מס הכנסה שלילי – מענק עבודה

מס הכנסה שלילי- מענק עבודה

מס הכנסה שלילי- מענק עבודה הינו תוספת הכנסה לבעלי הכנסות נמוכות
המענק מהווה כלי לתמרוץ השתתפות עובדים בשוק העבודה, במטרה לחזק את מעמדם של העובדים ברמות השכר הנמוכות ולתמרץ את התושבים לעבוד.

מטרת מס הכנסה שלילי- מענק עבודה

מטרת תוכנית מס הכנסה שלילי- מענק עבודה הינה , בין היתר, להוות כלי לתמרוץ השתתפות עובדים בשוק העבודה, להגדיל את הכנסתם הפנויה של העובדים ברמות השכר הנמוכות ולצמצם את הפערים הכלכליים.

תנאי הזכאות למס הכנסה שלילי- מענק עבודה לשנת המס 2016

החוק חל על כל שכיר או עצמאי, שהייתה לו הכנסת עבודה או הכנסה מעסק ומשלח יד בשנת המס 2016, אשר עמד בכל שלושת התנאים הבאים:

  • גילך 23 ומעלה ויש לך ילדים, או שגילך 55 ומעלה, גם ללא ילדים.
  • במועד כלשהו במהלך שנת המס 2014 , מעבר לדירת מגורים יחידה, לא הייתה בבעלותך או בבעלות בן / בת זוגך, או בבעלות ילדך התלוי בך כלכלית, ביחד או לחוד, זכות במקרקעין (כגון: דירה, חנות, מגרש וכדומה), בישראל ו/או מחוץ לישראל, שחלקכם בזכות עולה על %50 .
  • אם מתקיים לגביך אחד מהשניים:
    • יש לך ילד אחד או שניים, או שגילך 55 שנים ומעלה גם ללא ילדים – התוצאה המתקבלת מחלוקת סך כל הכנסות מעבודה ו/או הכנסה מעסק/משלח יד בשנת המס 2014, במספר חודשי העבודה שלך בפועל (כשכיר או כעצמאי, אך לא יותר- 12 חודשים) בשנה זו, גבוהה מ- 2,070 ₪* ונמוכה מ- 6,157 ₪*.
    • יש לך שלושה ילדים או יותר – התוצאה המתקבלת מחלוקת סך כל הכנסות מעבודה ו/או ההכנסה מעסק/משלח יד בשנת המס 2014, במספר חודשי העבודה שלך בפועל(כשכיר או כעצמאי אך לא יותר מ- 12 חודשים) בשנה זו, גבוהה מ- 2,070 ₪ *ונמוכה מ- 6,766 ₪ *

*הסכומים נכונים לפי המדד הידוע ב- 1.6.2014, ויעודכנו ב- 1.6.2015 בהתאם להוראות החוק.

מס הכנסה שלילי- מענק עבודה לעובדים עם מוגבלות

החוק מקל על עובדים עם מוגבלות בעלי יכולת עבודה מופחתת, שנקבע להם "שכר מינימום מותאם" מכוח חוק שכר מינימום, כך שהם יהיו זכאים למענק גם כשהכנסתם המזכה נמוכה מזו של עובד ללא מוגבלות

התנאים לקבלת מס הכנסה שלילי- מענק עבודה

1. על מנת לקבל את המענק נדרשת הגשת תביעה (ראה בהמשך הדף) את התביעה לקבלת מענק עבור שנת המס 2016, עליך להגיש לכל המאוחר עד ליום ה- 30 בספטמבר 2017.
2. ”עצמאי” ו/ או ”עובד” (שכיר) החייב בהגשת דו”ח למס הכנסה או שבן זוגו חייב בהגשת דו”ח כאמור – הוגש הדו”ח השנתי באופן ”מקוון” עד לתאריך 31 במאי 2015 . יובהר כי, נישום שניתנה לו אורכה להגשת הדו”ח כאמור, הוגש הדו”ח עד למועד האורכה שניתנה לו.
3. הוגש על ידי המעביד דו”ח 126/856 לשנת המס 2016 באופן ”מקוון” עד לתאריך 30 באפריל 2017.

