מהו עוסק מורשה?

עוסק מורשה – התאגדות כ"עצמאי" משמע שכל הפעילות העסקית מתבצעת ע"י האדם עצמו (להבדיל מחברה). לצורך העניין, כאשר עצמאי עורך הסכם עם לקוח, או ספק הצד להסכם זה הוא אישית.
בכדי להתחיל לפעול כ"עצמאי" נדרש אדם לפתוח תיק במס הכנסה, במס ערך מוסף (מע"מ) ובביטוח לאומי.
המונח "עוסק מורשה" הינו לקוח מצורת הרישום במע"מ אשר יתואר בהמשך.
המוסדות הממשלתיים אשר העצמאי מחויב בדיווח הינם:

  1. מס הכנסה
  2. מע"מ- מס ערך מוסף
  3. המוסד לביטוח לאומי

עוסק מורשה

1. מס הכנסה

במס הכנסה העצמאי נקרא "נישום". מידי שנה על העצמאי- עוסק מורשה לדווח טופס 1301- דוח שנתי. במסגרת הדוח הנ"ל, העצמאי מדווח על כל הכנסותיו לרבות ההכנסות הפטורות ממס, הכנסות מחו"ל, הפסדים מועברים , ניכוי מס במקור ועוד.
לעצמאי- עוסק מורשה מספר סוגי מיסוי במס הכנסה כגון: מדרגות המס הרגילות, מדרגות מס שאינן מנגיעה אישית, רווח הון וכדומה. כאשר בהתאם לסוג ההכנסה מסווגים לאופן המיסוי בגינה.
במסגרת הדוח השנתי נקבעת לנישום "שומה" (המילה שומה הינה מלשון "שמאות" – הערכה) עצמאי- עוסק מורשה. במסגרת השומה נקבע עצמאי- עוסק מורשה סכום המס שעליו לשלם, בכדי לא להקשות על העצמאי- עוסק מורשה לשלם את מלוא המס במועד אחד, על העצמאי לשלם "מקדמות" (בשפת העם "על החשבון") כל חודש במהלך השנה. המקדמות נקבעות לפי שיעור מהמחזור העסקאות של עצמאי- עוסק מורשה.
עצמאי- עוסק מורשה, שים לב, ישנה חשיבות רבה בתשומת לב על שיעור המקדמות, בכדי שלא נגיע "ליום הדין" עם חוסר רב בתשלום המקדמות ביחס לשומה שיצאה. פערים אלו יכולים לעיתים אף למוטט עסקים מאחר והינם השתמשו בכסף הנ"ל לצרכים אחרים.

2. מע"מ – מס ערך מוסף

יכול להירשם במע"מ כ"עוסק מורשה" או כ"עוסק פטור".

עוסק פטור

בהתאם לתקנות וחוק מע"מ, מרבית מהעסקאות שאנו מבצעים מחויבים במס ערך מוסף (מע"מ) על העסקאות (הכנסות).
יחד עם זאת,עצמאי- עוסק מורשה שסך העסקאות (הכנסות) שהוא יבצע במהלך שנת מס (שנה לועזית קלנדרית) יהיו עד 98,707 ש"ח (נכון לשנת 2017), יכול להירשם במע"מ כ "עוסק פטור" ובעצם כך אינו מפיק חשבוניות עם מע"מ ואינו מתקזז על מע"מ תשומות (מע"מ על ההוצאות שלו). למען האמת הוא לא מפיק חשבוניות כלל אלא "קבלה" בלבד. יצוין כי לא כל תחום עיסוק יכול להרשם כעוסק פטור.
לא תמיד כדאי להירשם כעוסק פטור, להלן חלק מהמקרים שלא כדאי:
1. התקשרות עם עסקים בלבד (לא לקוחות פרטיים)- במידה והינך צופה להתקשר עם עסק המע"מ נחשב ל"שקוף" מבחינתכם. מכיוון שהצד ששילם את המע"מ הוא גם מזדכה/מתקזז עליו במע"מ. כך שהמחיר שיקבע נטו יהיה אותו המחיר עם ובלי מע"מ ומאידך בגין התשומות ניתן לקזז/להזדכות במע"מ.
2. מע"מ בשיעור אפס- במידה והשרותים שמתבצעים חייבים במע"מ בשיעור אפס. כדאי להירשם כעוסק מורשה מאחר וניתן יהיה לקבל בחזרה את המע"מ המשולם על התשומות (על ההוצאות).
3. תדמית עסקית- כאשר פונים ללקוח והוא רואה שמדובר בעסק שהוא עוסק מורשה זה מקבל רושם הרבה יותר מ"עוסק פטור" אשר מוגבל בתקרת העסקאות כאמור לעיל.

