Skip to main content Skip to search

Archives for התנהלות מול רשויות המס

יתרת חובה לבעל מניות

החל משנת 2017 החליטה רשות המיסים לשים קץ לנושא יתרת חובה של בעלי מניות, על ידי כך שהוסיפה לפקודת מס הכנסה סעיף חדש מספר 3 (ט1) שאומר שבעל מניות שהינו חייב לחברה מעל ל- 100,000 ש"ח (כמובן שישנם עוד התניות והסברים למי חל בדיוק ולשם כך יש לבדוק זאת באופן פרטני עם המשרד) חייב להכריז דיבידנד או לבצע משכורת.

ניקח צעד אחורה- למה בכלל בעל מניות מגיע ליתרת חובה?

יתרת חובה משמעותה שבעל המניות חייב כסף לחברה. מצב כזה יכול להיות במקרים שלהלן:

 1. הועברו כספים לחשבונו מעל הנטו במשכורת שלו– מצב כזה הוא נהפך לחייב כספים לחברה מאחר וקיבל יותר מאשר "נתן".
 2. ביצוע תשלומים פרטיים– לא פעם חושבים בעלי מניות שאם ישתמשו עם כרטיס האשראי העסקי לטובת הוצאות פרטיות אז הם "עקצו" את החברה.
 3. הנהלת חשבונות ירודה– לא פעם נמשכים כספים (בין אם דרך הבנק ובין אם בכרטיס האשראי) והנהלת החשבונות לא יודעת לאן הלך הכסף, לעיתים מנסה לברר עם בעל המניות ולעיתים לא, הנחת העבודה של הנהלת החשבונות שבעל המניות לקח את הכסף לכיסו הפרטי (בין אם זה רכישת מוצר/שרות פרטי ובין אם זה העברה לחשבון בפרטי) ולכן הכספים הללו מכניסים את בעל המניות ליתרת חובה! לדעתנו, יש לנקוט משנה זהירות במקרים הללו!

המקרה המתואר בסעיף 3 לעיל הוא הגרוע מכל! בכל חברה! וצריך לשים לב ולבדוק אותו. ההשלכות של חיוב בעלים לבין רישום הוצאה היא:

 1. הפסד 17% מע"מ
 2. הפסד הכרה בהוצאה – בהתאם לשיעור מס חברות (כ-23%).
 3. מס על חיוב הבעלים של 30% דיבידנד או משכורת (ככל הנראה לא פוחת מ-30%).

בעל מניות ביתרת חובה

לסיכום, העצות שלנו הינם:

 1. ביצוע הפרדה מוחלטת של כל ההוצאות הפרטיות והעסקיות. אין לבצע חיוב עסקי בפרטי ולהפך.
 2. משיכת משכורת בדיוק לפי הסכום הנטו שיצא בתלוש (לא יותר), בנסיבות מסוימות אפשר פחות – מצריך בחינה וייעוץ מקצועי הן של תזרים המזומנים והן של רמת הרווחיות של החברה.
 3. משיכת כספים חייבת להיות בתיאום עם הנהלת החשבונות.
 4. במידה ומדובר בעסק קטן- ניתן להדפיס אחת לחודש את כל דפי הבנק וכרטיסי האשראי ולבדוק שאכן קיימות כל החשבוניות של ההוצאות (אפילו להצליב בינהם) ולציין בכתב יד את מהות ההוצאה ליד המשיכה כך שהנהלת החשבונות תדע לאן לשייך את התשלום ושלא בטעות זה יחויב בעל המניות.

אין מהאמור לעיל מהווה ייעוץ מקצועי ו/או חוות דעת. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו- עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית. לצורך עשיית שימוש במידע באתר, יש לצור קשר לפגישת ייעוץ מקצועית ומקיפה.

אנחנו רואים אותך! לא רק את המספרים שלך…

יש לך רק שאלה?
נשמח לעמוד לרשותך!

Read more

דוחות שנתיים

דוחות שנתיים – מה זה?

דוח שנתי למס הכנסה הינו טופס (ליחידים הינו טופס 1301, לחברות הינו טופס 1214 ולעמותות 1215) שמסדיר את כל ההכנסות החייבות שהיו בשנת מס קלנדרית. בין היתר, דוחות השנתיים מסדירים גם את כל הגורמים המשפיעים על חישוב המס של אותו גוף לצורך חישוב מלא ונכון וכן ישנן מקרים אשר ישנה חובת דיווח על פעולות אף אם אינן חייבות במס.

דוחות שנתיים – מהי מטרתם?

מטרתם של הדוחות השנתיים של רשות המיסים הינה בכדי לחשב את החבות במס ולהפיק מהדוחות השנתיים שומת מס הכנסה.

דוחות שנתיים- דע את זכויותך!

מידי שנה מפרסמת רשות המיסים חוברת "דע את זכויותך" אשר במסגרתה ניתן להיעזר בכל הזכויות והחובות שיש לנו כאזרחים במדינה.

דוחות שנתיים- מהם כוללים

הדוחות השנתיים כוללים רשימה ארוכה מאוד של מסמכים ונתונים שצריכים לדווח. להלן רשימה חלקית:

טופס 106– אם בשנת המס קיבלת שכר במשכורת אז יש לצרף טופס 106 מכל מקום עבודה.

טופס 867- אם השקעת בניירות ערך, אז יש להמציא טופס 867 מהבנק על מנת שידווח למס הכנסה את ההכנסותך מרווחי הון.

דוח רווח והפסד– אם היו הכנסות והוצאות מעסק יש לערוך דוח רווח והפסד בדומה לנספח א' לדוח השנתי.

הכנסות פסיביות– יש לדווח עליהם במסגרת נספח ב' לדוח שנתי.

רווח הון- במידה ומכרת נכס, יש למלא ולדווח עליו במסגרת נספח ג' לדוח השנתי.

ניכוי מס במקור- במידה והלקוח שלך ניכה לך מס במקור יש לצרף אישור על ניכוי המס.

נקודות זיכוי- יש לעדכן ולדווח את כל הנקודות שבגינם הינך זכאי לרבות המצאת מסמכים מבססים.