אופן הגשת בקשה למענק עבודה- מס הכנסה שלילי

1. לשם הגשת תביעה, עליך להגיע באופן אישי לאחד מסניפי/סוכנויות הדואר הפזורים ברחבי הארץ, ולהצטייד בתעודת זהות והמחאה או אישור רשמי מהבנק המעיד על ניהול חשבון בנק על שמך, אליו הינך מעוניין שיועבר המענק.
שים לב: התביעה היא אישית ואין שום אפשרות להגיש תביעה עבור אדם אחר, גם לא תוך הצגת תעודה מזהה של אותו אדם ו/או ייפוי כוח ו/או כל מסמך אחר המעיד על זכותו לייצוג. הגשת התביעה אינה כרוכה בתשלום ואין צורך להיעזר בשירות בתשלום לסיוע בהגשת התביעה!
2. בסניף/סוכנות הדואר עליך להזדהות בפני פקיד הדואר ולמסור את הפרטים הבאים:
2.1 מס’ מעסיקים (לרבות מעסיקים במשק בית ולמעט פנסיה) שהיו לך ולבן/בת זוגך בשנת המס 2016.
2.2 האם עבדת כ”עצמאי” בשנת המס 2016.
2.3 כתובת למשלוח דואר.
2.4 פרטי חשבון בנק אליו יועבר המענק.
3. בסיום מילוי כל הפרטים שצוינו לעיל, פקיד הדואר ידפיס את כל הפרטים על גבי טופס התביעה. הטופס יכלול שני חלקים הניתנים להפרדה: החלק העליון של הטופס יישאר בידך ויהווה אישור על הגשת התביעה לקבלת המענק, כשהוא כולל את מספר התביעה, תאריך הגשת התביעה, שנת המס בגינה הוגשה התביעה וחלק מנתוני התביעה. כמו כן, פרטים על מספר הטלפון של מוקד המידע הטלפוני ופרטי אתר האינטרנט של רשות המסים. יש לשמור על טופס התביעה לשם קבלת מידע במוקד המידע הטלפוני שמספרו: 4954 *, 1-222-4954 או 02 – 5656400 , או לשם קבלת מידע אישי באינטרנט. מספר התביעה המודפס על גבי הטופס, ישמש לצורך הזדהות לקבלת פרטים בנוגע לתביעה שהוגשה, במוקד המידע הטלפוני והינו הכרחי לצורך מסירת פרטים. החלק התחתון ישאר בידי פקיד הדואר וישמש כטופס הצהרה אשר יכיל את כל נתוני התביעה לקבלת מענק ונתוני הפונה כמפורט לעיל וההצהרה כפי שמופיעה בטופס התביעה. על חלק זה יחתים פקיד הדואר את הפונה בדבר נכונות הפרטים ועל עמידה בתנאי הזכאות לקבלת המענק.
4. אם מסרת בתביעה שהגשת ידיעה כוזבת בנוגע לכל דבר או עניין המשפיעים על זכאותך למענק, הינך עובר עבירה פלילית, שדינה עד שנת מאסר. בנוסף, לא תהא זכאי לקבלת מענק בשנה שבשלה נתבע המענק וכן במשך שנתיים נוספות.

לבדיקת סכום המענק עבודה- מס הכנסה שלילי אותו את/ה זכאי- לחץ כאן

אין מהאמור לעיל מהווה ייעוץ מקצועי ו/או חוות דעת. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו- עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית. לצורך עשיית שימוש במידע באתר, יש לצור קשר לפגישת ייעוץ מקצועית ומקיפה.

יש לך רק שאלה?
נשמח לעמוד לרשותך!

צור קשר עכשיו ותקבל פגישת ייעוץ חינם!
[contact-form-7 id="452" title="עמוד צור קשר"]

מאמרים אחרונים
עקבו אחרינו בפייסבוק