רישום עמותה

רישום עמותה, להבדיל רישום חברה, מצריך שני בני אדם לפחות. הקמת עמותה מבוצע ע"י רשם העמותות בישראל. לצורך הקמת עמותה נדרש למלא טפסים (לרבות תקנון, תצהיר וכו'), לשלם אגרה (על הקמת העמותה) ולהגישם לרשם העמותות.

רישום עמותה- מטרות ?

כאשר מקימים עמותה ישנה חשיבות רבה ברישום מטרותיה וזאת להבדיל הקמת חברה אשר בדר"כ מצוין "לעסוק בכל עיסוק חוקי". חובה זאת נובעת בהתאם לסעיף 27 לחוק העמותות, תש"ם-1980 (להלן:"החוק") רשם העמותות  ותורמים רבים יכולים לבחון ולאמת את זהות  מטרות העמותה עם המטרות המצוינות בתעודת ההתאגדות.

רישום עמותה – חובת מינוי אורגנים

בהתאם לחוק על העמותה לקיים ולמנות את האורגנים שלהלן:

  1. חברי אספה כללית
  2. ועד מנהל
  3. ועדת ביקורת או "גוף מבקר".

בנסיבות מסוימות הינכם תדרשו למנות גם רואה חשבון מבקר ומבקר פנים.

רישום עמותה – ניהול תקין

רשם העמותות יכול הנפיק לעמותה "אישור ניהול תקין". אישור זה מהווה "אור ירוק" לכך שהעמותה הקימה את כל המוסדות כהלה ופועלות באופן עקרוני בלבד בהתאם לחוק העמותות.
אישור ניהול תקין מקנה אפשרות להתקשר עם מוסדות ציבור ובכלל זה לקבל תמיכות, תשלומים והתקשרויות. המוסדות ציבור הינם משרדי ממשלה, רשויות מקומיות, חברות ממשלתיות, תאגידים ערניים ועוד.

רישום עמותה- ניסיון בהתנהלות עמותות

למרבית מהרואי חשבון בארץ אין ניסיון עם עמותות. לעמותות יש הרבה מאוד הנחיות והתניות של רשם העמותות, הנחיות מרשות המיסים, חוק העמותות אשר שונה מחוק החברות, נושאים שונים מול משרדי ממשלה ו/או ניהול תקין, תקינה חשבונאית לעמותות ועוד.
משרדנו בעל ניסיון של עשרות שנים בעמותות לרבות ניסיון של רואה חשבון מבקר (ביקורת דוחות כספיים), גוף מבקר (אשר מחליף את הצורך בוועדת ביקורת) ומבקר פנים לעמותה (בהתאם לחוק העמותות יש חובה במינוי מבקר פנים לעמותה שמחזורה עולה על 10 מליון ש"ח בשנה). בנוסף, ראו המלצות מלקוחות אשר חלקן הם עמותות.
חיפושים אחרונים: הקמת עמותה, רואה חשבון לעמותה, פתיחת עמותה, פעילות ציבורית, הנהלת חשבונות לעמותה, ניהול תקין לעמותות, אגרת רשם העמותות, רואה חשבון לעמותות.
חיפושים פופולריים: רישום עמותה, רישום עמותה מקוון, רישום עמותה במס הכנסה, רישום עמותה אגרה, רישום עמותה בישראל, רישום עמותה ללא מטרת רווח, רישום עמותה תקנון מצוי, רישום עמותה זרה, רישום עמותה חדשה, רישום עמותה טופס מקוון, רישום עמותה אגרות.

מאמרים אחרונים
עקבו אחרינו בפייסבוק