חיפושים אחרונים: דוח שנתי למס הכנסה, דוח שנתי לשנת 2017, דוח שנתי לעוסק מורשה, דוחות שנתיים לחברה בע"מ, דוח שנתי טופס 1301, דוחות שנתיים לעמותה, דוחות שנתיים לעוסק מורשה, דוחות שנתיים, דוחות שנתיים למס הכנסה, דוחות שנתיים לרשם החברות, דוחות שנתיים 2016, דוחות שנתיים של עמותות, דוחות שנתיים עוסק פטור.

Read more

טפסים ולינקים שימושיים של רשות המיסים

ריכזנו עבורך לינקים שימושיים ועדכניים.

 

באתר האינטרנט של רשות המסים בישראל פורסם:

מדריך לפתיחת עסק במס הכנסה

פתיחת תיק במס הכנסה

פתיחת תיק במע"מ

טופס מס הכנסה מס' 1344 נספח לדו"ח השנתי (לטפסים 1214, 1301) הפסדים מועברים

טופס מס הכנסה מס' 1323 נספח ד לטופס הדוח השנתי לחברה (טופס 1214) הכנסות מחו"ל ומס ששולם עליהן לשנת המס 2017

טופס מס הכנסה מספר 1325- רווח הון מניירות ערך סחירים לשנת המס 2017

טופס מס הכנסה מס' 158 בקשת "עמית מוטב" לקבלת הטבות מס בשל סכומים ששילם עבור ילדו לקופת גמל/ביטוח חיים לשנת המס 2017

טופס מס הכנסה מספר 1326a- חישוב "רווח פטור" או "הפסד מחושב"

טופס מס הכנסה מספר 1343- נספח לדו"ח השנתי (לטפסים 1214, 1301) ניכוי נוסף בשל פחת

טופס מס הכנסה מס' 1324 נספח ד לטופס הדוח השנתי ליחיד (טופס 1301 )/לנאמנויות (טופס 1327) הכנסות מחו"ל ומס ששולם עליהן לשנת המס 2017

טופס מס הכנסה מס' 1399y הודעה על מכירת נכס וחישוב המס המגיע לשנת המס 2017

טופס מס הכנסה מספר 1227- הצהרה בעניין מקדמות בשל הוצאות עודפות ששולמו וטרם קוזזו מהמס נספח לדוח השנתי לשנת המס 2017

טופס מס הכנסה מספר 1326- רווח הון מניירות ערך סחירים לשנת המס 20

טופס מס הכנסה מס' 1228 דיווח קיבוצים נספח לטופס הדו"ח השנתי

טופס מס הכנסה מספר 1322 -נספח ג לטופס הדו"ח השנתי רווח הון מניירות ערך סחירים לשנת המס 2017

טופס מס הכנסה מס' 1346 דיווח בגין נקיטת עמדה חייבת בדיווח

טופס מס הכנסה מספר 6111- נספח לטופס הדו"ח השנתי ליחיד ולחבר בני אדם לשנת המס 2017

טופס מס הכנסה מספר 1345- דיווח בגין חוות דעת כאמור בסעיף 131 ד לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש) התשכ“א – 1961

טופס מס הכנסה מס' 1348 הצהרת תושבות לשנת המס 2017

טופס מס הכנסה מס' 1301 דין וחשבון על ההכנסות בארץ ובחו"ל בשנת המס 2017

טופס מס הכנסה מספר 1214b- דין וחשבון על חלוקת דיבידנד בשנת המס 2017

טופס מס הכנסה מס' 137 דין וחשבון שנתי מקוצר ליחיד בעל עסק קטן לשנת המס 2017

טופס מס הכנסה מס' 134 חישוב ההכנסה בגין תשלומים עודפים של מעביד לקרן השתלמות וקופת גמל וחישוב ההוצאה המותרת בגין רכישת ביטוח מפני אובדן כושר עבודה – לשנת המס 2017

טופס מס הכנסה מספר 1399H- הודעה על מכירת נכס וחישוב המס המגיע לשנת המס 2017

טופס מס הכנסה מס' 135 דין וחשבון שנתי מקוצר לשנת המס 2017

טופס מס הכנסה מספר 1342- פרטים על נכסים שניתן לתבוע עבורם פחת לפי סעיף 21 לפקודה וסעיף 3 לחוק התיאומים ועל פחת הנתבע כניכוי לפי אותם הסעיפים

טופס מס הכנסה מספר 1321- נספח ב לטופס הדו"ח השנתי ליחיד לשנת המס 2017 חישוב ההכנסה החייבת שאינה מעסק או ממשלח יד

טופס מס הכנסה מס' 1214 דין וחשבון על הכנסת החברה בארץ ובחו"ל בשנת המס 2017

נספח א לטופס הדו"ח השנתי ליחיד לשנת המס 2017 חישוב ההכנסה החייבת מעסק או ממשלח יד

Read more

פתיחת עסק

צעדיו הראשונים של כל עסק חדש הם החשובים ביותר, ובאופן מוכח עסקים אשר מתנהלים בצורה נכונה ומדודה כבר בתחילת הדרך מחזיקים מעמד לאורך זמן ומצליחים לבסס את עצמם. פתיחת עסק מכל סוג שהוא זוהי אינה החלטה של רגע, וחשוב מאוד לבדוק את השטח ולהכיר את היתרונות ואת החסרונות של העסק אותו אתם עומדים לפתוח. פתיחת עסק מצליח מחייבת אתכם לנקוט במשנה זהירות, כאשר כיום מירב תשומת הלב שלכם חייבת להיות לרשתות המדיה והתקשורת, כאשר פרסום וקידום נכון באינטרנט עשוי להביא אל מגוון עצום של חשיפה והיכרות של קהל היעד שלכם עם העסק החדש. פתיחת עסק מחייבת אתכם לדעת ולהכיר את ההתנהלות אל מול רשויות המס השונות, בניהם מס הכנסה, מע"מ וביטוח לאומי אשר מהוות שותפות מלאות לכל פעולה שהעסק שלכם עומד לבצע.

 

פתיחת עסק – מהם הצעדים הראשונים?

