואובייקטיבית של פעילות הארגון ושל בעלי התפקידים בו מבחינת השגת היעדים, מועילות, יעילות, חיסכון, שמירה על החוק, על כללי מינהל תקין, ועל טוהר המידות .
 • קידום ושיפור תהליכי ניהול, תפעול, בקרה, ניהול סיכונים, אתיקה, מצוינות וממשל תאגידי .
 • תיאור וניתוח מצב קיים באופן מדויק ואובייקטיבי, הצגת הליקויים ומתן המלצות ישימות לתיקון .
 • בדיקה של פעילויות הארגון ונושאי משרה וממלאי תפקידים בו, על- ידי סקירה וניתוח של מידע תפעולי, פיננסי, ניהולי, הנדסי ואחר, לשיפור התהליכים בארגון ותפקוד נושאי המשרה וממלאי התפקידים בו .
 • ביצוע הביקורת בעיתוי מתאים, בלוח זמנים הולם, תוך שימוש באמצעים סבירים, ובאופן, שיביא את מירב התועלת לארגון .
 • כיסוי הולם ומחזורי של פעילויות הארגון, תוך הקצאה מיטבית של משאבי הביקורת ובסדרי עדיפויות נכונים .
 • מתן תרומה לשיפור היעילות והאיכות, על- ידי חשיפה לאור של תחומים בהם הארגון עלול להיכשל כתוצאה מליקויים מערכתיים, מקצועיים, נורמטיביים או התנהגותיים.

מתוך התקנים המקצועיים של לשכת המבקרים הפנימיים בישראל.

ביקורת חקירתית וביקורת פנים מתחילה (בדרך כלל) בעריכת"סקר סיכונים" – בסקר הסיכונים מנתחים את הארגון לפי תחומים, באמצעות למידת אופי הפעילות של התחומים/מחלקות השונות ולהעריך את הסיכונים האפשריים בכל תחום בפעילות.

לאחר ביצוע סקר הסיכונים, בביקורת חקירתית וביקורת פנים יש לבקר את תחומי הפעילות כפי שנקבע בסקר הסיכונים.

לדעתנו, ביקורת חקירתית וביקורת פנים הינן נדבך חשוב מאוד לכל ארגון אשר הבעלים אינו זה שצופה/מבצע ומאשר את כל הפעולות החשובות בארגון. לדוגמה: אימות ביצוע הפקדות והתאמתם לאישור הקופה, אישור כניסת מלאי למחסני החברה, ספירות מלאי  וכדומה. כך, שחברות בעלי סדר גודל של עשרות עובדים, חייבות בקיום ביקורת חקירתית וביקורת פנים, קרי, מנגנונים של ביקורת על התנהלות הכספית. כמו כן, ישנה חובה בעריכת "ספר נהלים" לכל התנהלות הארגון בכדי להבטיח פעילות תקינה של כל הגורמים וקיום רצף פעולות תקין בין החלפת עובדים בארגון.

ביקורת חקירתית וביקורת פנים

שיטת הביקורת החקירתית ומטרתה הינה בהתאם לנסיבות. כגון: אופי שיטת הפעולה, מכלול הנסיבות לרבות הפעלת שיקול דעת של מעשה בפלילים וכדומה. בהתאם למכלול הנסיבות מבצעת הביקורת הערכת סיכונים, שיטת עבודה, תכנית ביקורת, בחינת היקף הביקורת ותדרוך עובדים.

ניתן לתכנן את היקף ביקורת חקירתית וביקורת פנים כך שיתאים לתקציב של החברה ויספק את המטרות. לחץ כאן ליצירת קשר

אין מהאמור לעיל מהווה ייעוץ מקצועי ו/או חוות דעת. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו- עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית. לצורך עשיית שימוש במידע באתר, יש לצור קשר לפגישת ייעוץ מקצועית ומקיפה.