פטור ממס הכנסה לנכה

בהתאם לסעיף 9 (5) לפקודת מס הכנסה, ניתן לקבל פטור ממס (עד לתקרה שתצוין בהמשך) בהתקיים אחד מאלה:

 • עיוור
 • נכה בשיעור של 100%
 • נכה בשיעור של 90% נכות מפגיעות באיברים לפי חישוב מיוחד
 • נכה שנקבעה לו נכות צמיתה בשיעור של 89% לפי חישוב מיוחד

תנאי זכאות נוספים

לא מספיק לעמוד באחד מהתנאים המוזכרים לעיל, אלא יש לעמוד בתנאים הבאים:

 1. הפטור חל על נכות רפואית בלבד ולא על נכות תפקודית
 2. הפטור חל רק על מי שנקבע לו נכות העולה על 184 ימים בשנה ובהתאם לקריטריונים האמורים לעיל.
 3. קביעת הנכות נקבעה ע"י הועדה של ביטוח לאומי.
אדם אשר שיעור נכותו נקבע ל-90% לפי חישוב מיוחד או ‎100% נכות לצמיתות או עיוור ללא הגבלת אחוז נכות לרבות ליקוי ראייה חמור – על פי אחד החוקים הבאים:
 • חוק הנכים (תגמולים ושיקום), תשי"ט – 1959 (נוסח משולב)
 • חוק נכי המלחמה בנאצים, תשי"ז – 1957
 • חוק התגמולים לנפגעי איבה, תש"ל – 1970
 • פרק ג' (ביטוח אימהות), פרק ה' (ביטוח נפגעי עבודה), פרק ט' (ביטוח נכות) לחוק הביטוח
  הלאומי (נוסח משולב), התשנ"ה – 1995
 • חוק שירותי הסעד (תעודת עיוור)
זכאי לפטור ממס בהתבסס על ההחלטה על פי חוקים אלו.

אני עומד בתנאים, אז מה עלי לעשות?

על מנת לקבל אישור על פטור נכה, עליך לפנות לפקיד השומה הסמוך למקום מגוריך ולהצטייד ב-טופס 1516 -"בקשה לפטור ממס", בצירוף עותק "נאמן למקור" של פרוטוקול הוועדה הרפואית או צילום תעודת העיוור.
אם טרם עברת את הועדה הרפואית, כדי לקבל זימון לוועדה רפואית כאמור, יש למלא ולהגיש את המסמכים הבאים:

 • טופס 1516 – "בקשה לפטור ממס"
 • טופס הבקשה לוועדה רפואית (169א). עליך למלא את הטופס במלואו ולציין במפורש מהן המחלות והליקויים מהם הינך סובל/ת או סבלת בעבר.
 • טופס ויתור סודיות (169ב).
 • שובר  אגרה ששולמה למוסד לביטוח לאומי חתום על ידי הבנק. (ניתן להשיג את השובר במשרדי השומה או במשרדי המוסד לביטוח לאומי).
 • בנוסף יש חובה לצרף את כל המסמכים הרפואיים וחוות הדעת שיש בידך המתייחסים למחלה/ות.
ניתן לקבל החזרי מס לתקופה של שש שנים אחורה לא כולל השנה השוטפת רק עבור נכות שהוכרה בהתאם לאחוזים הנדרשים על פי החוק. 

מהו גובה הפטור ממס הכנסה?

גובה הפטור ממס הכנסה הינו משתנה בהתאם לסוג ההכנסה שלך. ישנן שלושה סוגי הכנסות שניתן לקבל בגינן פטור שהם הכנסה מיגיעה אישית (עסק, משכורת וכו'), הכנסה שאינה מיגיעה אישית (פסיבית- השכרת משרד, חנות, מונית ועוד) והכנסת ריבית בגין נזקי גוף.
להלן תקרות ההכנסה הפטורות בשש השנים האחרונות:
​שנת מסתקרת הכנסה מיגיעה אישית
בש"ח  (1)​
​תקרת הכנסה שאינה מיגיעה אישית
בש"ח (2)
​תקרת הכנסה לריבית בגין נזקי גוף
בש"ח  (3)
2011579,60069,480247,680
2012594,00071,180254,040
2013​​602,400​72,240​257,640
​2014​614,400​73,680
​262,560
2015614,400​73,560​262,320​
2016608,40072,960300,000
2017606,00072,720299,040
בנסיבות מסוימות ניתן לקבל פטור באופן משולב של כמה סוגי הכנסות.
במקרים אלו אנו ממליצים על יצירת קשר עם המשרד.

יש לך רק שאלה?
נשמח לעמוד לרשותך!

[contact-form-7 id="452" title="עמוד צור קשר"]

מאמרים אחרונים
עקבו אחרינו בפייסבוק