ראשית כל עליכם לבחור את המיקום ואת הקטגוריה אליה העסק שלכם ישתייך. בבחירת המיקום חשוב מאוד לדאוג למיקום אסטרטגי אשר מצד אחד מבליט את היתרונות של העסק שלכם, ומצד שני יכול גם להחביא או לטשטש את החסרונות שלו. לדוגמא חנות קטנה תחייב אתכם לבחור ריהוט ומכשור נכון אשר ימקסם את המקום המצומצם וכך תפיקו את מירב התועלת מהמקום שבו הנכם נמצאים.

בנוסף פתיחת עסק חדש מצריכה מכם את מלוא תשומת הלב הנדרשת, ולכן חשוב מאוד שתדעו כי בשבועות ואף בחודשים הראשונים מלוא המחייבות שלכם חייבת להיות מופנית אל ההצלחה העסקית ואל ביססו של העסק שלכם אל מול המתחרים.

 

פתיחת עסק – תוך כמה זמן מגיעים להצלחה?

קשה מאוד לענות על השאלה הזאת! מכיוון שכל עסק מתקדם ומתפתח בצורה שונה, אך ככל שתעשו פחות טעויות כך תוכלו להגיע להצלחה מהר יותר. פתיחת עסק זה לא מדע מדויק, ולכן עליכם לזכור כי בהליך עצמו אינכם הולכים על בטוח ויכולים לצוץ מהמורות בדרך אשר יעכבו את ההתפתחות העסקים שלכם ובחלק מהמקרים אף יעצרו אותה. חשוב מאוד להיעזר עם אנשי מקצוע מנוסים אשר מכירים את התהליך של פתיחת עסק ויוכלו לסייע לכם במהלכים השונים אל מול הרשויות והניירת.

לפני פתיחת העסק אנו ממליצים גם לקורא את המאמר פתיחת עסק חדש . בנוסף, יש לקבל החלטה חשובה של אופן התאגדות- האם עוסק מורשה ? או חברה בע"מ? 

 

משרדנו ישמח לפתוח לכם עסק חדש, משרדנו מספק שרותים בעיקר במרכז הארץ ובעיקר: ברמת גן, תל אביב, גבעתיים, בני ברק, פתח תקווה, חולון, ראשון לציון, בת ים, הרצליה ועוד. למעשה המשרד עובד עם שרות שליחויות כך שאתם לא תצטרכו לצאת מהעסק בשביל למסור את החומר הנהלת החשבונות.

Read more

הגשת דוח שנתי לעוסק מורשה

האם אני חייב בהגשת דוח שנתי למס הכנסה?

מי שחייב בהגשת דוח שנתי למס הכנסה הוא:

 1. עצמאי- אם פתחת עוסק מורשה או עוסק פטור.
 2. משכורת (לרבות קצבאות ממעביד או מקופת גמל, קצבה שהוונה ומענק פרישה החייבים במס), וכן הכנסה של עובד ממימוש מניה שהוקצתה לו בהקצאת מניות באמצעות נאמן (כאמור על-פי סעיף 102 לפקודה), בתנאי שנוכה מהם מס כחוק, ובסכום שאינו עולה על 641,000 ₪ בשנת 2016.
 3. דמי שכירות-דמי שכירות ששולם עליהם מס לפי סעיף 122 לפקודה (מס בשיעור %10 ,בתנאי שעמדת בדרישות החוק), ובלבד שההכנסה מדמי השכירות לא עלתה על סך של 333,000 ש"ח בשנת 2016.
 4. הכנסת חוץ שנקבע לה פטור ממס או ששולמה בשלה מקדמת מס (“בדיווח מקוצר), או שנוכה ממנה מלוא המס במקור, שסכומה אינו עולה על סך של 333,000 ש"ח בשנה.
 5. הכנסה מריבית המוגדרת כהכנסה מריבית, מדמי ניכיון מהפרשי הצמדה או מרווחים על תוכניות חיסכון, פיקדון, או קופת גמל, אשר נקבע לה פטור ממס או נוכה ממנה מלוא המס על-פי הפקודה, אם סכום ההכנסה אינו עולה על 636,000 ש"ח בשנה.

ישנן עוד סיבות רבות ומגוונות של החובה בהגשת דוח שנתי למס הכנסה. רואי החשבון שלנו ויועצי המס ישמחו להעניק לך שרות ולעמוד לרשותך בכל שאלה.

דוח שנתי למס הכנסה – טופס 1301

דוח שנתי למס הכנסה כולל את כל ההכנסות וההוצאות שהיו לאדם בעסק, את כל ההכנסות שהיו לו מכל מקור שהוא לרבות הכנסות מחו"ל, מריבית, מרווחי הון, ממכירת מקרקעין, מהשכרת דירת מגורים או נכס מסחרי אחר ועוד.

בדוח השנתי יש לציין גם את כל זיכוים והניכויים  שהנכם זכאים כגון: נקודות זיכוי על ילדים, תואר, חייל משוחרר, תרומות מוכרות למ"ה, תשלומים לביטוח לאומי כעצמאי, תשלומים לפנסיה, לביטוח חיים, לאבדן כושר עבודה, לקרן השתלמות וכו'.

חשוב למלא את הדוח השנתי באופן מקצועי וזאת מאחר והחסרת מידע או אי רישומו באופן נכון יכול להוביל לחיוב מס שלא לצורך.

לדוגמה: אם לא רשמתם את התואר או ציינתם את הפרטים של הילדים לקבלת נקודות הזיכוי יש לזה השלכה של תשלום מס של אלפי שקלים!

כמו כן, ישנן הוצאות רבות שניתן להכיר בעסק דבר שאם לא ירשם יכול להוביל הן לתשלום מס מיותר והן לתשלום עבור ביטוח לאומי.

משרדנו מעסיק רואי חשבון ויועצי מס בעלי ידע רב, עם ניסיון של שנים רבות בתחום.

להגשת דוח שנתי התקשרו- 03-6131490

משרדנו מספק שרותים בתל אביב, רמת גן, פתח תקווה, בת ים, חולון, גבעתיים, בני ברק, הרצליה, כפר סבא. משרדנו משתמש בשרות שליחים באזור גוש דן ובאשור השרון כך שאין צורך אפילו לצאת מהבית/מהעסק.

משרדנו מאחל לכם המון הצלחה בעסק!  אנו מאמינים שכל אדם טוב במה שהוא עושה ולכן מומלץ מאוד להתייעץ איתנו. עוד יצוין כי השרות שלנו יחסוך לכם עשרות שעות של קריאה ולמידת הנושא באינטרנט וכן יחסוך בתשלומי המיסים שלכם באופן מוכח!