עוסק מורשה

עוסק מורשה מפיק חשבוניות מס באופן רגיל (בשונה מעוסק פטור).
בעצם קבלת עוסק מורשה יכול העוסק לעסוק בכל עיסוק חוקי ואין כל הגבלה או מניע.
לא כל חשבונית מס מחויבת במע"מ עסקאות, בתקנות ובחוק מע"מ ישנן מקרים שהעוסק אינו חייב במע"מ בשיעור מלא אלא בשיעור אפס או פטור.
ההבדל בין מע"מ בשיעור אפס לבין פטור הוא שבפטור ממע"מ לא ניתן לקזז את המע"מ על התשומות. במע"מ אפס ניתן.
עוסקים שמבצעים התקשרויות במתן שרותים מחו"ל/בחו"ל, בפירות וירקות, באילת וכדומה מומלץ לקבל ייעוץ מקיף בנושא אשר ייבחן בהתאם לסוג העסק ואופי ההתקשרות בכדי לחסוך את תשלום המע"מ.

3. המוסד לביטוח לאומי

עצמאי- עוסק מורשה משלם למוסד לביטוח לאומי מידי חודש סכום (נקבע בהתאם להכנסה בשנה הקודמת). לאחר הגשת דוח שנתי למס הכנסה, מקבל המוסד לביטוח לאומי את המידע על הכנסתו של העצמאי (הנישום) ממס הכנסה ובהתאם לכך הוא מחויב בתשלום למוסד לביטוח לאומי. למוסד לביטוח לאומי יש תקרת מינימום ומקסימום. כמו כן, יש השפעת גיל (גיל פרישה) על תשלום למוסד לביטוח לאומי.
חוק הביטוח הלאומי רואה בעצמאי- עוסק מורשה  "עובד עצמאי" אם אתה נמנה עם אחד מאלה:
– מי שעוסק במשלח ידו 20 שעות בשבוע בממוצע לפחות.
– מי שהכנסתו החודשית הממוצעת ממשלח ידו עולה על 50% אחוז מהשכר הממוצע.
– מי שעוסק במשלח ידו 12 שעות בשבוע, והכנסתו עולה על 15%% אחוז מהשכר הממוצע.
עצמאי- עוסק מורשה שאינו עונה על אחד מהתנאים הנ"ל הינו "עצמאי שאינו עונה להגדרה" ולענין חובת התשלום והזכאות לקצבאות ייחשב כבעל הכנסה שלא מעבודה.
שיעורי דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות באחוזים מההכנסה:
מעודכן ל- 01.01.2017

מחלק ההכנסה שעד 60%
מהשכר הממוצע – (שיעור מופחת) 5,804 ש"ח

מחלק ההכנסה שמעל 60% מהשכר הממוצע ועד ההכנסה המרבית החייבת בדמי ביטוח (שיעור מלא) – 43,240 ש"ח

דמי ביטוח לאומי

% 2.87

12.83

דמי ביטוח בריאות

% 3.10

5.00

סך הכול

% 5.97

17.83


אין מהאמור לעיל מהווה ייעוץ מקצועי ו/או חוות דעת. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו- עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית. לצורך עשיית שימוש במידע באתר, יש לצור קשר לפגישת ייעוץ מקצועית ומקיפה. למידע נוסף על ביטוח לאומי, עוסק מורשה לחץ כאן.

רוצה להיות עצמאי- עוסק מורשה?

עצמאי- עוסק מורשה?

צור קשר עכשיו ותקבל פגישת ייעוץ חינם!
[contact-form-7 id="452" title="עמוד צור קשר"]

מאמרים אחרונים
עקבו אחרינו בפייסבוק