טפסים ולינקים שימושיים של רשות המיסים

ריכזנו עבורך לינקים שימושיים ועדכניים.
 
באתר האינטרנט של רשות המסים בישראל פורסם:
מדריך לפתיחת עסק במס הכנסה
פתיחת תיק במס הכנסה
פתיחת תיק במע"מ
טופס מס הכנסה מס' 1344 נספח לדו"ח השנתי (לטפסים 1214, 1301) הפסדים מועברים
טופס מס הכנסה מס' 1323 נספח ד לטופס הדוח השנתי לחברה (טופס 1214) הכנסות מחו"ל ומס ששולם עליהן לשנת המס 2017
טופס מס הכנסה מספר 1325- רווח הון מניירות ערך סחירים לשנת המס 2017
טופס מס הכנסה מס' 158 בקשת "עמית מוטב" לקבלת הטבות מס בשל סכומים ששילם עבור ילדו לקופת גמל/ביטוח חיים לשנת המס 2017
טופס מס הכנסה מספר 1326a- חישוב "רווח פטור" או "הפסד מחושב"
טופס מס הכנסה מספר 1343- נספח לדו"ח השנתי (לטפסים 1214, 1301) ניכוי נוסף בשל פחת
טופס מס הכנסה מס' 1324 נספח ד לטופס הדוח השנתי ליחיד (טופס 1301 )/לנאמנויות (טופס 1327) הכנסות מחו"ל ומס ששולם עליהן לשנת המס 2017
טופס מס הכנסה מס' 1399y הודעה על מכירת נכס וחישוב המס המגיע לשנת המס 2017
טופס מס הכנסה מספר 1227- הצהרה בעניין מקדמות בשל הוצאות עודפות ששולמו וטרם קוזזו מהמס נספח לדוח השנתי לשנת המס 2017
טופס מס הכנסה מספר 1326- רווח הון מניירות ערך סחירים לשנת המס 20
טופס מס הכנסה מס' 1228 דיווח קיבוצים נספח לטופס הדו"ח השנתי
טופס מס הכנסה מספר 1322 -נספח ג לטופס הדו"ח השנתי רווח הון מניירות ערך סחירים לשנת המס 2017
טופס מס הכנסה מס' 1346 דיווח בגין נקיטת עמדה חייבת בדיווח
טופס מס הכנסה מספר 6111- נספח לטופס הדו"ח השנתי ליחיד ולחבר בני אדם לשנת המס 2017
טופס מס הכנסה מספר 1345- דיווח בגין חוות דעת כאמור בסעיף 131 ד לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש) התשכ“א – 1961
טופס מס הכנסה מס' 1348 הצהרת תושבות לשנת המס 2017
טופס מס הכנסה מס' 1301 דין וחשבון על ההכנסות בארץ ובחו"ל בשנת המס 2017
טופס מס הכנסה מספר 1214b- דין וחשבון על חלוקת דיבידנד בשנת המס 2017
טופס מס הכנסה מס' 137 דין וחשבון שנתי מקוצר ליחיד בעל עסק קטן לשנת המס 2017
טופס מס הכנסה מס' 134 חישוב ההכנסה בגין תשלומים עודפים של מעביד לקרן השתלמות וקופת גמל וחישוב ההוצאה המותרת בגין רכישת ביטוח מפני אובדן כושר עבודה – לשנת המס 2017
טופס מס הכנסה מספר 1399H- הודעה על מכירת נכס וחישוב המס המגיע לשנת המס 2017
טופס מס הכנסה מס' 135 דין וחשבון שנתי מקוצר לשנת המס 2017
טופס מס הכנסה מספר 1342- פרטים על נכסים שניתן לתבוע עבורם פחת לפי סעיף 21 לפקודה וסעיף 3 לחוק התיאומים ועל פחת הנתבע כניכוי לפי אותם הסעיפים
טופס מס הכנסה מספר 1321- נספח ב לטופס הדו"ח השנתי ליחיד לשנת המס 2017 חישוב ההכנסה החייבת שאינה מעסק או ממשלח יד
טופס מס הכנסה מס' 1214 דין וחשבון על הכנסת החברה בארץ ובחו"ל בשנת המס 2017
נספח א לטופס הדו"ח השנתי ליחיד לשנת המס 2017 חישוב ההכנסה החייבת מעסק או ממשלח יד

מאמרים אחרונים

מענק לעסקים שנפגעו ממגפת הקורונה- פעימה שנייה

                                                                                                                                                בתאריך 24/4/2020 אושרה בכנסת תכנית המענקים (פעימה שנייה) בעקבות משבר הקורונה כדלקמן: מענקים לעצמאיים – ניתן להגיש בקשה החל מ 3/5/2020 מענקים לבעלי

קרא עוד »
עקבו אחרינו בפייסבוק