אין מהאמור לעיל מהווה ייעוץ מקצועי ו/או חוות דעת. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו- עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית. לצורך עשיית שימוש במידע באתר, יש לצור קשר לפגישת ייעוץ מקצועית ומקיפה.

חיפושים פופולריים: הגשת דוח שנתי, הגשת דוח שנתי 2017, למס הכנסה, הגשת דוח שנתי 2018, הגשת דוח שנתי לרשם החברות, הגשת דוח שנתי למס הכנסה פטור, הגשת דוח שנתי לשכירים, הגשת דוח שנתי עד מתי, הגשת דוח שנתי מחיר, הגשת דוח שנתי מקוצר, הגשת דוח שנתי עוסק מורשה.

Read more

פתיחת עסק עצמאי

פתיחת עסק זהו צעד חשוב ביותר ולכן אל תהיו פזיזים ותרצו לפתוח ולעשות פעולות שיעלו לכם ביוקר. במאמר זה נדון על השלבים של ביצוע הפעולות שיש לבצע בכדי לפתוח עסק עצמאי.

הכנות מקדימות

בהתחלה תלמדו ותבחנו את הנושא לעומק. חשוב מאוד להכיר היטב את החוזקות והחולשות של התחום, ממה התחום בנוי, מהם הסיכונים של העסק, מהם הציפיות, מהם היתרונות של המוצר שלכם, האם יש באמת צורך (ביקוש) לרעיון העסקי שלכם, בניית סימולציה להכנסות והוצאות התאם לצפי, בחינת עלויות הקמת העסק ומימונם, בחינת נקודת איזון (נקודה שממנה לא מרוויחים ולא מפסידים) ועוד. כל הנושאים הללו הם חלק מתכנית עסקית שמומלץ מאוד לערוך ולבחון בטרם פתיחת עסק.

פתיחת עסק

לאחר שעברנו את השלב הראשון, יש לבחון האם להקים חברה בע"מ או להיות עצמאי (עוסק מורשה או עוסק פטור). לצורך הבחינה הזאת מומלץ לקרוא את המאמרים הבאים: הקמת חברה בע"מ, עוסק מורשה או עוסק פטור ולהתייעץ איתנו בנושא. לא פעם חסכנו אלפי שקלים ללקוחותינו בייעוץ ראשוני (שאגב הייעוץ הראשוני הינו ללא תשלום).

במידה ורוצים לפתוח עסק עצמאי (עוסק מורשה או עוסק פטור/זעיר):

מס ערך מוסף– ראשית יש לפנות לתחנת מע"מ הקרובה לביתכם עם תעודת זהות וספח, צילום שק או אישור ניהול חשבון בנק, הסכם שכירות ותעודות מקצוע (ככל ורלוונטי). בתחנת מע"מ עליכם לפנות למחלקת גביה. יש למלא את הטופס 821- לחץ כאן לטופס.

מס הכנסה– יש להצטייד עם המסמכים האמורים לעיל גם כן. לצורך פתיחת עסק במס הכנסה יש למלא את הטופס הזה- לחץ כאן.

ביטוח לאומי- בביטוח לאומי לא "פותחים תיק" אלא מוסיפים/משנים את הסטטוס ההכנסות שלך. במידה והינך ממשיך להיות שכיר יתכן וכעת אתה תענה להגדרה כ"עצמאי שאינו עונה להגדה" (קרא את המאמר הנ"ל בנושא). על מנת להגדיר את עצמך כעצמאי, יש למלא את הטופס הנ"ל.

ייעוץ ראשוני לפתיחת עסק

משרדנו מעניק ייעוץ ראשוני ללא תשלום לפתיחת עסק במס הכנסה. במסגרת הפגישה אנו נלמד אתכם את כל הנושאים שלהלן:

 1. מע"מ- איך מחשבים? מתי מדווחים? מתי יש היתרונות וחסרונות (בעוסק פטור ומורשה)
 2. מס הכנסה- מה זה דוח שנתי למס הכנסה, מקדמות מס הכנסה, מתי מדווחים, כמה, למה ואיך.
 3. ביטוח לאומי- בדיקת אפשרות של אי תשלום לביטוח לאומי, מהו הסכום שכדאי להצהיר לביטוח לאומי, בחינה וחישוב סכום לתשלום לביטוח לאומי.
 4. הוצאות מוכרות
 5. ניכוי מס במקור
 6. תדמית עסקית
 7. מעקב אחר הוצאות
 8. הפקת חשבוניות מס/קבלה- מתי? מה עושים כאשר רוצים לבטל? לאן הולך המקור? מה רושמים בחשבונית.
 9. אופן שמירת מסמכים ואיזה מסמכים יש לשמור.

כפי שניתן לראות מדובר בהדרכה מקיפה ומקצועית שתערך ע"י רואה חשבון בעל ניסיון עשיר מאוד בתחום. ההדרכה תכלול טיפים רבים בהתאם לאופי פעילות העסק והתרשמות מהיזם.

פתיחת עסק עצמאי היא לא צעד פשוט וחשוב מאוד להתייעץ עם מומחה בתחום שיסיע וילווה אותך צעד אחר צעד. לפגישת ייעוץ חינם התקשרו 03-6131490 או השאירו פרטים.

משרדנו מאחל לכם המון הצלחה בעסק!  אנו מאמינים שכל אדם טוב במה שהוא עושה ולכן מומלץ מאוד להתייעץ איתנו. עוד יצוין כי השרות שלנו יחסוך לכם עשרות שעות של קריאה ולמידת הנושא באינטרנט וכן יחסוך בתשלומי המיסים שלכם באופן מוכח!

אין מהאמור לעיל מהווה ייעוץ מקצועי ו/או חוות דעת. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו- עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית. לצורך עשיית שימוש במידע באתר, יש לצור קשר לפגישת ייעוץ מקצועית ומקיפה.

