דיני עבודה

ריכוז נושאים בדיני עבודה

הערה: הקובץ אינו שלם ואינו ממצא, תחום דיני העבודה הינו מורכב מאוד ולעיתים תלוי במספר רב של משתנים, כמו כן, האמור מטה חל על עובדי במגזר הפרטי ושאינם זכאים לצו הרחבה כלשהו.

ימי חופשה:

 1. עובד זכאי לצבירת ימי חופשה בהתאם לטבלה המצ"ב זאת בהנחה ועבד כל השנה או שעבד לפחות 240 ימים באותה שנה (שנה = ינואר עד דצמבר), במידה ועבד פחות יהיה זכאי לזכאות המלאה באותה שנה כפול ימי עבודה בפועל חלקי 240.
 2. לא חוקי לפדות לעובד ימי חופשה אלא רק במועד סיום יחסי עובד מעביד (העובד חייב לקחת את החופש).

 

ימי מחלה:

 1. עובד צובר ימי מחלה מידי חודש בסך של 1.5 יום (לחודש עבודה מלא) אך לא יותר מצבירה של 90 ימים.
 2. עובד שנעדר מהעבודה עקב מחלה זכאי ל:
  1. בגין היום הראשון – אינו זכאי
  2. בגין היום השני והשלישי זכאי ל- 50%
  3. בגין היום הרביעי והילך זכאי ל- 100%
 3. הזכאות הינה בהתאם לשכר הרגיל שהיה זכאי העובד אילו המשיך לעבוד.
 4. לצורך קבלת התשלום יש להציג אישור מחלה מרופא.

 

זכאות ימי חג:

 1. עובד זכאי לתגמול עבור ימי חג- אם העובד מועסק בשכר חודשי אז הוא אינו מגיע אך מתוגמל בעצם התשלום החדשי. אם העובד מועסק בשכר שעתי/יומי יקבל שיפוי על היום הנ"ל.
 2. עובד שעבד ביום חג זכאי לגמול של 150%.
 3. ימי החג של היהודים הינם: 2 ימי ראש השנה, יום כיפור, 2 ימי סוכות, 2 ימי פסח, יום עצמאות (יום שבתון) ושבועות.

 

דמי הבראה:

 1. עובדים שהשלימו שנת עבודה אחת לפחות במקום עבודתם זכאים לדמי הבראה.
 1. גובה דמי ההבראה במגזר הפרטי הוא 378 ש"ח ליום, החל מיולי 2014 ואילך (374 ש"ח לפני כן(
 2. גובה דמי ההבראה במגזר הציבורי הוא 424 ש"ח ליום החל מיוני 2017 (421 ש"ח לפני כן (
 1. הזכאות הינה בהתאם לשיעור המשרה.
 2. להלן טבלת זכאות:
שנות ותק של העובדמספר ימי הבראה
שנה ראשונה5 ימים
שנה שנייה ושנה שלישית6 ימים
שנים רביעית עד עשירית7 ימים
שנים אחת עשרה עד חמש עשרה8 ימים
שנים שש עשרה עד תשע עשרה9 ימים
שנה עשרים ואילך10 ימים

 

פיצוים:

 1. החל משנת 2008 חל חוק פנסיה חובה, שבמסגרתו כל המעסיקים נדרשים להפריש לפנסיה ולפיצוים בשיעורים מסוימים (משתנה משנה לשנה).
 2. עובדים שהם בני (בנים 21 בנות 20 ) לבין גיל פרישה זכאים להפרשה.
 3. מועד התחלת ההפרשה הוא כך:
  1. במידה ולעובד יש קרן פנסיה פעילה אז לאחר 3 חודשים רטרואקטיבית או תום השנה המוקדם מבניהם.
  2. במידה ולעובד אין קופת פנסיה פעילה אז לאחר חצי שנה.
 4. שיעור ההפרשה לפיצוים הינו 6%.
 5. הרכיבים שמהם נלקח השכר הינם השכר וחלף שכר (חופשה, מחלה) ללא רכיבים קבועים.
 6. בעת סיום יחסי עובד מעביד, אם העובד התפטר מרצונו אז הוא אינו זכאי להשלמת הפיצויים למשכורת האחרונה כפול מספר השנים. אם הוא זכאי לפיצוים (פוטר או שהיתה סיבה מוצדקת להתפטרות שלו) אז המעסיק חייב להשלים את יתרת ההפרשות של הקרן למשכורת האחרונה כפול שנות הוותק. (לא רלוונטי למי שחתם על סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורין) .

גמול שעות נוספות:

 1. שבוע עבודה הינו 42 שעות.
 2. תשלום של 125%  משכר שעת עבודה רגילה עבור השעתיים הנוספות הראשונות ביום עבודה.
 3. תשלום של 150% כלומר תוספת של 50% על ערך שעת עבודה רגילה מהשעה השלישית ואילך
 4. בחינת השעות היא הן ברמה יומית והן ברמה השבועית.
 5. במקום שעובדים 5 ימים בשבוע, שעות עבודה ליום הוא 8.4 ש' או 4 ימים 8.6 שעות ויום אחד 7.6 שעות.
 6. שעות עבודה במתכונת של "שעות גמישות" – ישנן מקרים שבהם העובד יכול לבחורלעבוד יום עבודה שאינו מלא ביום מסוים מבלי ששכרו יופחת, ולהשלים את השעות החסרות ביום אחר באותו חודש מבלי לקבל גמול שעות נוספות עבור אותו יום

 אין מהאמור לעיל מהווה ייעוץ מקצועי ו/או חוות דעת. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו- עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית. לצורך עשיית שימוש במידע באתר, יש לצור קשר לפגישת ייעוץ מקצועית ומקיפה.
 

מאמרים אחרונים
עקבו אחרינו בפייסבוק