דיני עבודה

ריכוז נושאים בדיני עבודה הערה: הקובץ אינו שלם ואינו ממצא, תחום דיני העבודה הינו מורכב מאוד ולעיתים תלוי במספר רב של משתנים, כמו כן, האמור מטה חל על עובדי במגזר הפרטי ושאינם זכאים לצו הרחבה כלשהו. ימי חופשה: עובד זכאי לצבירת ימי חופשה בהתאם לטבלה המצ"ב זאת בהנחה ועבד כל השנה או שעבד לפחות 240 … להמשך קריאה דיני עבודה