חיפושים פופולריים: פתיחת עסק עצמאי, פתיחת עסק עצמאי השלבים, פתיחת עסק עצמאי פטור, פתיחת עסק עצמאי רעיונות, פתיחת עסק עצמאי קטן, פתיחת עסק עצמאי במקביל לעבודה כשכיר, פתיחת עסק עצמאי מהבית, פתיחת עסק עצמאי, פתיחת עסק עצמאי בביטוח לאומי.

Read more

מס על הכנסה מהשכרת דירת מגורים

ישראלים רבים אוהבים להשקיע את כספם ברכישת נדל"ן בארץ ובפרט דירות מגורים על פני השקעה בבורסה ואפיקים אחרים.

נשאלת השאלה, האם ההכנסות מהשכרת הדירות חייבת במס ואיך זה עובד?

 1. מסלול הפטור– עד הכנסה מהשכרת דירת מגורים של 5,010 ₪ בחודש (נכון לשנת 2017) אין חבות במס. אם חרגתם מעבר לתקרה הנ"ל יש לכם אפשרות לשלם 31% מס על פי 2 מהחלק שחרגתם או לשלם בהתאם לאמור במסלול 10% (ר' סעיף 2).
 2. מסלול 10%- ניתן לשלם 10% מס כל ההכנסות מהשכרת הדירות למגורים. להלן מספר דגשים:
  • המס הינו על ההכנסות ולא ניתן להכיר כל הוצאה שהיא.
  • המס הינו "מס סופי"- כך שאם יש זיכוים ממקורות אחרים (נקודות זיכוי, תרומות וכו') לא ניתן להפחית בגינם את נטל המס.
  • במידה וההכנסות הללו יענו להגדרת "עסק" (כמתואר בהמשך המאמר) לא ניתן לשלם את המס בשיעור של 10% אלא כהכנסות מעסק והמס יחול בהתאם למדרגות מס הכנסה.
 3. מסלול הכנסה פסיבית– במסלול הזה ניתן להכיר את כל ההוצאות שהוצאו לצורך ייצור ההכנסה כגון: פחת על הדירה, עלויות השבחה (שיפוץ, תיקונים וכו'), הוצאות מימון על המשכנתא וכו'.המס ישולם על הרווח ומתחיל ב- 31% מס. יחד עם זאת, לאדם מעל גיל 60, ההכנסה הזאת תצטרף להכנסתו מעסק וממשכורות (כך שתתחיל ב- 10% מס).

 

אז מתי משתלם לבחור ב- 10% או בהכנסה פסיבית?

מי שקנה את דירתו בשנים האחרונות, העלות של הדירה בדר"כ גבוהה יחסית ולכן ניתן להכיר בהוצאות פחת גבהות, כמו כן, מרבית מרכשי הדירות של השנים האחרונות מבצעים את הרכישה באמצעות לקיחת הלוואה/משכנתא כך שיש גם הוצאות ריבית. בחישוב של כל ההוצאות הללו ביחס לתשואות שיש בהשכרת דירות למגורים ניתן להיווכח לא פעם כי החלופה של מיסוי כהכנסה פסיבית הינה עדיפה על פני תשלום של 10% מההכנסה.

כפי שמצוין לעיל, במסלול של 10% מס, לא ניתן להכיר כל זיכוי שהוא לרבות זיכוי בגין נקודות זיכוי כך שאם למשכיר אין הכנסות נוספות אז במסלול של הכנסה פסיבית הוא יוכל להזדכות על הנקודות זיכוי שלו ובכך ליהנות מהפחתת נטל המס.

במידה והאדם מעל גיל 60, אז המס במדרגות של ההכנסה הפסיבית מתחיל מ 10% מהרווח (לאחר הכרה בהוצאות כאמור) ואילו במסלול של 10% המס חל מההכנסה. כך שיש יתרון למסלול של הכנסה פסיבית.

במידה והדירה נרכשה לפני שנים רבות, ככל הנראה המשכנתא על הדירה הסתימה או בסכומים נמוכים ועלות הדירה לצורך חישוב הפחת הינו נמוך יחסית כך שבדרך כלל מקרים אלו האופציה של 10% עדיפה.

 

מתי הכנסה משכ"ד מגיעה לכדי עסק?

מדובר בשאלה שבית המשפט בישראל קבע לה מספר מבחנים שעל פי הם הוא בוחן את החלופות. בעת האחרונה יצאו שני פסקי דין מעניינים ויצרו רעש בקרב הציבור- פס"ד בירן נ' פקיד שומה ירושלים 1 ופס"ד א.א נ' חברת המאגר לביטוח רכב חובה.

השאלה הינה מהותית מהסיבה שאם לאדם יש הכנסה מהשכ"ד של 500,000 ₪ בשנה אז במסלול של 10% ישלם 50,000 ₪ מס ואילו בהכנסה מעסק ישלם הרבה יותר (תלוי בהכנסות הנוספות שלו) ויכול להגיע כמחצית מההכנסות למס.

מדובר בפסקי דין ארוכים מאוד אך פה אקצר ואסביר את המקרה:

פס"ד בירן- מדובר באדם שהשכיר 24 דירות אשר ביקש לשלם מס בשיעור של 10% (מסלול שני) – קבע השופט אביגדור דורות שקיבל את הקשתו.

פס"ד א.א.- הושכרו 30 דירות מגורים – השופט קליין דחה את דרישתו וקבע כי מדובר בהכנסה מעסק.

 

להלן המבחנים אשר בעזרתם קיבל את המשפט אביגדור דורות את החלטתו:

 1. מבחן הידע והבקיאות- על אף העיסוק של בירן בתחום הנדל"ן, לדעת בית המשפט לראות את בירן כמומחה להשכרת דירות היא בעייתית. כמו כן, בירן העסיק קרוב משפחה אשר עוסק בענף הבנייה בכדי לנהל את השכרת הדירות, עובדה זאת (לטענת השופט) איננה מעידה על מומחיות מיוחדת.
 2. מבחן המנגנון- במבחן זה בוחן בית המשפט האם יש מנגנון של פעילות נמשכת כגון: מזכירות, הנהלת חשבונות, פרסום, מנהל וכו' לצורך ייצור הכנסה שוטפת וקבועה בדומה לעסק. במבחן זה קבע השופט שאף על פי שחלק מהדירות נוהלו ע"י קרוב משפחה וחלק ע"י המזכירה שלו (במשרד עו"ד), לבירן לא היתה מעורבות בהשכרת הדירות ומנגנון מסוג זה אינו מעיד על מנגנון של עסק אלא של השכרת דירות רגילה.
 3. מבחן הרישום בספרי העסק– לצורך האבחנה בין נכס קבוע לבין נכס שוטף, יש חשיבות לאופן בו נרשם הנכס במאזן (אמנון רפאל,97). פרופ' נמדר מציין בספרו, כי צורת הרישום בספרים, יש בה כדי לרמוז על אופייה של העסקה, במקרה דנן, נוהל כרטיס בהנהלת החשבונות של משרדו כעורך דין שבו נרשמו הכנסות והוצאות הקשורות להשכרת הדירות (וכמובן גם למשרד). לטענת השופט, מדובר ברישום וולונטרי של בירן ואינו מתחייב מהוראות ניהול ספרים, אינו רק של השכרת הדירות ולכן הרישומים הנ"ל אינן מעידים על קימו של עסק נפרד.
 4. המבחן הכמותי- ככל שהיקף העסקאות הוא רב יותר ובייחוד ביחס להיקף המקורות האחרים של הכנסת הנישום, עשוי הדבר ללמד על אופי עסקי של הפעילות. פרט לדירות הנ"ל, לבירן היה חברה משפחתית אשר בבעלותה עוד 17 דירות בירושלים. יחד עם זאת, בירן היה בעלים בשרשור של חברות ענק במשק הישראלי בתחום אנרגיה והקמעונאות (אלון חברת דלק, רבוע הכחול, מגה קמעונאות ועוד) ובעלים של משרד עורך דין בעל מוניטין. כך שבמבחן הנ"ל ההכנסות משכ"ד ביחס להכנסותיו מהעסקים השונים לא היה רב.
 5. מבחן העל– במבחן זה בודק השופט את מכלול האירועים ושוקל את כלל הנסיבות לרבות כוונות הצדדים לביצוע העסקאות. התמונה הכוללת הנ"ל חשובה במיוחד במצב שבו חלק מהמבחנים מצביעים על קיומו של עסק וחלק מעידים על הכנסה פסיבית.
  • ניהולו של עסק- הרי שבעלים של עסק ישאף להצלחתו, לרבות פיתוח, השבחה, שיווק ויזום. מציין השופט כי בהקשר של עסק להשכרת נכסים, אין הכוונה לטיפול בהחזקה השוטפת של הנכסים (תיקון תקלות בדירות) אלא בפיתוח העסק. כגון: מינוף ומימון לצורך הגדלת המלאי, השבחת הדירות לצורך הגדלת התשואה (דמי השכירות), שיווק הדירות באופן יצירתי וכיוצא בכך. בירן ציין כי "לא היתה לי ואין לי כל כוונה להקים, לנהל וליהנות מעסק של השכרת דירות, המבוסס על רכישות מסיביות במינופן כדי להעניק לעסק תשואה סבירה. בעוד שכאן המדובר באחזקה פסיבית שהגיעה מעיסוקי כעו"ד שבה התשואה הינה מינימאלית, שלא כבמסגרת של עסק אקטיבי, או בהשקעה שכוונתה לפתח, להגדיל ולנהל. המדובר בחיסכון משפחתי ללא מעורבות עסקית, או שימוש בידע כלשהו באחזקה וניהול נכסים".
  • ייעוד התמורה- בירן העיד שבמהלך השנים הועברו חלק מהדירות (ללא תמורה) לגרושתו ולילדיו. עובדה אשר סותרת את הגישה של בעל עסק המנהל מלאי דירות (עסקי).
  • מעורבות בעל העסק- מן העדויות עולה כי בירן לא היה מעורב בניהול העסק או הפעלתו. כאשר מדובר בעסק אשר מניב הכנסה עסקית ניתן לצפות מן הבעלים להיות מעורב.
  • רכישת הנכסים– הדירות הגיעו לידי בירן כתוצאה מניהול שלושה פרויקטים נדל"ניים גדולים. בירן לא רכש את הדירות באופן פרטי אלא קיבל אותם במסגרת ניהול הפרויקטים ומאחר ולא מדובר במימון חיצוני הדבר מצביע פחות על מלאי עסקי ועל כוונה של "הקמת עסק".

לאור מכלול הנסיבות האמורות לעיל, פסק כבוד השופט אביגדור דורות כי ההכנסות משכר דירה של בירן אינן הכנסות מעסק. 

קבלת ההחלטה בבחינת סיווג ההכנסה הינה בעלת משמעות רבה מאוד מאחר והיא תשנה את נטל המס בעשרות ואף מאות אלפי שקלים.

לבחינה ובדיקה מעמיקה השאר פרטים ונחזור אליך בהקדם.

אין מהאמור לעיל מהווה ייעוץ מקצועי ו/או חוות דעת. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו- עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית. לצורך עשיית שימוש במידע באתר, יש לצור קשר לפגישת ייעוץ מקצועית ומקיפה.

Read more

פטור ממס הכנסה לנכה

בהתאם לסעיף 9 (5) לפקודת מס הכנסה, ניתן לקבל פטור ממס (עד לתקרה שתצוין בהמשך) בהתקיים אחד מאלה:

 • עיוור
 • נכה בשיעור של 100%
 • נכה בשיעור של 90% נכות מפגיעות באיברים לפי חישוב מיוחד
 • נכה שנקבעה לו נכות צמיתה בשיעור של 89% לפי חישוב מיוחד

תנאי זכאות נוספים

לא מספיק לעמוד באחד מהתנאים המוזכרים לעיל, אלא יש לעמוד בתנאים הבאים:

 1. הפטור חל על נכות רפואית בלבד ולא על נכות תפקודית
 2. הפטור חל רק על מי שנקבע לו נכות העולה על 184 ימים בשנה ובהתאם לקריטריונים האמורים לעיל.
 3. קביעת הנכות נקבעה ע"י הועדה של ביטוח לאומי.
אדם אשר שיעור נכותו נקבע ל-90% לפי חישוב מיוחד או ‎100% נכות לצמיתות או עיוור ללא הגבלת אחוז נכות לרבות ליקוי ראייה חמור – על פי אחד החוקים הבאים:
 • חוק הנכים (תגמולים ושיקום), תשי"ט – 1959 (נוסח משולב)
 • חוק נכי המלחמה בנאצים, תשי"ז – 1957
 • חוק התגמולים לנפגעי איבה, תש"ל – 1970
 • פרק ג' (ביטוח אימהות), פרק ה' (ביטוח נפגעי עבודה), פרק ט' (ביטוח נכות) לחוק הביטוח
  הלאומי (נוסח משולב), התשנ"ה – 1995
 • חוק שירותי הסעד (תעודת עיוור)
זכאי לפטור ממס בהתבסס על ההחלטה על פי חוקים אלו.

אני עומד בתנאים, אז מה עלי לעשות?

על מנת לקבל אישור על פטור נכה, עליך לפנות לפקיד השומה הסמוך למקום מגוריך ולהצטייד ב-טופס 1516 -"בקשה לפטור ממס", בצירוף עותק "נאמן למקור" של פרוטוקול הוועדה הרפואית או צילום תעודת העיוור.

אם טרם עברת את הועדה הרפואית, כדי לקבל זימון לוועדה רפואית כאמור, יש למלא ולהגיש את המסמכים הבאים:

 • טופס 1516 – "בקשה לפטור ממס"
 • טופס הבקשה לוועדה רפואית (169א). עליך למלא את הטופס במלואו ולציין במפורש מהן המחלות והליקויים מהם הינך סובל/ת או סבלת בעבר.
 • טופס ויתור סודיות (169ב).
 • שובר  אגרה ששולמה למוסד לביטוח לאומי חתום על ידי הבנק. (ניתן להשיג את השובר במשרדי השומה או במשרדי המוסד לביטוח לאומי).
 • בנוסף יש חובה לצרף את כל המסמכים הרפואיים וחוות הדעת שיש בידך המתייחסים למחלה/ות.
ניתן לקבל החזרי מס לתקופה של שש שנים אחורה לא כולל השנה השוטפת רק עבור נכות שהוכרה בהתאם לאחוזים הנדרשים על פי החוק. 

מהו גובה הפטור ממס הכנסה?

גובה הפטור ממס הכנסה הינו משתנה בהתאם לסוג ההכנסה שלך. ישנן שלושה סוגי הכנסות שניתן לקבל בגינן פטור שהם הכנסה מיגיעה אישית (עסק, משכורת וכו'), הכנסה שאינה מיגיעה אישית (פסיבית- השכרת משרד, חנות, מונית ועוד) והכנסת ריבית בגין נזקי גוף.
להלן תקרות ההכנסה הפטורות בשש השנים האחרונות:
​שנת מס תקרת הכנסה מיגיעה אישית
בש"ח  (1)​
​תקרת הכנסה שאינה מיגיעה אישית
בש"ח (2)
​תקרת הכנסה לריבית בגין נזקי גוף
בש"ח  (3)
2011 579,600 69,480 247,680
2012 594,000 71,180 254,040
2013​ ​602,400 ​72,240 ​257,640
​2014 ​614,400 ​73,680
​262,560
2015 614,400​ 73,560​ 262,320​
2016 608,400 72,960 300,000
2017 606,000 72,720 299,040
בנסיבות מסוימות ניתן לקבל פטור באופן משולב של כמה סוגי הכנסות.
במקרים אלו אנו ממליצים על יצירת קשר עם המשרד.

יש לך רק שאלה?
נשמח לעמוד לרשותך!

Read more

חוק פנסיה חובה לעצמאיים

החל משנת 2017, מחויב כל עצמאי להפריש לחיסכון פנסיוני וזאת בהתאם לחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2017 ו-2018), התשע"ז -2016 (להלן:"החוק").

1. מי חייב בהפרשה פנסיונית?

כל עצמאי מגיל 21 ועד 60, שפעיל כעצמאי למעלה מחצי שנה, חייב על פי החוק החדש להפקיד לחיסכון פנסיוני.
יצוין כי מי שהייה ב-1/1/2017 בן 55 ומעלה, פטור מחובת ההפקדה.

2. כמה צריך להפריש?

ההפרשות לפנסיה מחושבות מ"הכנסה חייבת" שזה הרווח (הכנסות פחות הוצאות). ההפרשות מהרווח הינם בראייה שנתית.

להלן מדרגות של ההפרשות:
2.1. עבור הכנסה בגובה של עד מחצית השכר הממוצע במשק (עד4,732 ש"ח נכון לשנת 2016) צריך להפקיד 4.45% מההכנסה החייבת (הרווח(.
2.2. עבור הכנסה שמעל מחצית השכר הממוצע במשק ועד גובה השכר הממוצע במשק 9,464 ש"ח נכון לשנת 2016 ,יש להפקיד 12.55% מההכנסה החייבת (הרווח).
2.3. עבור הכנסה מעל השכר הממוצע במשק אין חובה להפריש לפנסיה.

לרוב ההפרשות הנ"ל מתחלקות הן לחסכון לפנסיה (2/3) והן לחסכון של מצב אבטלה (1/3).

3. סגרת את העסק?

עצמאי שסגר את העסק או פורש לפנסיה והפקיד בהתאם לחוק, יהי זכאי למשוך מההפרשות הנ"ל סך של שליש מיתרת הקרן ועד לסך של 12,230 ₪ כפול מספר השנים שבהם העסק תפקד.
הסיבה לשליש מיתרת הקרן הינה לאור כך שההפרשות מלכתחילה סווגו שליש לפנסיוני ושני שליש לאבטלה.

4. מתי צריך להפריש?

החוק מחייב שההפרשה תהיה בשנת המס (שנה לועזית), כך שלכאורה ניתן בתשלום אחד בסוף השנה, אך יחד עם זאת קופות הגמל יחייבו אתכם בהפרשות קבועות כדאי לשמור על רצף הפקדות. אנו ממליצים על הו"ק בהפרשות הנ"ל.

5. האם זה חוסך במס הכנסה?

בגין ההפקדה מוכר זיכוי ממס בשיעור 35% או בניכוי מהכנסה החייבת. ניתן לחסוך עד 5.5% מסך ההכנסה החייבת (עד לסך 208,800 ₪).

6. מה עושה מי שהינו שכיר וגם עצמאי?

אם גובה השכר שלך הינו מעל לשכר הממוצע במשק (9,464 ש"ח רלוונטי לשנת 2017) אינך חייב בהפרשה לפנסיה כעצמאי.

7. מה עושים אם לא יודעים מראש מה תהיה ההכנסה החייבת?

ההכנסה החייבת (הרווח) מחושב סופית רק בהכנת הדוח השנתי. יחד עם זאת, ניתן להעריך את הרווח. המלצתנו הנדון היא כך:

הכנסה חייבת צפויה סכום ההפקדה המינימלי סכום ההפקדה עם מקדם ביטחון של 20%
5,000 244 293
6,000 370 444
7,000 495 594
8,000 621 745
9,000 746 805
10,000 805 805
11,000 805 805
12,000 805 805

הערה: החוק מחייב בהפרשה של עד 805 ₪. מעל לסכום הנ"ל ניתן להפקיד אך אין חובה.

לרכישת פוליסת ביטוח פנסיה לעצמאי ניתן לפנות ל"עדן ביטוחים" בטלפון 03-9347778 שלוחה 1 או במייל office@edenins.co.il

אין מהאמור לעיל מהווה ייעוץ מקצועי ו/או חוות דעת. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו- עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית. לצורך עשיית שימוש במידע באתר, יש לצור קשר לפגישת ייעוץ מקצועית ומקיפה.

משרדנו מאחל לכם המון הצלחה בעסק!  אנו מאמינים שכל אדם טוב במה שהוא עושה ולכן מומלץ מאוד להתייעץ איתנו. עוד יצוין כי השרות שלנו יחסוך לכם עשרות שעות של קריאה ולמידת הנושא באינטרנט וכן יחסוך בתשלומי המיסים שלכם באופן מוכח!

יש לך רק שאלה?
נשמח לעמוד לרשותך!

 

Read more

מדרגות מס הכנסה

רשות המיסים בישראל מבחינה בין מספר סוגי הכנסות החייבות במס, כגון:

 1. הכנסה מיגיעה אישית- עסק, משכורת ועוד.
 2. הכנסה שאינה מיגיעה אישית- השכרת מחסן, חניה, מונית (הכנסה פסיבית) ועוד.
 3. רווח הון- ממכירת מניות, ציוד ועוד.
 4. הכנסות ריבית

מדרגות מס הכנסה – מס פרוגרסיבי

מס פרוגרסיבי מטרתו היא לגבת יותר מס מעשירים ולהפך, על ידי כך שבהכנסות נמוכות שיעור המס הינו נמוך וככל שההכנסה גדלה כך גם שיעור המס גדל.

חשוב לציין לפני תשלום המס ישנן ניכויים וזיכויים שאנו זכאים להם, אשר מפחיתים לנו את נטל המס.

לדוגמה: נקודות זיכוי, הפקדות לקופות גמל, לקרן השתלמות, ביטוח מנהלים, תרומות לפי סעיף 64 לפקודת מס הכנסה, לעצמאיים גם תשלומים לביטוח לאומי ועוד.

מדרגות המס להכנסה מיגיעה אישית לשנת 2017

הכנסה חודשית הכנסה שנתית שיעור המס
עד 6,220 ש"ח עד 74,640 ש"ח 10%
6,221 ש"ח – 8,920 ש"ח 74,641 ש"ח – 107,040 ש"ח 14%
8,921 ש"ח – 14,320 ש"ח 107,041 ש"ח – 171,840 ש"ח 20%
14,321 ש"ח – 19,900 ש"ח 171,841 ש"ח – 238,800 ש"ח 31%
19,901 ש"ח – 41,410 ש"ח 238,801 ש"ח – 496,920 ש"ח 35%
41,411 ש"ח – 53,333 ש"ח 496,921 ש"ח – 640,000 ש"ח 47%
53,333 ש"ח ומעלה* 640,001 ש"ח ומעלה 50%
 • מס ייסף – מס על כל ההכנסות (לפי סעיף 121 ב' לפקודת מס הכנסה) מעל לסכום הנ"ל.

מדרגות המס להכנסה שאינה מיגיעה אישית לשנת 2017

הכנסה חודשית הכנסה שנתית שיעור המס
עד19,900 ש"ח 171,841 ש"ח – 238,800 ש"ח 31%
19,901 ש"ח – 41,410 ש"ח 238,801 ש"ח – 496,920 ש"ח 35%
41,411 ש"ח – 53,333 ש"ח 496,921 ש"ח – 640,000 ש"ח 47%
53,333 ש"ח ומעלה 640,001 ש"ח ומעלה 50%

הערה: אדם אשר בשנת המס הוא בגיל 60 ומעלה ישלם על הכנסתו שאינה מיגיעה אישית לפי מדרגות מס הכנסה מיגיעה אישית.

דוגמה:

עוסק מורשה (עצמאי ) שהיתה לו הכנסה חייבת (רווח) של 70,000 ₪ מעסק וכן הוא עבד והיתה לו משכורת ברוטו של 30,000 ₪ משכר אזי מחברים את שניהם וסך הכנסתו מיגיעה אישית הינה 100,000 ₪. בהתאם למדרגות מס הכנסה מיגיעה אישית לשנת 2015, המס יהיה:

על החלק של עד 74,640 ₪ ישלם מס של 10%—7,464 ₪

על החלק הנותר 25,360 ₪ ישלם מס של 14% — 3,550 ₪

סה"כ מס של:  11,014 ש"ח

כנ"ל גם לאדם שהיו לו הכנסות משכר משני מקומות (בוא זמנית ו/או על פני אותה שנת מס) לשם כך עושים תיאום מס.

כפי שמצוין לעיל, ישנן זיכוים וניכוים אשר מפחיתים את נטל המס. הנפוץ ביתר הוא נקודות הזיכוי.

משרדנו מאחל לכם המון הצלחה בעסק!  אנו מאמינים שכל אדם טוב במה שהוא עושה ולכן מומלץ מאוד להתייעץ איתנו. עוד יצוין כי השרות שלנו יחסוך לכם עשרות שעות של קריאה ולמידת הנושא באינטרנט וכן יחסוך בתשלומי המיסים שלכם באופן מוכח!
יש לך רק שאלה?

נשמח לעמוד לרשותך!

Read more
צור קשר!
Contact Us!